klevoz.ru страница 1
скачать файл
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Курси підвищення кваліфікації резерву керівних кадрів

Костянтинівське міське управління освіти

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ

Автор: Мацвей Юлія Олександрівна

вчитель трудового навчання Костянтинівської ЗШ №15

м. Костянтинівка - 2012Зміст

 1. Анотація 3

 2. Актуальність проблеми, наукове обґрунтування 3

 3. Мета проекту 3

 4. Завдання проекту 3

 5. Етапи, терміни реалізації проекту 4

 6. Очікуванні результати 4

 7. Передмова 5

 8. Основна частина 5

 9. Література 11

 10. Додатки 12


ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ

«Ігрові технології як засіб навчання»

Анотація

В роботі розкриваються наукові основи і методика впровадження ігор та ігрових технологій на уроках трудового навчання. Теоретично обґрунтовано сутність та специфіку проведення ігрових уроків обслуговуючої праці. Подано приклади проведення різноманітних видів гри на різних етапах уроку, розкрито методичні основи ігрової діяльності з учнями середньої та старшої школи.

Матеріали допоможуть педагогам, що прагнуть до змін та оновлення педагогічного процесу в інноваційній діяльності і можуть бути використані вчителями трудового навчання, методистами районних (міських) методичних кабінетів, керівниками районних (міських) методичних об'єднань тощо.

Актуальність проблеми, наукове обґрунтування

На підставі сучасних досліджень психологів встановлено, що сучасних дітей і підлітків не влаштовує роль пасивних слухачів на уроці. Вони чекають незвичайних форм знайомства з новим матеріалом, в яких могли б утілитися їх активність, діяльний характер мислення, тяга до самостійності, і саме ігрові технології сприяють реалізації цих потреб учнів.

В сучасній школі виникає насущна потреба в розширенні методичного потенціалу в цілому і в активних формах навчання зокрема. До таких активних форм навчання, недостатньо освітлених в методиці викладання трудового навчання, відносяться ігрові технології.

Ігрові технології є однією з унікальних форм навчання, яка дозволяє зробити цікавим і захоплюючим не лише роботу учнів на творчо-пошуковому рівні, але і буденні кроки по вивченню різноманітних технологій.Мета проекту

Активізація учбово-пізнавальної діяльності учнів через впровадження ігрових технологій на уроках трудового навчання та у позаурочний час.Завдання проекту

 1. Розширювати і поглиблювати знання учнів в області технологічної діяльності та декоративно-ужиткового мистецтва.

 2. Навчати навичкам колективної науково-практичної діяльності.

 3. Виховувати активну, творчу особистість.

 4. З'ясувати, як впливає застосування ігрових технологій на розвиток розумових процесів особистості.

 5. Скласти систему уроків з використанням розвиваючих ігор і вправ та застосовувати її на практиці.

Етапи, терміни реалізації проекту

Перший етап (організаційний) - 2011-2012 уч. рік

- відбір матеріалу по використанню ігрових технологій в учбовому процесі;

- створення банку уроків, позакласних заходів, методичних матеріалів по темі проекту;

- розробка напрямів діяльності по проекту.
Другий етап (основний) - 2012-2013 уч. рік

- узагальнення досвіду роботи за підсумками року;

- поповнення банку уроків, позакласних заходів, дидактичних і методичних розробок;№ з/п

Етапи проекту

Терміни реалізації

Діяльність по реалізації проекту

Відповідальні виконавці

1

Попередній

серпень

Вивчення психолого-педагогічної і технологічно-педагогічної літератури. Складання плану реалізації проекту, і обговорення його на шкільній педагогічній раді та МО вчителів трудового навчання.

Мацвей Ю.О., керівник МО вчителів трудового навчання, шкільна педагогічна рада

2

Організаційний

вересень

1. Анкетування учнів

Педагог-психолог

2. Узгодити план з учасниками проекту.

3. Визначити ігрові технології, що плануються для використання на уроках трудового навчанняМацвей Ю.О.

