klevoz.ru страница 1страница 2
скачать файл


УКРАЇНА

БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ

від 26.12.2012 р. № 275/01-03

смт. Богородчани
Про проведення I етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт

учнів-членів Малої академії наук

України у 2012-2013 н. р.

На виконання наказу головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 17.12.2012 р. №795 « Про проведення I і II етапів

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2012-2013 н.р.», з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей Прикарпаття, виховання їх в дусі патріотизму та демократичних цінностей, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації; виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до науково-дослідницької та експериментальної роботи

НАКАЗУЮ:

1. 29 січня 2013 р. провести I етап конкурсу на базі РМК.

2. Затвердити склад оргкомітету I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (додаток 1).

3. Під час проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України керуватися Умовами проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2012/2013 н.р.(додаток 2).

4.Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів до 28.01.2013 року:

4.1.Забезпечити участь учнів у I етапі конкурсу.

4.1.Подати у РМК науково-дослідницькі роботи учнів для участі в І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

5.Районному методичному кабінету (В.Мельник):

5.1.Забезпечити організаційно-методичну роботу щодо підготовки та проведення І етапу конкурсу.

5.2. До 06 лютого 2013 р. подати науково-дослідницькі роботи та супровідну документацію (додатки 2-8) для участі у ІІ етапі конкурсу за адресою: вул. Шевченка, 79, Івано-Франківське обласне відділення Малої академії наук України.

5.3.Здійснити організаційні заходи щодо підготовки і направлення команди учнів Богородчанського району для участі в ІІ етапі конкурсу.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.



Начальник відділу освіти Іван Дрогомирецький

Додаток 1

до наказу відділу освіти

від 26.12.2012 р. № 275/01-03


СКЛАД

оргкомітету І етапу Всеукраїнського

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
Дрогомирецький І.М. – начальник відділу освіти, голова оргкомітету

Богдан О.П. – заступник начальника відділу освіти, співголова оргкомітету

Близнюк О.І. – провідний спеціаліст відділу освіти , заступник голови оргкомітету

Мельник В.М. – завідувач РМК




Члени оргкомітету


  1. Багрій В.В. - методист РМК

  2. Мартинюк Р.М. - методист РМК

  3. Фесюк О.В. – методист РМК

  4. Грицюк Г.Б. - методист РМК

  5. Комарницький А.Й. - методист РМК

  6. Сенич М.Я. - методист РМК

  7. Костюк М.Б. – методист РМК

Додаток 2

до наказу відділу освіти

від 26.12.2012 р. № 275/01-03


Умови проведення

І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
у 2012-2013 навчальному році

1. Мета та завдання

1.1. Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі – конкурс) проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей Прикарпаття, виховання їх в дусі патріотизму та демократичних цінностей, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.

1.2. Основними завданнями конкурсу є виявлення та підтримка обдарованої учнівської молоді, залучення її до науково-дослідницької та експериментальної роботи та створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві, формування активної громадянської позиції, виховання самостійності, наполегливості, вміння формувати і відстоювати власну думку.
2. Терміни та місце проведення конкурсу

2.1. І етап конкурсу проводиться у гуртках Івано-Франківського обласного відділення МАН України та учнівських наукових товариствах, що працюють на базі районних, міських відділів освіти, загальноосвітніх закладів до 31 січня 2013 р.

2.2. II етап конкурсу проводиться на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та Івано-Франківського національного медичного університету 23-24 лютого 2013 р.
3. Керівництво І та ІІ етапами конкурсу

3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням ІІ етапу конкурсу здійснює головне управління освіти і науки Івано-Франківської ОДА.

3.2. Організатором та координатором І та ІІ етапів конкурсу є Івано-Франківське обласне відділення МАН України.

3.3. Організаційно-методичне забезпечення конкурсу здійснює Івано-Франківське обласне відділення МАН України.

