klevoz.ru страница 1
скачать файл
Основна література:

 1. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К.: Вища шк., 2004.

 2. Сучасна українська літературна мова / За ред М.Я. Плющ. – К.: Вища шк., 2009.

 3. Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономаріва. – К.: Либідь, 2001.

 4. Сучасна українська літературна мова: Фонетика: Навч.посібник / За заг. ред. Н.П. Плющ. – К.: Київський університет, 2002.

 5. Бондар О.І., Карпенко Ю.О., Микитин-Дружинець М.Л. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія. – К.: ВЦ «Академія», 2006.

 6. Українська мова. Енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія, 2000.

 7. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2007.

 8. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2006.Допоміжна література:


 1. Дудик П. Наголошування слів і культура мовлення // Дивослово. – 2003. – №4.

 2. Залізняк Л. Походження східних слов'ян // Дивослово. – 2002. – №2.

 3. Зубков М. Новий-старий правопис. Суб’єктивні зауваги щодо об’єктивного правописного стану // Дивослово. – 2010. – № 2. – С.39 – 41.

 4. Концепція вивчення української мови в 5-12 класах загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання // Українська мова і література в школі. – 2002. – №5.

 5. Маленко О.О. Захищаємо українську // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2005. – № 17–18. – С.2.

 6. Матвіяс І.Г. Діалектна основа вокалізму в українській літературній мові // Мовознавство. – 2004. – № 4. – С.15 – 25.

 7. Мовчун Л.В. Фонетичні варіанти і семантика: прийменник / префікс в (у) // Урок української. – 2000. – № 9. – С. 33 – 36.

 8. Німчук В.В. Проблеми українського правопису ХХ – початку ХХІ ст.ст. – К., 2002.

 9. Півторак Г. Походження українського народу та української мови // Урок української. – 2001. – №1. – С.2 – 4.

 10. Пугач В.М. Українці: проблема самототожності // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2005. – № 17–18. – С.6 – 8.

 11. Різниченко О. Спадщина тисячоліть: чим українська мова багатша за інші? // Українська мова та література. – 2000. – Ч.38. – С.9 – 11.

 12. Селігей П.О. Науковий стиль української мови: ресурси оновлення // Мовознавство. – 2006. – № 2 – 3. – С.174 – 186.

 13. Степаненко М. З історії дослідження витоків української мови // Дивослово. – 2000. – № 7. – С.17 – 18.

 14. Таланчук П. Наша державна мова – українська // Дивослово. – 2000. – № 9. – С.12 – 14.

 15. Ткаченко О. Якщо держава хоче жити … (Про сучасну мовну ситуацію в Україні) // Урок української. – 2001. – № 2. – С.2 – 3.

 16. Українська мова в ХХІ столітті: проблеми стану і статусу // Дивослово. – 2010. – № 8. – С.34 – 35.

 17. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду: Док. і матеріали / Упоряд. Л.Масенко та ін. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2005.

 18. Фаріон І. Правопис – корсет мови? Український правопис як культурно-політичний вибір. – Львів: Свічадо, 2004.

 19. Федоренко В. Зникомість мов: українські перспективи крізь призму світового досвіду// Дивослово. – 2010. – № 2. – С.42 – 48.

 20. Широков В.А. Оцінка точності фонетичного принципу в українському правописі // Мовознавство. – 2005. – № 5. – С.41 – 47.

Словники

 1. Головащук С.І. Складні випадки наголошення: словник-довідник. – К.: Либідь, 1995. – 192 с.

 2. Горпинич В.А. Русско-украинский орфоэпический словарь. – К.: Освіта, 1992. – 254 с.

 3. Етимологічний словник української мови: В 7-и томах. – Т. 1-4. – К., 1982-2003.

 4. Морфемний словник / Укл. Л.М.Полюга. – К.: Рад. школа, 1985.

 5. Орфографічний словник української мови. – К.: Довіра, 1994.

 6. Орфоепічний словник / Укл. М.І.Погрібний. – К.: Рад.школа, 1985.

 7. Русско-украинский словарь: У 3-х т. – К., 1987.

 8. Словник іншомовних слів / За ред. О.С.Мельничука. – К.: Головна редакція УРЕ, 1985.

 9. Словник лінгвістичних термінів / Укл. Д.І. Ганич, І.С. Олійник. – К.: Вища шк., 1985.

 10. Словник наголосів / Укл. М.І. Погрібний. – К.: Рад. школа, 1991.

 11. Словник української мови: В 11-ти томах. – К.: Наук. думка, 1970-1980.

 12. Українська літературна вимова і наголос: Словник-довідник. – К.: Наук. думка, 1973. – 723 с.

 13. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С.Я.Єрмоленко. – К.: Довіра, 2001.

 14. Український правопис: 4-е вид., випр. і доп. – К.: Наук. думка, 2007.

 15. Українсько-російський словник. – К.: Наук. думка, 1977.
скачать файлСмотрите также:
Сучасна українська літературна мова / За ред. А. П. Грищенка. К.: Вища шк., 2004
26.91kb.
Основні розділи та структура курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Завдання, предмет та об’єкт курсу, його наукові, навчальні та розвиваючі елементи
113.05kb.
Тема українська мова як державна та національна мова
1355.35kb.
В ред. Федеральных законов от 27. 02. 2003 n 29-фз, от 22. 08. 2004 n 122-фз (ред. 29. 12. 2004), от 03. 06. 2005 n 57-фз, от 31. 12. 2005 n 199-фз, от 18. 12. 2006 n 232-фз, от 29. 12. 2006 n 258-фз (ред. 18. 10. 2007), от 26. 06
798.27kb.
Комерційна пропозиція Про компанію ск «Українська страхова група»
61.66kb.
Українська мова 8 клас
104.18kb.
Літературна кіровоградщина литературная кировоградщина поезiя проза гумор сатира публiцистика альманах кІровоградської обласної організації конгресу літераторів україни українська поезія алла Ковалішина
1562.92kb.
Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту
45.23kb.
«Українська мова» : практичне оволодіння слухачами підготовчого відділення сучасною українською мовою, як засобом спілкування та успішного навчання у вищому учбовому закладі
180.54kb.
Програма: «Рідна мова. 5-11 класи»
76.65kb.
Відповіді на тести зно з української мови І літератури 2010 року (ІІІ сесія) Українська мова І література. Відповіді на завдання тесту з української мови І літератури зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року
116.25kb.
Контрольна робота з дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням Варіант №
320.3kb.