klevoz.ru страница 1
скачать файл
Сторінки історії

РВНЗ Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта)
Сьогодні в умовах дина-мічного розвитку економіч-ної та соціальної сфер міста, створення психологічного комфорту, впевненості в завтрашньому дні, соціаль-ного захисту тієї чи іншої категорії населення міста велика роль відведена системі освіти та наявності в ній державного вищого навчального закладу.

Республіканський вищий навчальний заклад „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта) – єдиний некомерційний на Південному березі Криму вищий навчальний заклад IV рівня акредитації – готує фахівців педагогічного, економічного, гуманітарного, естетичного профілю за 17 спеціальностями. За роки діяльності університету вищу освіту в ньому отримало близько 20 тисяч фахівців, чимало з яких стали видатними діячами вітчизняної науки, освіти і культури.

Ректор університету, Глузман Олександр Володимирович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної Академії педагогічних наук України, заслужений працівник освіти України, Автономної Республіки Крим.

У складі Кримського гуманітарного університету 4 інститути: педагогіки, психології та інклюзивної освіти; економіки і управління; філології, історії та мистецтв; Євпаторійський інститут соціальних наук; філія в м. Армянську; економіко-гуманітарний коледж; 23 кафедри, науково-дослідні центри: економічних досліджень; глибинної психології; „Освіта, наука і культура”; редакційно-видавничий; довузівської підготовки та післядипломної освіти; громадських зв’язків.

З жовтня 2003 р., вперше в Криму й Україні, на базі університету створено спеціалізований центр для навчання людей із обмеженими можливостями, де щорічно отримують професію близько 60 студентів.

Сегментація ринку освітніх послуг університету орієнтується, перш за все, на запити регіону, міста, різних сфер ринку праці та запити особистості. Завдяки цьому навчальному закладу в ялтинської молоді з’явилася реальна можливість, не покидаючи рідного міста, пройти повний цикл багатоступеневої системи вищої освіти, стати кандидатом і навіть доктором наук. Сьогодні у ВНЗ навчається понад 4,5 тисяч студентів, серед яких більше 45% – мешканці Великої Ялти, близько 30 студентів – діти-сироти, з багатодітних сімей, інваліди.

Вищий навчальний заклад здійснює перепідготовку спеціалістів за 7 спеціальностями (друга вища освіта), підвищення кваліфікації вчителів. За останні 3 роки в університеті підвищили свою кваліфікацію близько 50 педагогічних працівників міста, 25 – отримали другу вищу освіту. Завдяки цьому, на сьогодні практично розв’язана проблема закриття вакансій у всіх освітніх закладах міста (дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх шкіл).

У Кримському гуманітарному університеті сформувався висококваліфікований науково-педагогічний колектив, який забезпечує якісну підготовку фахівців для освіти, а також виконання на сучасному рівні наукових досліджень із пріоритетних напрямів гуманітарних наук. В університеті працюють 3 академіки НАПН України: Глузман О. В., Євтух М. Б., Яценко Т. С.

Серед викладачів КГУ 42 доктора наук, професора; 122 кандидата наук, доцента, 2 Народних артиста України; Заслужений артист України, 2 Заслужених художника України, Автономної Республіки Крим, члени Спілки художників України, АРК; Заслужені працівники культури України, 4 Заслужені працівники освіти Україна, АРК, 3 академіка Міжнародних академій наук, 2 Заслужених лікаря України. В університеті сформувалися відомі наукові школи докторів наук, професорів Ігнатенка М. Я., Редькіної Л. І., академіків Глузмана О. В., Яценко Т. С.

З 1999 року в Кримському гуманітарному університеті функціонує аспірантура, з 2007 – докторантура, з 2008 – спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій, 2012 – спеціалізована вчена рада із захисту докторських дисертацій. Щорічно в університеті захищається 3 докторських і 18 –20 кандидатських дисертацій.

З метою підвищення ефективності процесу досліджень та розвитку науково-технічної творчості студентства в Кримському гуманітарному університеті працює 85 студентських наукових гуртків та 54 проблемних групи. Щорічно студенти вищого навчального закладу займають призові місця у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах студентських робіт.

