klevoz.ru страница 1
скачать файл
КРИВООЗЕРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


23.07.2012 смт Криве Озеро №296-р


Про заходи щодо виконання

рішення Ради регіонів

від 24 травня 2012 року

у Кривоозерському районі
Відповідно до статей 2, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови облдержадміністрації від 10.07.2012 року № 212 – р «Про заходи щодо виконання рішення Ради регіонів від 24 травня 2012 року у Миколаївській області», з метою виконання рішення Ради регіонів від 24 травня 2012 року №1- 1/1465 у Миколаївській області:
1. Затвердити заходи щодо виконання рішення Ради регіонів від 24 травня 2012 року у Кривоозерському районі (далі - заходи), що додаються.
2. Доручити керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації та рекомендувати керівникам територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади забезпечити безумовне виконання заходів та надання інформацій до відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації для висвітлення у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
3. Доручити:
3.1. Начальнику відділу культури і туризму райдержадміністрації Вольпресу О.А. узагальнену інформацію надавати до управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, туризму і курортів облдержадміністрації: п. 1,2 – що півроку до 05 липня, 01 січня; п. - 3,4 – щороку, до 01 січня.
3.2. Начальнику відділу освіти Буню А.С. узагальнену інформацію надавати до управління освіти і науки облдержадміністрації: п. – 6 – щороку, до 01 січня.
3.3. Начальнику відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями, та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації Обуховській І.М. узагальнену інформацію надавати до управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації: п. 7 - що півроку, до 05 липня, 01 січня; п. - 14 – управління у справах преси та інформації облдержадміністрації - щокварталу, до 10 числа останнього місяця, наступного за звітним.
3.4. Начальнику відділу організаційно – кадрової роботи апарату райдержадміністрації про проведену роботу інформувати організаційний відділ апарату облдержадміністрації: п. – 8 щокварталу, до 25 числа останнього місяця кварталу.

3.5. Начальнику загального відділу апарату райдержадміністрації Осадчук Р.В. узагальнену інформацію надавати до відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації п. – 9 щокварталу, до 25 числа останнього місяця кварталу.

3.6. В.о. начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Сулимі Т.М. узагальнену інформацію надавати до головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації: п. – 10 щокварталу, до 05 числа місяця наступного за звітним; п. – 12 - що півроку, до 05 липня, 01 січня.
3.7. Начальнику відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Гавловській М.С. узагальнену інформацію надавати до управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації п. - 13 - щороку, до 01 січня.
4. Рекомендувати:
4.1. Головному лікарю центральної районної лікарні узагальнену інформацію надавати до управління охорони здоров’я облдержадміністрації: п. – 5 – що півроку, до 05 липня, 01 січня.
4.2. Директору районного центру зайнятості Білецькому І.Р. про вжиті заходи інформувати Миколаївський обласний центр зайнятості: п. – 11 - щокварталу, до 05 числа місяця наступного за звітним.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Волошанівського І.М.

Перший заступник голови

райдержадміністрації, виконувач

функцій та повноважень голови

райдержадміністрації М.В.Зайцев

ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови Кривоозерської районної державної адміністрації

____________ № __________

Заходи

щодо виконання рішення Ради регіоніввід 24 травня 2012 року у Кривоозерському районі
1. Сприяти розробці фахівцями туристичного супроводу, працівниками навчальних закладів та закладів культури, об’єктів природозаповідного та природоохоронного фонду нових тематичних екскурсійних програм та спеціалізованих маршрутів історико-краєзнавчого, військово-історичного, літературно-мистецтвознавчого, архітектурного, історико-релігієзнавчого, природничого напрямів у Кривоозерському районі.
Про вжиті заходи інформувати відділ культури і туризму райдержадміністрації.

Відділи райдержадміністрації: освіти; культури і туризму; у справах сім’ї, молоді та спорту.
Щопівроку, до 01 липня, 25 грудня.

2. Сприяти розвитку спеціалізованих центрів туристичної інформації в районі.


Про вжиті заходи інформувати відділ культури і туризму райдержадміністрації.

Відділи райдержадміністрації: освіти; культури і туризму; у справах сім’ї, молоді та спорту.
Щопівроку, до 01 липня, 25 грудня.


3. Забезпечити проведення інформаційно-рекламних кампаній регіонального туристичного продукту на внутрішньому та зовнішньому ринках шляхом участі в регіональних, всеукраїнських та міжнародних семінарах, конференціях, рекламно-інформаційних турах, фестивалях, салонах, виставках-ярмарках, туристично-спортивних заходах.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Щороку, до 01 січня

4. Провести роботу щодо розробки туристичних брендів району.
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Щороку, до 01 січня.

5. Проаналізувати стан надання послуг з медичної допомоги з метою безкоштовного забезпечення їх високої якості, а також цінової і територіальної доступності ліків.Кривоозерська центральна районна лікарня (за узгодженням)
Щопівроку, до 05 липня, 01 січня.

6. Забезпечити регулярні (не рідше одного разу на рік), спільно з центральною районною лікарнею, виїзні медичні огляди учнів у загальноосвітніх навчальних закладах району відповідно до затверджених, згідно з регламентуючими нормами, графіками.
Відділ освіти райдержадміністрації
Щороку, до 01 січня.