3

Практична реалізація проекту

жовтень - травень

1. Предметні, сюжетно-рольові і творчі ігри; ігри типу «Щасливий випадок», «Що? Де? Коли?»; будівельні, трудові, технічні, конструкторські , у яких учні освоюють процес творення; інтелектуальні ігри (ігри-вправи, ігри-тренінги), які спонукають пізнавальну активність учнів.

2. Уроки з використанням цих педагогічних технологій (поточні і у рамках методичного тижня)

3. Позакласні заходи (із залученням батьків)


Мацвей Ю.О.,

учні середніх і старших класів, класні керівники, батьки4

Захист проекту

травень

Творчій звіт у формі відкритого позакласного заходу

Мацвей Ю. О.

5

Підведення підсумків

травень

Анкетування учнів

Педагог-психолог

Третій етап (заключний) – 2013-2014 уч. рік

Підведення підсумків реалізації проекту.
Очікуванні результати

Самостійне вивчення теми дозволить учням вільно оперувати матеріалом, викличе позитивну учбову мотивацію і дасть упевненість у власних силах;

- розширить і поглибить уявлення дітей про технологічні процеси;

- сформує елементарні навички роботи в малих групах, згуртує колектив і зміцнить толерантні стосунки між його членами;

- зміцнить зв'язок між учителем і учнями;

- зацікавить учнів у вивченні предмета трудове навчання.


Передмова

Як зробити, щоб учні не лише не втратили інтересу до предмета, але і самі б прагнули до отримання нових знань і умінь? Як можна цього досягти? Будувати навчання на самостійній і колективній основі проводити роботу з дітьми по формуванню у них уяви і фантазії "Око завжди повинне йти попереду мови", як говорив Міхалков: "Учити бавлячи". Для того, щоб розширити кругозір, розвинути допитливість дітей перед виконанням нової роботи треба планувати на 5-7 хв. бесіду або розповідь. У ці бесіди я включаю досить цікаві і корисні відомості про історію виникнення і розвитку речей. Бесіди мають бути пов'язані з темою уроку і містити інформацію яка дозволяє поглибити інтерес учнів до роботи на уроці. Учбовий матеріал нашого предмета дозволяє використовувати на заняттях легенди і міфи, казки і притчі, приводити історичні відомості, вірші, прислів'я і приказки, загадувати загадки.

В процесі своєї роботи я переконалася, що після вивчення кожного модуля (розділу) необхідно проводити підсумкове заняття для систематизації знань, що вчаться, і умінь, активізації їх творчої діяльності і самостійності. Цікаві види перевірки знань і умінь, до яких відносяться різні дидактичні ігри, звичайно, не замінять традиційних способів контролю і оцінки засвоєння таким, що вчиться програмного матеріалу. Але ігровий підхід вносить в учбовий процес дух пошуку, творчості змагальність, стимулюючі пізнавальну активність учнів. Причому масштаб використання ігрової діяльності в навчанні досить великий - від включення в тканину учбового процесу окремих ігрових моментів до організації в ігровій формі цілого заняття.

Отже, вихід я бачу у використанні на заняттях ігрових форм. Подібні уроки дають прекрасні результати. В процесі гри постійно створюються ситуації, що вимагають негайного вирішення, що веде до формування уміння робити вибір і нести за нього відповідальність. А це вимагає самостійного рішення, ініціативи, розвиненого мислення. Крім того, привабливість уроку-гри, полягає в тому, що учні після нього прагнуть самостійно, добровільно до розширення отриманих знань. Не під страхом отримання незадовільної оцінки, а для того, щоб більше дізнатися.


Основна частина

Зміст пізнавальних, дидактичних ігор допомагає закріпити, систематизувати і розширити передбачені шкільною програмою знання і уміння, оживити виклад матеріалу, полегшити його запам'ятовування, створити у дітей бадьорий настрій, попередити перевтому.

