klevoz.ru страница 1
скачать файл
Тематика самостійної роботи

з курсу «Основи інтерактивних комп`ютерних технологій» для студентів
другого курсу спеціальності 06.030502 – «
Економічна кібернетика»
факультету економіки та підприємництва
Тема самостійної роботи

Год

1 модульНабуття навичок в користуванні програмою MS Front Page. Створення простої WEB-сторінки та дослідження її структури

6Дослідження методів оформлення документів за допомогою таблиць.

8Дослідження методів роботи із фреймами. Створення власного проекту з застосуванням фреймів.

8Дослідження методів створення зображень за допомогою графічного редактора згідно індивідуального завдання..

6
Разом

28

2 модульСтворення власного WEB-проекта згідно індивідуального завдання.

10Дослідження файлової системи WEB-сервера. Публікація документів

10Набуття навичок використання скриптів. Впровадження скриптів в WEB-проект. Набуття навичок використання скриптів. Впровадження скриптів в WEB-проект.

8
Разом

28
Всього

56
скачать файлСмотрите также:
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять
565.06kb.
Навчити виготовляти динамометр та градуювати його шкалу, розвивати навички самостійної практичної роботи,, уміння толерантно працювати у групах, виховувати у учнів дбайливе ставлення до свого здоров´я
50.02kb.
Із досвіду роботи викладача спеціальних предметів Мандригелі Л. М. м. Комсомольськ, 2010р
682.54kb.
Самостійної роботи
15.96kb.
Контрольна робота з курсу "Технологія матеріалів" для студентів 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності "Судноводіння на морських та внутрішніх водних шляхах"
153.16kb.
Заступник директора Директор школи Крученова В. М. Алексєєнко В.І
204.41kb.
Тематичний план самостійної поза аудиторної роботи
171.21kb.
Клінічна анатомія та фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних хворих
613.94kb.
Програма для студентів спеціальності 080300 «Математика» Затверджено
107.7kb.
Мета: підвищення рівня особистого розвитку і культурної компетентності дітей через заохочення до систематичного читання
10.55kb.
Підсумки науково-технічних заходів за участю студентів на базі інституту електромеханіки, енергоресурсозбереження та комп’ютерних технологій
104.75kb.
Індивідуальні Завдання для самостійної роботи з третьої іноземної мови (французької) для студентів факультету заочної та дистанційної освіти
270.81kb.