klevoz.ru страница 1
скачать файл
Українська мова 8 клас

(за програмою з української мови для шкіл з російською мовою навчання –

Чернівці: Букрек, 2005, автори – Н.В.Бондаренко, Біляєв та ін..) 2 год. на тиждень

Зміст уроку

дата

дата
1

1

Тема №1. Вступ. Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу.


2
РМ-1 Повторення вивченого про мовлення, спілкування, текст, стилі та типи мовлення. Переглядове читання.


3

1

Повторення та узагальнення вивченого (2 год)

Частини мови, їх значення та граматичні ознаки.
4

2

Частини мови, найскладніші орфограми.


5

1

Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення і речення (4 год)

Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова.
6

2

Речення. Види речень за метою висловлювання; окличні речення

(повторення). Речення двоскладні й односкладні; прості й складні (повторення). Розділові знаки в кінці речень (повторення).
7
РМ-2 Особливості побудови опису місцевості.

МД Говоріння Контрольний переказ тексту-розповіді з елементами опису місцевості "Найвідоміше село в Україні"


8
РМ-3 МД Говоріння Контрольний переказ тексту-розповіді з елементами опису місцевості "Найвідоміше село в Україні"


9

3

Порядок слів у реченні. Логічний наголос.


10

4

Контрольна робота №1 (тестові завдання) за темою

" Словосполучення і речення"МД Контрольне аудіювання


11

1


Тема №2. Просте речення. Двоскладні речення. Головні і другорядні члени речення (8 год)

Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета.
12

2

Простий і складений присудок (іменний і дієслівний).


13
РМ-4 МД Контрольний письмовий переказ тексту-розповіді з елементами опису місцевості


14

3

Правильне вживання форм присудка при підметі, вираженому словосполученням або складноскороченим словом.

Тире між підметом і присудком.
15

4

Означення.


16

5

Прикладка як різновид означення.


17
РМ-5 Переклад з російської мови тексту з елементами опису місцевості (письмово)


18

6

Додаток. Види обставин (за значенням)


19

7

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.


20

8

Контрольна робота №2 (тест)

МД Читання мовчки тексту художнього стилю ______________


21

1


Тема № 3 Односкладні речення ( 6 год)

Односкладні речення з головним членом присудком.
22

2

Означено-особові речення. Неозначено-особові


23

3

Безособові


24

4

Називні речення


25

5

Речення двоскладні й односкладні різних видів як синтаксичні синоніми.


26
РМ-6 Усне повідомлення в науковому стилі

"Односкладні прості речення"


27

1

Повні і неповні речення.


28
Контрольний диктант за І семестр29

2

Тире в неповних реченнях.


30

6

Контрольна робота №3 (тест) за темою

"Односкладні речення"
31
РМ -7 МД Читання вголос


32

1


Тема № 4. Речення з однорідними членами речення (5 год)

Однорідні члени речення (із сполучниковим , безсполучниковим, змішаним зв’язком) як засіб деталізації і конкретизації.
33

2

Однорідні й неоднорідні означення.


34
РМ 8 МД Говоріння. Контрольний переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії та культури35
РМ 9 МД Говоріння. Контрольний переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії та культури36

3

Розділові знаки при однорідних членах речення.


37
РМ 10 МД Письмовий докладний переказ тексту-опису місцевості, пам'яток історії і культури38

4

Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами речення.


39

5

Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами речення.


40
Контрольна робота № 4 (тест)

"Речення з однорідними членами речення"МД Аудіювання тексту наукового стилю41

1


Тема № 5. Речення із звертаннями, вставними словами

(словосполученнями, реченнями) (6 год)

Звертання непоширені і поширені. Розділові знаки при звертанні.
42
РМ 11 МД Говоріння. Контрольний твір-опис пам'яток історії та культури на основі власних спостережень.


43
РМ 12 МД Говоріння. Контрольний твір-опис пам'яток історії та культури на основі власних спостережень.