Добре відоме висловлювання Макаренко А.С., в якому дається надзвичайно висока оцінка ігрової діяльності учнів : "Гра має важливе значення в житті дитини, яка дитина в грі, такий багато в чому він буде в роботі, коли виросте тому виховання майбутнього діяча відбувається, передусім, в грі".

Правильно підібрані і добре організовані ігрові ситуації на уроках сприяють усебічному гармонійному розвитку школярів, допомагають виробити необхідні в навчанні і в житті уміння.

Гра – найбільш доступний для дітей вид діяльності, спосіб переробки отриманих з навколишнього світу вражень. У грі яскраво виявляються особливості мислення й уяви дитини, його емоційність, активність, яка розвивається потреба в спілкуванні.

Цікава гра підвищує розумову активність дитини, і він може вирішити більш важке завдання, ніж на занятті. Але це не означає, що заняття повинні проводитися тільки у формі гри. Гра - це тільки один з методів, і вона дає добрі результати тільки в поєднанні з іншими: спостереженнями, розмовами, читанням та іншими.

Граючи, діти вчаться застосовувати свої знання та вміння на практиці, користуватися ними в різних умовах. Гра - це самостійна діяльність, в якій діти вступають у спілкування з однолітками. Їх об'єднує спільна мета, спільні зусилля до її досягнення, загальні переживання. Ігрові переживання залишають глибокий слід у свідомості дитини і сприяють формуванню добрих почуттів, благородних прагнень, навичок колективного життя.

Гра займає велике місце в системі фізичного, морального, трудового та естетичного виховання. Дитині потрібна активна діяльність, що сприяє підвищенню його життєвого тонусу, що задовольняє його інтереси, соціальні потреби.

Гра має велике освітнє значення, вона тісно пов'язана з навчанням на заняттях, зі спостереженнями повсякденному житті.

Вони вчаться вирішувати самостійно ігрові завдання, знаходити найкращий спосіб здійснення задуманого, користуватися своїми знаннями, виражати їх словом.

Нерідко гра є приводом для повідомлення нових знань, для розширення кругозору. З розвитком інтересу до праці дорослих, до громадського життя, до героїчних подвигів людей у дітей з'являються перші мрії про майбутню професію, прагнення подорожчали улюблених героїв. Все це робить гру важливим засобом створення спрямованості дитини, яка починає складатися ще в дошкільному дитинстві.

Існує кілька груп ігор, що розвивають інтелект, пізнавальну активність дитини.

I група - предметні ігри, як маніпуляції з іграшками і предметами.

Через іграшки - предмети - діти пізнають форму, колір, об'єм, матеріал, світ тварин, світ людей і т.п.

II група - творчі ігри, сюжетно-рольові, в яких сюжет – форма інтелектуальної діяльності.

Ігри типу «Щасливий випадок», «Що? Де? Коли?» і т.д. Дані гри – важлива складова частина навчальної, але, перш за все, поза навчальної роботи пізнавального характеру.

Творчі, сюжетно-рольові, ігри під час навчання - не просто розважальний прийом або спосіб організації пізнавального матеріалу.

Гра володіє величезним евристичним і переконував потенціалом, вона розводить те, що за «видимості єдине», і зближує те, що в науці, і в житті чинить опір співставлення та врівноваження. Наукове передбачення,вгадування майбутнього можна пояснити «здатністю ігрового уяви представити як системи цілісності, які, з точки зору науки або здорового глузду системами не є».

Наприклад, ігри-подорожі. Вони носять характер географічних,історичних, краєзнавчих, пошуковою «експедицій», що здійснюються за книг, карт, документів. Всі вони відбуваються школярами в уявних умовах, де всі дії і переживання визначаються ігровими ролями:геолога, зоолога, економіста, топографа і т.д. Учні пишуть щоденники,пишуть листи «з місць», збирають різноманітний матеріал пізнавального характеру. У цих письмових документах ділове виклад матеріалу супроводжується домислом. Відмінна риса цих ігор – активність уяви, що створює своєрідність цієї форми діяльності. Такі ігри можна назвати практичною діяльністю уяви, оскільки в них воно здійснюється в зовнішньому дії і безпосередньо включається в дію.

