klevoz.ru страница 1
скачать файл
Тематичний план практичних занять

1.

Оптичні системи в біологічних дослідженнях.

2.

Вивчення властивостей ферментів.

3.

Моделювання просторової структури біомолекул.

4.

Розв’язування елементарних вправ з молекулярної біології.

5.

Будова і властивості клітин прокаріотів і евкаріотів. Особливості клітин у рослин і тварин.

6.

Рух цитоплазми в клітинах рослин. Спостереження явища плазмолізу та деплазмолізу.

7.

Будова і властивості хромосом. Каріотип.

8.

Генетичний код. Розв’язування елементарних вправ на біосинтез білка.

9.

Порівняння процесів фотосинтезу і хемосинтезу.

10.

Клітинний цикл. Мітоз.

11.

Форми розмноження організмів.

12.

Гаметогенез. Статеві клітини.

13.

Вивчення етапів ембріогенезу хордових тварин.

14.

Будова тканин рослинних і тваринних організмів.

15.

Розв’язування типових задач з генетики на успадкування менделюючих ознак.

16.

Розв’язування типових задач з генетики на взаємодію генів.

17.

Розв’язування типових задач з генетики на кросинговер, генетику статі.

18.

Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.

19.

Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння.

20.

Розв’язування типових задач на визначення виду мутацій.

21

Складання і аналіз родоводів.

22

Порівняння природного і штучного добору.

23

Історичний розвиток органічного світу.

24

Вивчення гомологічних та аналогічних органів, рудиментів і атавізмів.

25

Розв’язування задач на генетику популяцій.

26

Розв’язування задач з екології.

27

Складання ланцюгів живлення, схем коло обігу речовин у екосистемах.

Тематичний план самостійної роботи

1. Значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства

2. Біологічно активні речовини, їх вміст у живих організмах і значення для життєдіяльності. Гормони, алкалоїди, коферменти, їх біологічне значення. Основні групи вітамінів, їх представники, біологічне значення.

3. Ознайомлення з інструкціями з використання медичних препаратів, засобів побутової хімії тощо та оцінка їхньої небезпеки.

4. Оцінка продуктів харчування за їх хімічним складом. Необхідність обережного ставлення до втілення продуктів від генетично модифікованих організмів.

5. Внутрішньоклітинна регуляція метаболізму. Роль ферментів у регуляції метаболічних процесів. Гомеостаз та механізми його підтримання у клітині.

6. Морфологічні та функціональні зв’язки між структурами клітини.

7. Механізми відтворення і загибелі клітин.

8. Хімічний склад і будова хромосом на різних стадіях клітинного циклу.

9. Сучасні цитотехнології, їх використання для діагностування і лікування захворювань людини.

10. Діагностування вад розвитку людини та їх корекція. Ембріотехнології.

11. Порівняння симптомів захворювань, які викликаються вірусами і бактеріями. Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних захворювань людини.12. Стовбурові клітини. Диференціація клітин. Принципи взаємодії клітин. Застосування штучних тканин для лікування захворювань людини.
скачать файлСмотрите также:
Тематичний план практичних занять
37.72kb.
Календарно-тематичний план практичних занять з медичної І біологічної фізики для студентів І курсу стоматологічного факультету на 2011-2012 навчальний рік
106.78kb.
Тематичний план практичних занять
31.98kb.
Теми практичних занять
23.99kb.
Методичні вказівки для практичних занять для студентів медичного спрямування Львів 2009
839.84kb.
Методичні вказівки до проведення практичних занять
694.69kb.
Тематичний план самостійної поза аудиторної роботи
171.21kb.
Методичні вказівки з практичних занять для студентів медичного факультету
1438.28kb.
Робочий зошит
1741.97kb.
План-конспект занять з рофаму «ігри «із життя тварин», «зоопарк»» в студії раннього творчого розвитку «майбутні зірочки»
263.31kb.
Тематичний план лекцій
106.11kb.
Зміст тем лекцій та короткий виклад практичних занять за
46.76kb.