klevoz.ru страница 1
скачать файл
Затверджено

розпорядженням голови районної

  державної адміністрації

  від 14. 09. 2010р. № 593

 

 

ПОЛОЖЕННЯпро організацію усного прийому громадян з особистих питань

в районній державній адміністрації

 

І Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає основні положення щодо організації та проведення усного прийому громадян з особистих питань в районній державній адміністрації.1.2. Усний прийом громадян з особистих питань в районній державній адміністрації здійснюється відповідно до вимог ст. 40 Конституції України, законів України від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР “Про звернення громадян” та від 09.04.1999 року № 586-XIV "Про місцеві державні адміністрації", Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", розпорядження голови обласної державної адміністрації “Про затвердження положення про організацію усного прийому громадян з особистих питань в обласній державної адміністрації” від 16 серпня 2010 року № 521, регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 26 листопада 2007 року № 615, інших нормативних актів облдержадміністрації та райдержадміністрації.

1.3. Усний прийом громадян з особистих питань в райдержадміністрації проводиться в приміщенні адміністративного будинку райдержадміністрації та здійснюється відповідно до графіка, що затверджується відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.

1.4. Вхід громадян до адміністративного будинку райдержадміністрації на усний прийом є вільним і не потребує оформлення перепустки та пред’явлення документів, що посвідчують особу.

1.5. Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату здійснюється за попереднім записом та в день прийому.

1.6. Усний прийом громадян з особистих питань проводиться головою, першим заступником голови, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації виключно по питаннях, що відносяться до їх функціональних повноважень, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 21.06.2010р. №382 "Про функціональні повноваження голови, першого заступника, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації".

1.7. Організацію усного прийому громадян з особистих питань здійснюють посадові особи сектору роботи із зверненнями громадян та спеціалісти, які ведуть документообіг першого заступника, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

1.8. До участі у проведенні усного прийому громадян з особистих питань керівництвом райдержадміністрації можуть залучатися керівники (працівники) відділів та управлінь райдержадміністрації, районних установ та організацій.

1.9. Проведення особистого прийому громадян керівниками відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюється у визначені дні та години, відповідно до графіка та в порядку, визначеному керівниками цих підрозділів.

1.10. Інформація про графік та порядок усного прийому громадян з особистих питань керівництвом районної державної адміністрації публікуються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації і розміщується на інформаційному стенді у фойє адміністративного приміщення райдержадміністрації.

 

 ІІ Запис на усний прийом громадян з особистих питань

 

2.1. Попередній запис на усний прийом громадян з особистих питань проводиться по телефону або особисто працівниками сектору роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації до голови райдержадміністрації, а до першого заступника, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації спеціалістами, які ведуть документообіг відповідно до розподілу обов’язків. 2.2. Під час запису громадян на усний прийом з особистих питань відповідальним працівником з’ясовується прізвище, ім’я та по батькові громадянина, місце проживання, короткий зміст порушеного питання, результати попереднього розгляду питання (якщо громадянин звертався раніше), вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином особисто для обґрунтування свого звернення, заповнюється картка особистого прийому встановленого зразка.

Не допускається з’ясування даних про особу громадянина, які не відносяться до змісту звернення.

Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену ним особу, ці повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та надані цією особою.

2.3. Запис на усний прийом з особистих питань головою, першим заступником голови, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації провадиться виключно по питаннях, що відносяться до їх функціональних повноважень. Неналежність питання до компетенції того чи іншого керівника райдержадміністрації є підставою для відмови у запису до нього на прийом.

2.4. Запису на особистий прийом не підлягають громадяни:

 визнані судом недієздатними при наявності такої інформації у відділі роботи із зверненнями громадян (стаття 8 Закону України ”Про звернення громадян”);


 стосовно яких прийнято рішення про припинення розгляду звернень (стаття 8 Закону України ”Про звернення громадян”);

 які оскаржують рішення загальних зборів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності тощо, судів а також рішення вищих державних органів (стаття 16 Закону України ”Про звернення громадян”);

 звернення яких знаходяться в стадії розгляду і остаточне рішення по них ще не прийнято;

 звернення яких належить до компетенції місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, але громадянин до них не звертався;

якщо питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції райдержадміністрації. В цьому випадку відповідальний працівник сектору роботи із зверненнями громадян надає роз’яснення щодо шляхів їх вирішення по суті, із зазначенням органів державної влади або місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, куди в подальшому необхідно звернутися заявникові;

при повторному зверненні з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті або на нього надано аргументоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства.