За останні роки університет перетворився в міжнародний центр науково-дослідної та культурологічної діяльності. Активізувалася його міжнародна діяльність, вона стала більш динамічною й досконалою. Щорічно на базі КГУ проводяться 26 міжнародних, Всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій та семінарів; Всеукраїнська школа аспірантів. У Республіканському вищому навчальному закладі „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта) успішно реалізуються 35 довгострокових договорів про співпрацю з вищими навчальними закладами, науковими установами, громадськими, науковими товариствами інших держав.

З 1999 року за ініціативою університету, на його базі, проводяться міжнародні конкурси, конкурс молодих виконавців „Кримська весна”, фестивалі камерних хорових колективів. Лауреатами міжнародних конкурсів і фестивалів стало 11 членів колективу.

З 2012 р. на базі КГУ проводяться Всеукраїнські студентські олімпіади з навчальних дисциплін „Педагогіка” та „Дошкільна педагогіка”

Університет відомий своїми культурно-освітніми та художніми традиціями. У ньому функціонує 2 музеї (музей історії університету, музей бандури і кобзарства Криму та Кубані), картинна галерея, де зібрано понад 360 творів викладачів та студентів.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 23.01.2013 р. № 46 „Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади” на базі Республіканського вищого навчального закладу „Кримського гуманітарного університету” (м. Ялта) 27-29 березня 2013 р. буде проведено II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни Педагогіка.

Олімпіада з педагогіки – інтегрована форма професійно-творчої діяльності студентів, яка сприяє розвитку педагогічної техніки, дозволяє оцінити свої можливості, визначитись у виборі подальших шляхів освіти, самоосвіти та самореалізації особистості.

Щорічна Всеукраїнська олімпіада з педагогіки проводиться серед студентів вищих навчальних закладів України з метою: виявлення обдарованої молоді; сприяння вдосконаленню якості педагогічної підготовки фахівців, підвищенню інтересу студентів до обраної професії через створення умов щодо підтримки та розвитку педагогічної творчості студентів; посилення значущості педагогічних дисциплін у професійній підготовці студентів, активізації та підтримки практичного застосування студентами знань і вмінь з педагогіки при розв’язанні завдань професійної спрямованості шляхом проведення теоретичних, практичних і творчих випробувань; демонстрації результатів пошуково-дослідницької роботи студентів, розвиток уміння публічного захисту науково-методичних розробок.

До участі запрошуються переможці I етапу олімпіади з навчальної дисципліни „Педагогіка”. Загальна кількість учасників від вищого навчального закладу – 2 особи.Заявки на участь в олімпіаді надсилаються до 1 березня 2013 року.

Олімпіада спрямована на виявлення рівня знань і вмінь із загальної педагогіки, дидактики, теорії виховання та історії педагогіки й складається з творчого, теоретичного, пошуково-дослідницького та практичного конкурсів.


Тури олімпіади


1 тур – творчий.

Захист мультимедійної презентації „Моя майбутня професія”.

2 тур – теоретичний.

Тестування знань з педагогіки.

3 тур – пошуково-дослідницький.

Захист-презентація творчої роботи „Маловідомі сторінки з історії педагогічної думки регіону”.

4 тур – практичний.

Практичне завдання „Калейдоскоп педагогічних технологій”.


ПРОГРАМА

ОЛІМПІАДИ З ПЕДАГОГІКИ

27.03.2013 (середа)

09.00 – 12.00


Заїзд, розміщення та реєстрація учасників олімпіади, жеребкування для проведення конкурсних завдань першого дня

12.00 – 12.30

Урочисте відкриття Всеукраїнської студентської олімпіади

12.30 – 14.30

Перше конкурсне завдання. Захист мультимедійної презентації „Моя майбутня професія” – до 5 хв.

14.30 – 16.00

Обідня перерва

16.00 – 16.50

Друге конкурсне завдання – тестування знань з педагогіки – 50 хв.