4. Програма конкурсу

4.1. І та II етапи конкурсу проводяться у таких секціях відповідно до наукових відділень Малої академії наук України з урахуванням навчальних досягнень учнів з відповідних базових дисциплін:



Назва відділення

Секція

Базова дисципліна


І. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

1. Українська література

Українська мова та література

2. Світова література

Українська мова та література, світова література (за вибором)

3. Російська література

Російська мова, світова література (за вибором)

4. Фольклористика

Українська мова та література

5. Мистецтвознавство

Українська мова та література

6. Літературна творчість

Українська мова та література

ІІ. Мовознавства

1. Українська мова

Українська мова та література

2. Російська мова

Російська мова

3. Китайська мова

Китайська мова

4. Іспанська мова

Іспанська мова

5. Англійська мова

Англійська мова

6. Німецька мова

Німецька мова

7. Французька мова

Французька мова

ІІІ. Філософії та

суспільствознавства



1. Філософія

Історія України

2. Соціологія


Історія України

3. Правознавство


Історія України

4. Теологія, релігієзнавство та історія релігії

Історія України

5. Педагогіка

Українська мова та література

6. Журналістика

Українська мова та література

IV. Історії

1. Історія України

Історія України

2. Археологія

Історія України

3. Історичне краєзнавство

Історія України

4. Етнологія

Історія України

5. Всесвітня історія

Історія України

V. Наук про Землю

1. Географія та ландшафтознавство

Географія

2. Геологія, геохімія та мінералогія

Географія

3. Кліматологія та метеорологія

Географія

4. Гідрологія

Географія

VІ. Технічних наук

1. Технологічні процеси та перспективні технології

Фізика, математика

(за вибором)


2. Електроніка та приладобудування

Фізика, математика

(за вибором)



3. Матеріалознавство

Фізика, математика

(за вибором)



4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка

Фізика, математика

(за вибором)



5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Фізика, математика

(за вибором)



6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Фізика, математика

(за вибором)



7. Науково-технічна творчість та винахідництво

Фізика, математика

(за вибором)



VIІ. Комп’ютерних наук

1. Комп’ютерні системи та мережі

Математика

2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем

Математика

3. Технології програмування

Математика

4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

Математика

5. Internet-технології та WEB дизайн

Математика

6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Математика

VIІІ. Математики


1. Математика

Математика

2. Прикладна математика

Математика

3. Математичне моделювання

Математика

IX. Фізики і астрономії

1. Теоретична фізика

Фізика

2. Експериментальна фізика

Фізика

3. Астрономія та астрофізика

Фізика

4. Аерофізика та космічні дослідження

Фізика

X. Економіки

1. Економічна теорія та історія економічної думки

Математика

2. Мікроекономіка та макроекономіка

Математика

3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

Математика

XІ. Хімії та біології



1. Загальна біологія

Біологія, хімія

(за вибором)



2. Біологія людини

Біологія, хімія

(за вибором)



3. Зоологія, ботаніка

Біологія, хімія

(за вибором)



4. Медицина

Біологія, хімія, фізика

(за вибором)



5. Валеологія

Біологія, хімія (за вибором)

6. Психологія

Біологія, історія України (за вибором)

7. Хімія

Хімія

ХІІ. Екології та аграрних наук

1. Екологія

Біологія, хімія, українська мова (за вибором)

2. Охорона довкілля та раціональне природокористування

Біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)

3. Агрономія

Біологія, хімія

(за вибором)



4. Ветеринарія та зоотехнія

Біологія, хімія

(за вибором)



5. Лісознавство

Біологія, математика

(за вибором)



6. Селекція та генетика

Біологія, математика

(за вибором)


скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Україна богородчанська районна державна адміністрація івано-франківської області
294.82kb.
Україна гусятинська районна державна адміністрація тернопільської області
31.12kb.
Україна чернігівська районна державна адміністрація чернігівської області розпорядження
26.8kb.
Україна козятинська районна державна адміністрація
28.54kb.
Україна гусятинська районна державна адміністрація рада
14.92kb.
Державна служба з лікарських засобів в івано-франківській області
349.66kb.
Україна харківська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки наказ
94.99kb.
Міністерство освіти І науки україни олександрійська районна державна адміністрація
299.41kb.
Україна міністерство освіти україни відділ освіти тлумацької рда івано-франківської області олешанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів позакласний захід з хімії
184.05kb.
Хотинська районна державна адміністрація управління освіти, молоді та спорту
131.51kb.
Тисменицька районна державна адміністрація
112.16kb.
Україна житомирська обласна державна адміністрація управління освіти І науки
45.13kb.