klevoz.ru страница 1
скачать файл


Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Державного комітету ветеринарної медицини України

"Про затвердження Інструкції із застосування позначки придатності та ветеринарних штампів"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" державний ветеринарно-санітарний контроль є обов’язковим для всіх тварин перед забоєм, якщо їх продукти призначаються для споживання людиною, а також усі тварини – після забою, включаючи тварин вимушеного забою та диких тварин, забитих під час полювання, незалежно від того, призначені їх продукти для споживання людиною чи для годівлі тварин.

Суб’єкт господарювання має реалізовувати необроблені харчові продукти тваринного походження лише після отримання позначки, що підтверджує їх придатність для споживання людиною. Забороняється обіг необроблених харчових продуктів тваринного походження, у тому числі туш тварин, на яких безпосередньо та/або на упаковці відсутня позначка придатності (маркування у формі позначки придатності) за відсутності відповідних ветеринарних документів.

На даний час діюча Інструкція по клеймуванню м’яса, затверджена Головним державним інспектором ветеринарної медицини України від 12.06.1997 № 19 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25.09.2007 за № 447/2251, не приведена у відповідність до вимог Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" та не в повній мірі враховує вимоги міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій при проведенні державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду при забої тварин, переробці, зберіганні, транспортуванні й реалізації продуктів тваринного походження. Це в свою чергу, може призвести до проблем експорту продукції тваринного походження.

Для вдосконалення нормативно-правового регулювання відносин державних інспекторів ветеринарної медицини та суб’єктів господарювання, а також відокремлення від повноважень державних інспекторів ветеринарної медицини встановлення категорії вгодованості, як показника якості, необхідно нормативно закріпити обов’язкове нанесення позначки придатності на необроблені харчові продукти тваринного походження.

2. Цілі державного регулювання

Проект наказу Державного комітету ветеринарної медицини України "Про затвердження Інструкції із застосування позначки придатності та ветеринарних штампів" (далі – проект наказу) розроблено відповідно до статті 33 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" з урахуванням вимог міжнародного законодавства.

Основними цілями прийняття проекту наказу є:

- приведення нормативно-правових актів з питань ветеринарної медицини до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів";

- запровадження міжнародних вимог щодо застосування позначки придатності та ветеринарних штампів;

- забезпечення населення України безпечними необробленими харчовими продуктами тваринного походження;

- збільшення обсягів експорту необроблених продуктів тваринного походження та розширення ринків їх збуту.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Існує декілька альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання встановленої мети:

Першій спосіб: в якості альтернативи до проекту наказу можливо розглянути залишення існуючого наказу Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 12.06.1997 № 19 "Про затвердження Інструкції по клеймуванню м’яса", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.09.2007 за № 447/2251 без змін. Проте, цей спосіб нами відхилено як такий, що призведе до нерегульованості питання щодо застосування позначки.

Другий спосіб: передача функцій державного контролю за безпечністю необроблених харчових продуктів тваринного походження, зокрема нанесенням позначки придатності оператором потужностей (виробнику).

Проте, передача функцій буде суперечити чинному законодавству та міжнародним вимогам. Так, відповідно до статей 7, 11 та 34 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" державні інспектори ветеринарної медицини здійснюють державний контроль та/або державний нагляд на потужностях (об’єктах) з виробництва та обігу харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та агропродовольчих ринках; організовують та проводять державну ветеринарно-санітарну експертизу з оформленням відповідних ветеринарних документів, що засвідчують безпеку; наносять позначку придатності для споживання людиною на туші тварин або їх частини, одиницю упаковки або контейнер.

Така передача функцій також буде суперечити вимогам Санітарного кодексу наземних тварин Міжнародного епізоотичного бюро та Регламенту ЄС № 854/2004 від 29.04.2004 щодо встановлення спеціальних гігієнічних правил з організації офіційного контролю продуктів тваринного походження, призначених для споживання людьми.

Третій спосіб: запропонований проект наказу. При цьому повністю розв’язується проблема та досягаються поставлені цілі, а також забезпечуються принципи державної регуляторної політики щодо здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю за безпечністю необроблених харчових продуктів тваринного походження та нанесення позначки придатності.

На сучасному етапі прийняття проекту наказу Державного комітету ветеринарної медицини України "Про затвердження Інструкції із застосування позначки придатності та ветеринарних штампів" є єдино можливим та максимально ефективним способом встановлення процедури нанесення позначки придатності, яка затверджує придатність необроблених харчових продуктів тваринного походження для споживання людьми, та ветеринарних штампів.4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Проектом цього регуляторного акта передбачено затвердження Інструкції із застосування позначки придатності та ветеринарних штампів.