 У разі виникнення непорозумінь із заявником відповідальний працівник свої подальші дії погоджує з керівником апарату райдержадміністрації.

2.5. У разі повторного звернення громадянина на особистий прийом відповідальним працівником сектору вивчаються архівні матеріали з порушеного питання та готується їх підбірка.

 

ІІІ. Розгляд звернень на усному прийомі громадян з особистих питань

 

 3.1. Сектор роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації забезпечує: позачерговий прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, громадян з обмеженими фізичними можливостями та громадян, які прибули на прийом з віддалених сіл району.

 3.2. Посадова особа під час особистого усного прийому громадян розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності). Керується законодавчими та іншими нормативними актами і в межах своєї компетенції має право, за результатами розгляду, прийняти одне з наступних рішень:

 задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про порядок і термін виконання прийнятого рішення;

 відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення;

 прийняти письмову заяву або скаргу (якщо питання потребують додаткового вивчення і перевірки) і пояснити відвідувачеві причини неможливості розв’язання питань під час особистого прийому та подальший порядок і термін розгляду його звернення.

 3.3. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні як їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, так і особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами (за бажанням останніх).

 3.4. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розгляду поставлених відвідувачем питань, може залучити до їх з’ясування працівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації або одержати від них матеріали та потрібну інформацію, що необхідні для розгляду питань, порушених у зверненні громадянина.

 3.5. Особи, визнані судом у встановленому порядку недієздатними, на прийом допускаються виключно за участі їхніх законних представників.

3.6. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

Про результати розгляду звернення заявник повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

 3.7. Діловодство за зверненнями громадян на особистому прийомі проводиться відповідно до «Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

 

  

14 січня 2011р. № 2

м. Тисмениця

 

 Про внесення змін до

розпорядження голови

районної державної адміністрації

від 14.09.2010 року № 593

 

  На виконання вимог статей 7,8,17,22 Закону України “Про звернення громадян”, частини 5 статті 1 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 грудня 2010 року № 851 “Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 16.08.2010 року № 521” внести наступні зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 14 вересня 2010 року № 593 “Про затвердження положення про організацію усного прийому громадян з особистих питань в районній державній адміністрації”, зареєстрованого в Тисменицькому районному управлінні юстиції 17 вересня 2010 року за № 4/212:

 

 1. Пункт 2.3 положення про організацію усного прийому громадян з особистих питань в районній державній адміністрації (надалі-положення) викласти в наступній редакції: “Запис на усний прийом з особистих питань головою, першим заступником голови, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації проводиться з питань, що відносяться до їх функціональних повноважень”.

 

 2. Абзац 6 і абзац 7 пункту 2.4 положення виключити. 

 3. Абзац 8 пункту 2.4 положення викласти в наступній редакції:

 “при повторному зверненні одного й того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також із зверненнями, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 Закону України “Про звернення громадян”.

 

 4. Доповнити абзац 2 пункту 3.1 розділу 3 положення словами:“та жінок, яким присвоєно звання України “Мати-героїня”.

 

 5. Сектору роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації довести зміни до положення про організацію усного прийому громадян з особистих питань в районній державній адміністрації до жителів району через засоби масової інформації та розмістити їх на офіційному веб-сайті райдержадміністрації. 

 6. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - сектор роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

 7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Ірину Бабулу.

 

  

 

Заступник голови районноїдержавної адміністрації                                                            Ігор Овчар
скачать файлСмотрите также:
Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14. 09. 2010р. №593 положення
84.58kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації
383.01kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від №
108.17kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від "12" березня 2010 року м. Кременець №143
47.1kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації
20.25kb.
Голови районної державної адміністрації від 7 листопада 2011 року м
13.72kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 листопада 2012 року м. Теребовля №649 од
47.98kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації
31.17kb.
Розпорядження " 03 " 10 2011 р. №651-р Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28. 03. 2005 №116-р
38.4kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30. 01. 09 №22 Про затвердження заходів
86.94kb.
Україна гусятинська районна державна адміністрація рада
14.92kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації
170.93kb.