Отже, в результаті гри у дітей народжується теоретична діяльність творчої уяви, що створює проект чого-небудь і що реалізує цей проект шляхом зовнішніх дій. Відбувається співіснування ігрової, навчальної та трудової діяльності. Учні багато і наполегливо працюють, вивчаючи по темі книги, карти, довідники.

III група ігор, яка використовує? я як засіб розвитку пізнавальної активності дітей - це ігри з готовими правилами, зазвичай названі дидактичними.

Як правило, вони вимагають від школяра уміння розшифровувати,розплутувати, розгадувати, а головне - знати предмет. Чим вправнішим складається дидактична гра, тим найбільш уміло прихована дидактична мета. Оперувати вкладеними в гру знаннями школяр навчається ненавмисно, мимоволі, граючи.

IV група ігор - будівельні, трудові, технічні, конструкторські.

Ці ігри відображають професійну діяльність дорослих. У цих іграх учні освоюють процес творення, вони вчаться планувати свою роботу,підбирати необхідний матеріал, критично оцінювати результати своєї і чужий діяльності, проявляти кмітливість у вирішенні творчих завдань. Трудова активність викликає активність пізнавальну.

V група ігор, інтелектуальні ігри - ігри-вправи, ігри-тренінги, впливають на психічну сферу. Засновані на змаганні, вони шляхом порівняння показують граючим школярам рівень їх підготовленості, тренованості, підказують шляху самовдосконалення, а значить,спонукають їх пізнавальну активність.

Учитель, використовуючи у своїй роботі всі 5 видів ігрової діяльності, має величезний арсенал способів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Обов'язкове використання ігрових моментів не навчального характеру (заспівати серенаду, проскакати на коні і т.д.) для переключення уваги та зняття напруги. Їх найефективніше застосовувати в 5-6 класах, але можливо і у більш старших учнів, тому що діти переходять на більш високу ступінь навчання. У зв'язку з цим вимоги до них підвищуються, від чого у них швидко наступає стомлення. Тому, застосування ігрових моментів допоможе зняти напругу і діти зможуть більш продуктивно працювати далі. Наприклад, при вивченні теми «Виготовлення фартуха, поопераційна обробка» у п'ятому класі напруга дітей дуже велика, так як вони намагаються виконати рівні стібки, але це їм ще погано вдається через те, що у дітей ще немає навички роботи на швейній машині. В якості ігрового моменту можна використовувати таку фізхвилинку:

Піднімайте плечики,

Стрибайте, коники.

стриб-скок, стриб-скок.

Сіли, травичку поїли,

Тишу послухали.

Тихо, тихо високо

Стрибати нам легко.

Урок, що проводиться в ігровій формі, вимагає певних правил:


 • Попередньої підготовки. Треба обговорити коло питань і форму проведення. Повинні бути заздалегідь розподілені ролі. Це стимулює пізнавальну діяльність.

 • Обов'язкові атрибути гри: оформлення, відповідна перестановка меблів, що створює новизну, ефект несподіванки й буде сприяти підвищення емоційного фону уроку.

 • Обов'язкова констатація результату гри.

 • Компетентне журі.

При використанні ігрових форм навчання головне - повага до особистості учня, не вбити інтересу до роботи, а навпаки прагнути розвивати його, не залишаючи почуття тривоги і невпевненості в своїх силах.

Виходячи з цього, можна сказати, що технологія ігрових форм навчання націлена на те, щоб навчити учнів усвідомлювати мотиви свого навчання, своєї поведінки в грі і в житті, тобто формувати цілі та програми власної самостійної діяльності і передбачати її найближчі результати.

Ігрові форми набагато складніше ігрових моментів і прийомів. Вони вимагають більшої підготовки вчителя.