17.00 – 18.00

Жеребкування для проведення конкурсних завдань на другий день

18.00

Підведення підсумків першого дня олімпіади
28.03.2013 (четвер)

10.00 – 13.00

Третє конкурсне завдання. Захист-презентація творчої роботи „Маловідомі сторінки з історії педагогічної думки регіону” – до 10 хв. для кожного учасника

13.00 – 14.00

Обідня перерва

14.30 – 17.30

Четверте конкурсне завдання. „Калейдоскоп педагогічних технологій” до 10 хв. на кожного учасника

17.30 – 18.30

Вечеря

19-00

„Творча вітальня – коло друзів”

Підведення підсумків другого дня олімпіади


29.03.2013 (п’ятниця)

10.00 – 12.00

Підведення підсумків олімпіади. Урочисте закриття. Нагородження учасників

12.00 – 14.00

Екскурсія: „Музей Лесі Українки”

14.00

Роз’їзд учасників

Характеристика завдань турів
І тур – творчий. Захист мультимедійної презентації

Моя майбутня професія”

1. Виконання завдання І туру готується учасниками до початку олімпіади. У мультимедійній презентації учасники мають ознайомити присутніх зі своїм вищим навчальним закладом і майбутньою професією.

2. Під час підготовки презентації бажано звернути увагу на такі аспекти: • змістовність презентованого матеріалу, його відповідність темі;

 • грамотне композиційне структурування презентації, лаконічність;

 • унікальність і доступність презентованого матеріалу для сприйняття;

 • уміння презентувати;

 • додержання регламенту.

3. Перегляд мультимедійної презентації учасників членами журі та іншими учасниками олімпіади.

4. Тривалість першого туру для кожного учасника до 5 хв.

5. Максимальна кількість балів за I тур 25­
ІІ тур – теоретичний (письмовий)

Тестування знань з педагогіки

1. Письмова робота передбачає виконання завдань тестового характеру, в яких студенти повинні продемонструвати чіткі системні знання з педагогіки (загальна педагогіка, дидактика, теорія виховання, історія педагогіки)

2. Тривалість другого туру 50 хв.

3. Максимальна кількість балів за II тур 30.ІІІ тур – пошуково-дослідницький

Захист-презентація творчої роботи „Маловідомі сторінки з історії педагогічної думки регіону”

Основні положення творчої роботи. Кожний населений пункт, область у нашій країні має свою унікальну історію. Для розвитку вітчизняної педагогіки особливо важливим є дослідження й використання спадщини минулого, яка становить його культурно-історичний потенціал, тому особливо актуальним є пошук маловідомих аспектів розвитку вітчизняної педагогічної думки, а саме: біографії педагогів, діяльності місцевих навчальних закладів, наукових відкриттів, цікавих наукових надбань тощо, що стосується тільки регіону, в якому мешкає учасник олімпіади.

Вимоги до творчої роботи.

Учасникам олімпіади необхідно надіслати до оргкомітету не пізніше 1 березня 2013 року (за поштовим штемпелем) наукову роботу в друкованому йелектронному варіантах.

Мова: українська або російська. Обсяг – 7–10 сторінок основного тексту. Формат – А4, MS Word 2003, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5. Ілюстрації та фотографії мають бути якісно виконані, розміщені або в тексті, або в окремих файлах (формати BMP, JPG). Назва файлу повинна мати прізвище та ініціали автора: ІвановК. С. 3 тур. doc. Електронний варіант: на дискеті 3,5 або СD.

Структура творчої роботи: актуальність i ступінь дослідженості проблеми, об’єкт, предмет, мета, завдання та методи дослідження, виклад основного матеріалу з обґрунтуванням наукових результатів, висновки, список використаних джерел, додатки.

Критерії оцінювання робіт:


 • наукова новизна;

 • самостійність і глибина проведеного дослідження;

 • змістовність;

 • ґрунтовність висновків;

 • оформлення роботи;

 • вміння презентувати;

 • додержання регламенту.


Тривалість третього туру до – 10 хв. для кожного учасника.

Максимальна кількість балів за III тур – 30.
IV тур – практичний

Калейдоскоп педагогічних технологій”

У перший день олімпіади проводиться жеребкування (учасники одержують картку, із зазаначенням освітньо-виховної технології, яку має презентувати учасник).

