klevoz.ru страница 1
скачать файл
Тема уроку: Базові структури алгоритмів. Слідування, розгалуження, повторення.

Мета уроку: Ввести поняття базової структури алгоритму, слідування, розгалуження, повторення.

З’ясувати, що таке блок-схеми.Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

 1. Організаційний момент.

Привітання з учнями. Перевірка відсутніх.

 1. Фронтальне опитування.

Щоб закріпити тему, яку вивчали на минулому уроці проводжу опитування класу.

Дайте відповіді на такі запитання: • Що таке алгоритм?

 • Хто може бути виконавцем алгоритму?

 • Назвіть властивості алгоритмів?

 1. Повідомлення теми і мети уроку.

На сьогоднішньому уроці ми розглянемо такі поняття як: лінійні алгоритми, алгоритми з розгалуженням та алгоритми з циклами. За допомогою блок-схем складемо алгоритм розв’язування задачі.

 1. Пояснення нового матеріалу.

Базові структури алгоритмів (керуючи структури) – це способи керування процесом обробки даних.

Існує три базові структури алгоритмічної конструкції:

 1. лінійні алгоритми (слідування)

 2. умова (розгалуженя)

 3. цикли (повторення)

Лінійна структура передбачає, що тіло алгоритму являє собою послідовність команд, виконуваних одна за одною.

Умова (розгалуження) – це керуюча структура, що передбачає можливість вибору з кількох варіантів, для кожного з яких, залежно від умови виконується різна послідовність команд.

Цикл – це керуюча структура, що дозволяє багаторазово повторювати задану послідовність команд.

 • Цикл з передумовою

 • Цикл з післяумовою

 • Цикл із параметром

Способи опису алгоритмів:

 • Словесний

 • Формульний

 • Графічний

 • Алгоритмічною мовою

Задача: знайти корені квадратного рівняння ах2+bх+с=0

Словесний:

 1. Розпочати процес обчислень

 2. Визначити a,b,c

 3. Обчислити D =b2+ac

 4. Якщо D >0, то перейти на крок 8 інакше на крок 5

 5. Обчислити

 6. Вивести на екран X 1 X2

 7. Перейти на крок 9

 8. Вивести повідомлення про те, що коренів немає.

 9. Завершити процес обчислень.

ФормульнийГрафічний

Блок – схема – графічне зображення алгоритмів за допомогою окремих блоків.


Початок або кінець Блок перевірки умови

алгоритму

Блок введення,

Виведення даних Блок виклику підпрограм
Блок обчислень Виведення документу
1

Початок

2

a,b,c
3

D =b2+ac4 5

D >0 так

8 ні

Рішень немає 67

Вивести х1­ х2

9

Кінець

Лінійна структура передбачає, що тіло алгоритму являє собою послідовність команд, виконуваних одна за одною.


Виконати

дію А

Виконати

дію В


Виконати

дію N


.....

Умова(розвилка, розгалуження) – означає перевірку значення логічного виразу(ЛВ) та вибір одного з двох варіантів дій, залежно від значення ЛВ. В ЛВ можуть використовуватися логічні операції «НЕ» «І» «АБО». ЛВ може набувати одного з двох значень – істина чи хиба.

Наприклад: алгоритм обчислення значень функції

можна представити в такому вигляді:
х<>0
так ні

y = 0


Можливо , що при одному зі значень ЛВ на потрібно виконувати жодних дій. В такому випадку існує коротка форма розгалуження:
Ні


ТакВиконати діюЦикл означає повторення виконання тієї самої дії, або блока дії, що звуться тілом циклу, доти, поки певний ЛВ лишатиметься істинним.

 1. « цикл – поки», або цикл з передумовою,

(умова перевіряється перед виконанням циклу).

На першому кроці перевіряється значення ЛВ. І< n

Якщо воно є істинним – виконується тіло циклу.

Потім на другому кроці знову перевіряється значення ЛВ s=s+a1

і якщо воно істинне знову виконується тіло циклу.

Цикл завершується, коли значення ЛВ стає помилковим. I=i+1

В тілі циклу повинні бути команди, які змінюють

значення величини, яка входить в ЛВ.В циклі

використовують лічильник циклів, який рахує кроки циклу.

На початку алгоритму значення лічильника дорівнює 0.


2. « цикл – до», або цикл з післяумовою,

(умова перевіряється після виконанням циклу). s=s +a1

Це означає, що тіло циклу – добуде виконано .

принаймні один раз. « цикл – до» повторюється

доти, поки значення ЛВ є помилковим, і I = i + 1

завершується коли воно стає істинним.

I > n


 1. Підведення підсумків.

(Для підведення підсумків уроку задаю запитання).

- Яку темe вивчали на сьогоднішньому уроці?

- Що таке базові структури алгоритмів?

- Який алгоритм називається лінійним?

- Які є види циклів?

- Які виникли запитання?5. Домашнє завдання.

Читати посібник І. Т. Зарецька. Розділ 10, ст. 476 – 489.
скачать файлСмотрите также:
Уроку: Базові структури алгоритмів. Слідування, розгалуження, повторення. Мета уроку
46.72kb.
План уроку Тема уроку: „ Розташування і призначення основних клавіш клавіатури”. Мета уроку
27.57kb.
Тема уроку. Змочування. Явище капілярності. Мета уроку
115.71kb.
Решетилівка Урок читання 2 клас Тема уроку : С. Носань «Ялинка» О. Олесь «Ялинка» Мета уроку : удосконалювати навички виразного читання
48.75kb.
Тип уроку: комбінований Обладнання: підручник, дидактичний матеріал Хід уроку
33.73kb.
Уроку №4(53) Предмет «Математика» Тема уроку
63.22kb.
Урок 5 Тема уроку. Розвиток І значения теорії будови органічних речовин. Життя І діяльність О. М. Бутлерова
79.67kb.
Психологічна атмосфера уроку
44.76kb.
Конспект уроку з української літератури 6 клас Розроблено вчителем української мови та літератури бсш №16, учителем-методистом Грицан Г. Л. Тема уроку
81.54kb.
А. Григорук. Хочеш бути щасливим, не будь лінивим Мета
80.23kb.
Навчально-методична картка (план) уроку №3(107) Предмет – «Математика» Тема уроку
33.85kb.
Конспект уроку на тему "Реактивний рух. Розвиток космонавтики. Внесок українських учених у розвиток космонавтики." Тема уроку: Реактивний рух. Розвиток космонавтики. Внесок українських учених у розвиток космонавтики Мета
65.88kb.