Наприклад, їх можна застосувати в сьомому класі при вивченні теми «Побудова креслення халата на основі нічної сорочки». Урок можна побудувати так, що кожна дитина побуває у ролі конструктора-модельєра у відомому будинку моди.

Для цього треба внести невеликі зміни в обстановку класу. Урок починається з вірша:

Добрий день і добрий час,

Як я рада бачить Вас!

Одна на одну подивились

І тихенько посадились.

- Сьогодні ми з Вами знаходимося у відомому будинку моди «Burda», а Ви - всі конструктори-модельєри і прийшли не на урок, а на своє робоче місце.

Сьогодні перед Вами стоїть завдання - побудувати креслення халата на основі нічної сорочки. Досвід у побудові креслень у Вас вже є і, тому Ви будете працювати за інструкційного картками, які лежать перед Вами.

- Ви можете приступати до роботи.


Наприкінці уроку, перевіривши і оцінивши роботу, робиться висновок про те, хто найкраще справився. Кращий конструктор-модельєр нагороджується грамотою.

На ігровому уроці, як і в будь-якій грі, обов'язково має бути присутнім елемент несподіванки і непередбачуваності, що дає змогу активізувати вияв творчих здібностей учнів.

Періодично слід змінювати правила гри, щоб вона не набридала і залишалася цікавою дітям. При цьому система підрахунку балів і визначення переможців мають залишатися максимально простими й наочними. Дуже корисно бали матеріалізувати (у вигляді фішок чи зірочок) і записувати їх на зведеному табло.

Дуже тонка процедура - розподіл ігрових завдань. Тут учитель має виявити весь психологічний і педагогічний такт. Учнів, які не можуть похвалитися знаннями, необхідно підтримувати, створювати для них ситуацію успіху, щоб вселити впевненість. Незаперечних відмінників і нестримних лідерів можна й навантажити відповідно - їхня перемога буде важчою, але не менш бажаною.

Необхідно якомога повніше використовувати багаті можливості гри для розвитку вміння працювати в колективі, що передбачає розподіл ролей у команді, причому краще, якщо це зроблять самі учні (під непрямим керівництвом учителя, звичайно).

Гра неможлива без духу змагання, тому переможці в ній мають бути обов'язково. Важливо тільки, щоб азарт не спричинив психологічних травм, тому не можна допускати образ і глузувань. Програвати, та й вигравати, треба вміти гідно.

Як і будь-який урок, ігровий так само завершується підбиттям підсумків. Усі бали учасників підраховують, переводять в оцінки й виставляють у класний журнал, але лише за бажанням учнів (тільки позитивні емоції!).
Ігрова діяльність на уроці

У цьому розділі ми розглянемо приклади використання ігрових елементів на різних стадіях уроку, причому це будуть різні типи уроків, залежно від дидактичних завдань і способів організації навчальної діяльності.

Як було сказано, найбільші можливості для впровадження ігрових елементів у навчальний процес дають уроки узагальнення й закріплення знань, що передують, як правило, атестаціям і залікам. Ігри на таких уроках потрапляють на благодатний ґрунт знань, отриманих учнями під час вивчення теми. Це дає вчителю широкі можливості для проектування ігрових ситуацій.

Зрозуміло, що цей родючий ґрунт вже оброблений першопрохідцями, тому почнемо все спочатку. А урок, звичайно, починається з повторення пройденого, чи, висловлюючись науково, з актуалізації знань. Інакше кажучи, спробуємо з'ясувати, наскільки клас готовий до сьогоднішнього уроку і чи маємо ми можливість подальшого просування?