44

2

Звертання непоширені і поширені. Розділові знаки при звертанні.


45

3

Вставні слова ( словосполучення, речення), розділові знаки при них.


46

4

Вставні слова ( словосполучення, речення), розділові знаки при них.


47
РМ 13 МД Контрольний письмовий твір-роздум на морально-етичну тему48

5

Вставні слова ( словосполучення, речення), розділові знаки при них.


49

6

Вставні слова ( словосполучення, речення), розділові знаки при них.


50
Контрольна робота № 5 (тест) за темою

"Речення із звертаннями, вставними словами"

51

1

Тема № 6. Речення з відокремленими членами. ( 10 год)

Поняття про відокремлення.
52

2

Відокремлені означення. Розділові знаки при відокремлених означеннях.


53

3

Відокремлені прикладки. Розділові знаки при відокремлених прикладках.

РМ МД Читання вголос текстів - п'єс, віршів, байок, легенд.54

4

Відокремлені додатки. Розділові знаки при відокремлених додатках.

РМ МД Читання вголос текстів - п'єс, віршів, байок, легенд.


55
РМ 14 Ділові папери. План роботи.56

5

Відокремлені обставини. Розділові знаки в реченнях з відокремленими обставинами.


57

6

Відокремлені уточнюючі члени речення.


58

7

Відокремлені уточнюючі члени речення.

РМ МД Контрольне читання мовчки _____________________


59

8

Узагальнення вивченого з теми.


60

9

Контрольна робота № 6 (тест) за темою

"Речення з відокремленими членами."
61

1


Тема № 7.Пряма і непряма мова. Діалог. ( 7 год)

Пряма і непряма мова як способи передачі чужого мовлення.

Розділові знаки при прямій мові.62

2

Цитата як спосіб передачі чужого мовлення. Розділові знаки при цитаті.


63

3

Діалог і полілог. Розділові знаки при діалозі та полілозі (повторення).


64

4

Речення з непрямою мовою. Заміна прямої мови непрямою.


65
Контрольний диктант за ІІ семестр.


66

5

РМ 15 МД Складання діалогів відповідно до створеної ситуації спілкування, розігрування в різних стилях мовлення67

6

Контрольна робота № 7 (тест)

"Пряма мова. Діалог"
68

7


РМ 16 МД Складання діалогів відповідно до створеної ситуації спілкування, розігрування в різних стилях мовлення
Узагальнення вивченого з теми "Пряма мова. Діалог"


69
Аналіз контрольного диктанту.


70
Повторення й узагальнення вивченого у 8-му класі.


РЗМ за рік 16 год
скачать файлСмотрите также:
Українська мова 8 клас
104.18kb.
Основні розділи та структура курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Завдання, предмет та об’єкт курсу, його наукові, навчальні та розвиваючі елементи
113.05kb.
Тема українська мова як державна та національна мова
1355.35kb.
Сучасна українська літературна мова / За ред. А. П. Грищенка. К.: Вища шк., 2004
26.91kb.
Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту
45.23kb.
«Українська мова» : практичне оволодіння слухачами підготовчого відділення сучасною українською мовою, як засобом спілкування та успішного навчання у вищому учбовому закладі
180.54kb.
Відповіді на тести зно з української мови І літератури 2010 року (ІІІ сесія) Українська мова І література. Відповіді на завдання тесту з української мови І літератури зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року
116.25kb.
Контрольна робота з дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням Варіант №
320.3kb.
Прізвище учня: Не забудьте заповнити!!! Українська мова Завдання 1, 2, 3, 4, 5
84.45kb.
Українська мова була й залишається основною ознакою української ідентичності. По ній нас упізнають у світах. Її вивчають і нею говорять в Україні іноземці, що приїжджають до нас з добром і миром
114.71kb.
Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури (знз з румунською мовою навчання) 2011/2012 н р. ІІІ етап українська мова
113.48kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра української філології для неспеціальних факультетів
505.47kb.