Завдання: спираючись на знання змісту сучасних освітніх технологій студентові необхідно обґрунтувати значення одержаної під час жеребкування педагогічної технології в своїй професійній діяльності та визначити шляхи її використання на практиці (форма презентації результатів практичного туру за вибором учасників олімпіади).

Під час виконання цього завдання необхідно звернути увагу на такі аспекти:

– знання змісту освітньої технології;

– обґрунтування можливості використання даної освітньої технології в своїй професійній діяльності;

– оригінальність та вміння презентувати своє бачення шляхів використання освітньої технології у своїй професійній діяльності;

– додержання регламенту.

Перелік освітньо-виховних технологій за підручником Г. К. Селевко „Сучасні освітні технології”, що будуть використані в завданні:

­1. Педагогічні технології на основі особистісної орієнтації педагогічного процесу: педагогіка співпраці; гуманно-особистісна технологія Ш. О. Амоношвілі.

2. Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів: ігрові технології; технологія проблемного навчання; технологія інтенсифікації навчання на основі схематичних і знакових моделей навчального матеріалу (В. Ф. Шаталов).

3. Педагогічні технології на основі ефективності управління й організації навчального процесу: технологія С. М. Лисенкової: перспективно-випереджаюче навчання з використанням опорних схем при коментованому управлінні; технологія індивідуалізації навчання (А. С. Границька, Інге Унт, В. Д. Шадриков); технологія програмованого навчання; колективний спосіб навчання КСН (В. К. Дяченко, О. Г. Ривин); компʼютерні (нові інформаційні) технології навчання.

4. Педагогічні технології на основі дидактичного вдосконалення та реконстрування матеріалу: „Діалог культур” (В. С. Біблер, С. Ю. Курганов); зміцнення дидактичних одиниць – ЗДО (П. М. Ерднієв).

5. Окремі предметні педагогічні технології: педагогічна технологія на основі системи ефективних уроків (А. А. Окунєв).

6. Альтернативні технології: вольдорфська педагогіка (Р. Штейнер); технологія вільної праці (С. Френе).

7. Природовідповідні технології: технологія саморозвитку (М. Монтессорі).

8. Технологія розвиваючого навчання Д. Б. Ельконіна – В. В. Давидова; системи розвиваючого навчання зі спрямуванням на розвиток творчих якостей особистості (Г. С. Альтшуллер, І. П. Волков); особистісно-орієнтоване розвиваюче навчання (І. С. Якіманська).
Тривалість IV туру 10 хв. для кожного учасника

Максимальна кількість балів за IV тур – 25

ВИМОГИ

Просимо Вас надіслати заявки на участь в олімпіаді та матеріали (творчу роботу, анкети, заявку) до оргкомітету до 1 березня 2013 року за адресою: Інститут педагогіки, психології та інклюзивної освіти, кафедра педагогіки та управління навчальними закладами, вул. Стаханівська, 11, корпус 2, смт Масандра, м. Ялта, АР Крим, 98650.Заїзд, розміщення та реєстрація учасників 27 березня за адресою: м. Ялта, вул. Севастопольська, 2, перший корпус. Просимо вказати в заявці приблизний час приїзду.

Студенту-учаснику обов’язково при собі мати: паспорт, студентський квиток, посвідчення про відрядження, квиток на зворотній проїзд.

Оплата відряджень учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади здійснюється за рахунок навчальних закладів, які надають відрядження.

28 березня передбачено зустріч учасників олімпіади „Творча вітальня – коло друзів”, запрошуємо всіх прийняти участь та продемонструвати свої творчі здібності (пісні, декламування віршів, особисті твори, танцювальні номери, гуморески)

УВАГА! Приїзд осіб, які супроводжують учасників олімпіади дозволяється тільки при участі в олімпіаді студентів з обмеженими можливостями. Просимо обов’язково це вказати в заявці учасника.

Урочисте відкриття II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни „Педагогіка” – 27 березня 2013 року о 12.00.

Проїзд: з автовокзалу тролейбусом № 1, автобусом № 1, 5, 10, 15, 20 або маршрутним таксі № 9, 10, 15, 20, 30, 35 до зупинки „Спартак”.

Від’їзд учасників – 29 березня 2013 року після 14.00 год.