Актуалізація опорних знань

На першому етапі уроку доцільно застосувати короткочасні ігри або ігрові елементи, які мобілізують увагу і пам'ять учнів. Тривалість їх не повинна перевищувати 10-15 хвилин. Розгляньмо кілька варіантів ігрової діяльності учнів на початку уроку.«Допуск». Проводять на старті уроку, коли право голосу дають кожному учневі. Це має такий вигляд: учитель ставить запитання, на які учні відповідають по черзі, не встаючи зі своїх місць. Підніматися доводиться тільки тим учням, які не змогли відповісти на запитання. На цей етап учитель добирає прості запитання, що вимагають, як правило, односкладових відповідей - на чисте знання раніше вивченого в класі матеріалу. Отже, після першого кола допуску в класі стоять лише кілька учнів, причому ні в якому разі не слід робити акцент на їхній нездатності. Навпаки, вчитель пропонує класу не залишати товаришів у біді, пропонує учням кинути «рятувальні кола», - поставити їм запитання, які вже звучали сьогодні. Рятувальна операція триває доти, доки кожен учень не дасть правильної відповіді. Як дана форма фронтального опитування працює на основну ідею підвищення психологічної привабливості уроку? По-перше, протягом перших 5-7 хвилин уроку вже кожен учень «виступив», причому дав правильну відповідь, і це вже йому приємно й додає впевненості. По-друге, не пропала дарма домашня праця, і можна спробувати розвинути успіх. По-третє, коли всі кидаються на допомогу тим, хто замешкався на старті, в класі з'являється атмосфера єдності й доброзичливості. Нарешті, протягом цих 5 хвилин у класі звучить корисна навчальна інформація, необхідна для подальшого просування, причому звучить з вуст учнів, і її потрібно слухати (раптом це саме питання трапиться й мені?). Важливо, щоб усе відбувалося по-доброму, без тиску, і зміцнювало в дітей переконаність, що їм це під силу.

«Морський бій». Це, по суті, ігрова форма перевірки домашнього завдання, що дозволяє залучити в процес не двох-трьох учнів, а практично весь клас. Військова назва дуже умовна, однак відбиває розпал пристрастей під час даної процедури, що цілком природно: всім учням флоту, який переміг, оцінки підвищують на бал, а ті, хто програв, відповід­но, цей бал втрачають. Отже, на арені бою - три флоти (три ряди парт), що відправляють у бойову розвідку екіпажі з двох учнів до дошки. Поки розвідники готуються до активних дій, основні сили добирають озброєння для атаки і планують оборону під керівництвом адміралів. У мирній термінології це має вигляд повторення навчального матеріалу, підготовки і розподілу питань за темами «супротивників». Усю цю діяльність координує учень, призначений учителем, який володіє всією повнотою адміральської влади. За три-чотири хвилини починається власне бій (чи перевірка домашнього завдання - кому як подобається). Після відповіді першого екіпажа другий і третій флоти «обстрілюють» його запитаннями з теми, потім самі відповідають на не менш підступні запитання, що надходять від першого флоту, потім настає черга другого формування і т.д.

Роль учителя в цій грі неможливо переоцінити, особливо в перших «боях». Треба встигати озвучувати оцінки запитань і відповідей, передавати право «пострілу» наступній команді, не забуваючи при цьому вчасно залучати в процес гри пасивних учнів, а крім цього, час від часу «мінувати» ігрове поле каверзними запитаннями. Після двох-трьох таких ігор, коли діти зрозуміють і приймуть правила гри, ці функції можна передавати асистентам. Використання даної ігрової форми дає змогу за­лучити до активної діяльності більшість учнів, підвищує їхню за­цікавленість у підготовці до уроку, сприяє створенню сприятливого психологічного клімату на уроках і формуванню позитивної установки до навчання.