Проектом наказу передбачено, що нанесення позначок придатності та ветеринарних штампів проводиться лише після проведення ветеринарно-санітарної експертизи необроблених харчових продуктів тваринного походження.

Для розв’язання даної проблеми, необхідно передбачити виділення бюджетних коштів для виготовлення державними установами ветеринарної медицини позначки придатності та відповідних ветеринарних штампів.

Організаційна робота щодо виконання заходів, зазначених у проекті наказу, покладається на Державний комітет ветеринарної медицини України, його територіальні органи, державні установи ветеринарної медицини та офіційні (уповноважені) лікарі ветеринарної медицини з розмежуванням напрямків і видів робіт та джерел фінансування.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття проекту наказу Державного комітету ветеринарної медицини України "Про затвердження Інструкції із застосування позначки придатності та ветеринарних штампів" полягає у дотриманні його положень.

Закріплення процедури нанесення позначки придатності забезпечить приведення нормативно-правових актів з питань ветеринарної медицини до вимог Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" та міжнародних вимог; сприятиме реалізації населенню України безпечних необроблених харчових продуктів тваринного походження; збільшить обсяги їх експорту, що в свою чергу розширить ринки збуту.

Впровадження вимог цього регуляторного акта державними органами не потребує додаткових витрат з бюджету, оскільки здійснюватиметься в межах повноважень державної служби ветеринарної медицини. Для суб’єктів господарювання впровадження та дотримання цього регуляторного акта буде обов’язковим.6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Проект наказу запроваджує виготовлення та використання нових зразків позначки придатності та ветеринарних шпампів.
Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Удосконалення державної політики в сфері санітарних та ветеринарно-санітарних заходів

Прокращення здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів тваринного походження

Приведення нормативно-правових актів з питань ветеринарної медицини до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" та міжнародних вимог

Збільшення обсягів експорту необроблених продуктів тваринного походження

Розширення ринків збуту продуктів тваринного походження українського виробництва


Витрати на виготовлення нових зразків позначок придатності та ветеринарних штампів

Сфера інтересів субєктів господарювання

Зменьшення втручання державної служби ветеринарної медицини у діяльність суб’єктів господарювання

Економія коштів за рахунок не надання послуг спеціалістами ветеринарної медицини з визначення категорійностіНемає

Сфера інтересів громадян

Забезпечення населення України безпечними необробленими харчовими продуктами тваринного походження

Покращення показників безпеки та якості продуктами тваринного походженняНемає


7. Строк дії регуляторного акта

Акт набирає чинності з дня його опублікування у засобах масової інформації відповідно до законодавства України. Строк дії акта буде відбуватися протягом строку дії Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів".8. Показники результативності регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є :

- удосконалення державної політики в сфері санітарних та ветеринарно-санітарних заходів;

- кількість державних інспекторів ветеринарної медицини на яких поширюватиметься дія регуляторного акта – дія акта поширюватиметься на 4167 державних (уповноважених) інспекторів ветеринарної медицини, які обслуговують потужності (об’єкти) щодо забою та переробки тварин, а також на 1285 державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на агро продовольчих ринках;

- рівень поінформованості державних інспекторів ветеринарної медицини та суб’єктів господарської діяльності високий, оскільки проект наказу та аналіз його регуляторного впливу оприлюднені на веб-сайті Держкомветмедицини http://www.vet.gov.ua/ у розділі "Законодавство" (підрозділ "проекти нормативних актів").

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.


Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.Голова Державного комітету

ветеринарної медицини України Г.Б. Івановскачать файлСмотрите также:
Суб’єкт господарювання має реалізовувати необроблені харчові продукти тваринного походження лише після отримання позначки, що підтверджує їх придатність для споживання людиною
80.64kb.
Одержання суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами суб’єктів господарювання на ІІ квартал 2011 року
4718.93kb.
На сьгодні уже стало очевидним, що інноваційний шлях розвитку не має альтернатив. Саме інновації є базою, на основі якої відбувається розвиток економік провідних країн світу
176.86kb.
З 01 листопада поточного року набрав чинності новий Національний стандарт України дсту 4518: 2006 «Продукти харчові. Споживче марковання. Загальні правила»
27.26kb.
Міністерство охорони здоров'я україни затверджено
1792.89kb.
Державний комітет ветеринарної медицини україни
19.08kb.
Тема 12. Психологія самопізнання Основні поняття
32.17kb.
Фірма як мікроекономічний суб’єкт
91.87kb.
Закон про кримінальну відповідальність
45.9kb.
Лист Мінпраці від 19. 05. 2009 №5565/0/14-09/13 Щодо надання відпустки одинокій матері (витяг)
11.52kb.
Ознаками платоспроможності є не тільки доходи, майно та його приріст, а й загальні особливості витрат платника
137.32kb.
Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)
31.96kb.