Контактні телефони:

(0654) 35–21–32 – відповідальний секретар оргкомітету Красюкова Олена Сергіївна

E-mail: pedagogika.kgu@mail.ru

Інформацію про олімпіаду можна отримати на сайті університету www. cshi.crimea.edu

Оргкомітет

Додаток 1

А Н К Е Т А

учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) _________________________________________________________

Дата народження _________________________________________________________

Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса) _________________________________________________________

_________________________________________________________

Факультет, курс, напрям підготовки_______________________________________________

Рішенням оргкомітету _____________________________________

(Назва вищого навчального закладу)

студент(ка) _________________________________________________________

(Прізвище, ініціали)

який(яка) у I етапі олімпіади ________________________________(Назва олімпіади з навчальної дисципліни,

_________________________________________________________спеціальності (напряму)

посів(ла) __________ місце, рекомендується до участі у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.


Голова оргкомітету

вищого навчального закладу _________ _________________(Підпис) (Прізвище, ініціали)

М.П.
Підпис учасника олімпіади _________________________________

Дата заповнення __________________________________________
Додаток 2

Заявка

учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіадиПрізвище, ім’я, по батькові

Домашня адреса, тел., е-mail, контактний телефон


Назва навчального закладу

Адреса навчального закладу

Факультет, курс


Необхідність приїзду супроводжуючого

Дата и час приїзду (обов’язково)Додаток 3

В І Д О М О С Т І

про автора та наукового керівника

творчої роботи під шифром ___________

АВТОР

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

1. Прізвище ________________________

1. Прізвище ________________________

2. Ім’я (повністю) ___________________

2. Ім’я (повністю) ________________________

3. По батькові (повністю)_____________

3. По батькові (повністю ) ________________________

4. Повна назва та адреса вищого навчального закладу, у якому навчається автор

___________________________

___________________________


4. Місце роботи, тел., е-mail ________________________________________________________________________

5. Факультет ___________________________

5. Посада ________________________

6. Курс (рік навчання)________________

6. Науковий ступінь ________________________________________________

7. Домашня адреса, тел., е-mail ______________________________________________________

7. Вчене звання ________________________


8. Домашня адреса, тел., e-mail _______________________Науковий керівник

________________(підпис)

Автор роботи

________________

(підпис)

Додаток 4

АНКЕТА

для створення електронного журналу учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади із навчальної дисципліни „Педагогіка”


 1. Прізвище, ім’я, по-батькові учасника олімпіади.

 2. Назва вищого навчального закладу.

 3. Факультет, курс, галузь знань і напрям підготовки учасника.

 4. Коротка біографічна довідка (дата і місце народження, яку школу і коли закінчив, участь у МАН, учнівських конкурсах та олімпіадах тощо).

 5. Успіхи в навчальній діяльності у ВНЗ, участь у громадському житті закладу та здобутки в науково-дослідній роботі.

 6. Хобі.

 7. Життєве кредо, девіз.

До анкети додати 2 якісні цифрових фото (портрет та ситуативне).МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ АР КРИМ

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КРИМСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” (м. ЯЛТА)
НА ОЛІМПІАДУ З ПЕДАГОГІКИ
27-29 березня 2013 р.

Ялта – 2013

скачать файлСмотрите также:
Сторінки історії рвнз „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта)
156.3kb.
Міністерство освіти І науки україни рівненський гуманітарний університет кафедра всесвітньої історії
566.71kb.
Асоціація “дитяча екологічна сторінки історії: липень
223.43kb.
Лавріненко Вікторія Миколаївна
22.41kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет Бердянський економіко-гуманітарний коледж
232.21kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України
23.65kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України
29.33kb.
Ігор Роман Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича герменевтика та аксіосфера теології
103.96kb.
Національна академія наук україни київський університет права
182.88kb.
Національний університет внутрішніх справ гробова вікторія Павлівна (71) парламентаризм німеччини: становлення, розвиток, історико-правовий досвід
311.55kb.
Харківський національний університет
37.54kb.
1. Принять безвозмездно в городскую коммунальную собственность водопроводное хозяйство, расположенное в селе Азовское и насосную станцию расположенную в поселке городского типа Ялта согласно приложению
14.1kb.