Вивчення нового матеріалу

Як було зазначено, використання ігрових елементів у навчальному процесі на цій стадії ускладнюється недостатнім обсягом знань і вмінь учнів. Однак актуалізовані на попередній стадії уроку опорні знання можуть послужити фундаментом для побудови гри під час подальшого просування по темі. Дуже перспективним уявляється при цьому застосування проблемних методів викладу нового матеріалу, коли вчитель звертає увагу учнів на існування гносеологічних протиріч, формулює питання й пропонує учням, розбившись на групи, спробувати знайти відповіді. Ігрова оболонка в цьому разі може мати, наприклад, такий вигляд.«Рятувальна експедиція». Десь у горах зазнав аварії авіалайнер з коштовним вантажем на борту, і ми споряджаємо рятувальну експедицію. Клас розбивається на групи, кожна з яких отримує маршрутний лист із вказівкою орієнтовного напрямку пошуку (з формулюванням головних питань з досліджуваної теми) і стартового завдання (наприклад, нескладного завдання за пройденим матеріалом). Далі процес пошуку може бути організований у такий спосіб: група отримує від учителя уривок радіограми від потерпілих під час аварії й намагається його розши­фрувати (уривок може містити, наприклад, опис і результати експерименту з досліджуваної проблеми, а група має їх інтерпретувати й використовувати, відповідаючи на запитання з нової теми).

Завдання для поетапного рішення проблемної ситуації складають заздалегідь, і вони мають різний ступінь складності. Отже, до мети можна просуватися різними шляхами: або вибираючи багато простих завдань, або найкоротшим, але більш складним маршрутом. Розташування груп, а також темп їхнього просування до мети фіксують на карті-схемі на дошці. Періодично з'являються «привали», під час яких групи здійснюють до­помогу відстаючим. Група, яка першою досягла мети, отримує той самий «коштовний вантаж» у вигляді високих оцінок. Гра на цьому може не закінчуватися. Переможці розходяться по групах, що залишилися, й допомагають їм у боротьбі за друге місце тощо. На завершення уроку вчитель іще раз нагадує суть проблеми, і всі групи формулюють своє бачення її розв'язання. Зрозуміло, що ця гра потребує значної підготовки, але вся робота потім дає певні результати, якщо врахувати, що знання, здобуті своєю працею, людина засвоює набагато краще, та й радість «відкриття».


Закріплення отриманих знань, вироблення практичних умінь і навичок

Звичайно ж, такі уроки створюють дуже сприятливі умови для навчальних ігор. З іншого боку, проведення цих уроків в ігровій формі підвищує їхню ефективність, дає змогу обробити великий обсяг матеріалу, не перевтомлюючи учнів. При цьому, як і на традиційних уроках, необхідно застосовувати різноманітні види діяльності, комбінувати індивідуальні, групові й колективні форми роботи тієї чи іншої гри. Усе розмаїття таких форм можна почерпнути в телевізійних іграх, наповнивши їх необхідним корисним змістом. Як приклад гри під час узагальнення матеріалу з теми і підготовки до тематичної атестації можуть бути наведені всім знайомі і всіма улюблені «хрестики-нулики».«Хрестики-нулики». На дошці - традиційне для цієї гри поле 3x3см. Перемагає, як завжди, команда, яка першою закреслить рядок із трьох секторів. Ходи роблять по черзі. Причому, якщо команда, яка вибрала сектор, із завданням справляється, в ньому виставляють її знак (скажімо, хрестик), а якщо завдання не виконано, - сектор програний і в ньому з'являється знак суперників (нулик) без будь-яких зусиль з їхнього боку. Така форма була придумана в Клубі Знавців десяток років тому і, за всієї простоти, приховує в собі дуже великий потенціал, тому що дає змогу максимально урізноманітнити види діяльності учнів.

Сектори можуть бути такими: «задача» - розв'язати розрахункову задачу; «шпаргалка» - назвати чи дописати формулу; «?» - відповісти на запитання вчителя або суперника; «вірю-не вірю» - вибрати з декількох тверджень правильне; «поле чудес» - закінчити визначення явища чи поняття; «кімната сміху» - несерйозне завдання, але зі змістом; «практикум» - виконати практичне завдання; «бліц» - три нескладних завдання виконати за хвилину; «супербліц» - завдання виконує одна людина тощо. В процесі уроку проводять дві відбіркові і фінальну ігри, причому під час ігор кожній команді видають жетони для тих гравців, які були найбільш корисні для команди під час відповіді на дане запитання. Наприкінці уроку переможці отримують додаткові призові жетони, їх підраховують і перетворюють на оцінки, які виставляють у журнал за бажанням учнів.