7. Активізувати роботу консультативно-дорадчих органів райдержадміністрації та сприяти наданню фахових консультацій інститутам громадянського суспільства під час проведення громадських експертиз, забезпечити застосування правових механізмів щодо вирішення проблемних питань, які виникають у процесі взаємодії між органами влади та суб’єктами підприємницької діяльності.


Про вжиті заходи інформувати відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації.

Управління райдержадміністрації: праці та соціального захисту населення; економіки, відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації, Кривоозерське відділення Первомайської ОДПІ у Миколаївській області державної податкової служби (за узгодженням).
Щопівроку, до 01 липня, 25 грудня.

8. Проводити міжвідомчі координаційні наради щодо недопущення тиску правоохоронних і контролюючих органів на представників малого та середнього бізнесу, органи місцевого самоврядування та інститути громадянського суспільства.


Про проведену роботу інформувати відділ організаційно – кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

Управління економіки райдержадміністрації, відділи апарату райдержадміністрації: організаційно – кадрової роботи; сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи; з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації Кривоозерське відділення Первомайської ОДПІ у Миколаївській області державної податкової служби (за узгодженням).
Щокварталу, до 20 числа останнього місяця кварталу.9. Проводити постійний аналіз звернень громадян з питань, які стосуються неправомірних дій з боку правоохоронних та контролюючих органів на представників малого та середнього бізнесу, органів місцевого самоврядування, а також органів виконавчої влади, та вносити пропозиції щодо усунення причин їх виникнення.


Про вжиті заходи інформувати загальний відділ апарату райдержадміністрації.

Загальний відділ апарату райдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації.
Щокварталу, до 20 числа останнього місяця кварталу.

10. Вжити заходів в установленому чинним законодавством порядку щодо залучення представників соціально відповідального бізнесу до участі у будівництві (придбанні) житла для громадян, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, інвалідів війни, інвалідів по зору та слуху.Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.
Щокварталу, до 05 числа місяця наступного за звітним.

11. При перегляді місцевих бюджетів на друге півріччя 2012 року вжити в установленому порядку заходів щодо збільшення обсягів фінансування на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт із залученням до них безробітних та осіб без місця постійного проживання з урахуванням потреб територіальних громад та соціально-економічного розвитку району.Кривоозерський районний центр зайнятості (за узгодженням)
Щокварталу, до 05 числа місяця наступного за звітним.

12. Здійснювати контроль за рівнем взаємодії між підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, і органами праці та соціального захисту населення у частині обміну інформацією, необхідною для призначення громадянам житлових субсидій.


Про вжиті заходи інформувати управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, та розвитку інфраструктури райдержадміністрації.
Щопівроку, до 01 липня, 25 грудня.

13. Вжити заходів щодо сприяння розвитку спорту у Кривоозерському районі, модернізації об’єктів спортивної інфраструктури, у тому числі за рахунок вирішення питань землевідведення.Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.
Щороку, до 01 січня.

14. Сприяти висвітленню у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації заходів щодо виконання рішення Ради регіонів від 24 травня 2012 року у Кривоозерському районі.


Управління, відділи, інші структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (за узгодженням).
Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним.

Керівник апарату райдержадміністрації І.М.ВолошанівськийТ.О.Тертична
скачать файлСмотрите также:
Розпорядження 23. 07. 2012 смт Криве Озеро №296-р Про заходи щодо виконання рішення Ради регіонів від 24 травня 2012 року
84.56kb.
Рішення позачергової сесії селищної ради VІ скликання від 08 грудня 2011 року №5 смт. Нова Ушиця
291.67kb.
Рішення " 18" грудня 2012 року №1962 Про хід виконання рішення міської ради від 25 березня 2011 року №312 "
76.53kb.
Розпорядження «11» грудня 2012 року м. Березівка №1138/А-2012
61.39kb.
Розпорядження 23. 03. 2012 №53-р м. Дніпродзержинськ Про забезпечення належного порядку в місті у вихідні та святкові дні 14-16 та 30 квітня, 01, 02 та 09 травня, 02-04 та 28-30 червня, 01 липня 2012 року з метою забезпечення життєдіяльності
31.78kb.
Рішення 31. 01. 2013 смт Велика Новосілка №6/33-386 Про виконання Програми економічного І соціального розвитку Великоновосілковської селищної ради за 2012 рік
78.94kb.
Рішення від 2012 року № Про звільнення інвалідів I та II груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними телефонами
23.51kb.
Рішення 30. 08. 2013р. №538 Про підсумки виконання бюджету міста за І півріччя 2013 року
100.45kb.
Рішення від 17 лютого 2009 року №1766 Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради
54.13kb.
Рішення №80 " 26 " липня 2012р. (24 сесія 6 скликання) Про затвердження бюджетної Програми «Філармонії, музичні колективи І ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи міста Орджонікідзе на 2012-2014 роки»
185.13kb.
Рішення від 20. 02. 2013 №50 м. Маріуполь Про виконання заходів щодо локалізації та ліквідації амброзії полинолистої у 2012 році та плани на 2013-2015 роки
30.73kb.
Рішення №261 від 17 квітня 2007 року (додатково дивись рішення обласної ради від 13. 06. 07 р. №315 )
51.84kb.