Підбиваючи підсумки, хотілося б навести ще один вагомий аргумент на користь необхідності найактивнішого використання елементів гри у навчальному процесі. Подивіться в очі учнів, які виходять з ігрового уроку, і учителя. Перед вами - люди, які отримали радість від спільної праці. Що тоді - щастя, якщо не це?!


Література


 1. Сафрис О.И., Тамарчак Д.Я. Деловые игры при изучении «Технологии» // Школа и производство, №1, 1999.

 2. Слюсаренко Н. В. Ігрова діяльність як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів // Трудове навчання в школі, №6, 2011.

 3. Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках технологии, М., 2001.

 4. Ігри та ігрові технології на уроках трудового навчання / Л. О. Савченко, Н. В. Волкова, Ю. С. Кулінка - Кривий Ріг, 2010.

 5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 1998 г.

 6. Кучерук И.В. Учебные игры как средство активизации познавательной деятельности. М., 1991.

 7. Кульничев С. В., Лакоценина Т. П. Совсем необычный урок. Вторая часть. В., 2001.

 8. Букатов В. М. Педагогические таинства дидактических игр. М., 1997.

 9. Газман О.С. Роль игры в оформлении личности школьника. // Советская педагогика. №9, 1982.

 10. Н.А. Петрова «Игра-соревнование «Дело мастера боится» «Школа и производство», №7, 1990.

 11. Чекмарёва Н.А. Воспитание учащихся в проектной деятельности. Научно-методи-ческий журнал «Школа и производство», №3, 2008.

 12. Т. Гутаревич Вправна майстриня // Трудове навчання: газета для вчителів обслуговуючих та технічних видів праці, викладачів та майстрів виробничого навчання МНВК. №7, 2008.

 13. http://referat.yabotanik.ru

 14. http://refs.co.ua

 15. http://festival.1september.ru

 16. http://www.2devochki.ru

Додаток 1Конкурс

«Умелые руки не знают скуки»
Цель: закрепить знания, полученные на занятиях по трудовому обучению; развивать логическое мышление; воспитывать положительное отношение к труду с использованием народного фольклора и художественной литературы.
ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
Ведущий. Здравствуйте, уважаемые родители, учителя и учащиеся! Мы очень рады, что вы сегодня пришли к нам на выставку и конкурс.

Откроют наше мероприятие учащиеся со стихами о рукоделии.


1 ученица:

Вяжем мы в родной нам школе

Вещи нужные нам всем:

Шапки, шарфики, закладки

И салфетки без проблем.
2 ученица:

Пусть наше рукоделие,

Приносит всем веселье

И хорошие настроенье...

Прочь, долой безделье,
3 ученица:

Не умела я вязать,

Все не получалось,

А как конкурс начался

Я не растерялась.
4 ученица:

Постараемся ещё,

Сделать вещи сами,

Постараемся творить,

Нашими руками.

Вязаная радость.

Из-за шкафа кот Тимошка

Пряжи выкатил клубок.

Что ж клубка того? Немножко...

Не связать и кофты бок.

Долго думала, гадала

Делать что с клубочком тем...

Незаметно я связала

Куклу на потеху всем.


Ведущий. Позвольте мне представить жюри нашего конкурса.

(Представление жюри)

А теперь давайте познакомимся с нашими командами.

Первая команда называется «Весёлая петелька», вторая команда — «Умелый крючок». Каждая команда должна выбрать себе капитана. Каждой команде выделяется по одному помощнику из родителей.

Теперь начнем наш конкурс.Первое задание: Нужно написать на листочке виды изделия, которые можно связать крючком. На раздумье дается 2 минуты. Выигрывает та команда, которая больше перечислит видов изделия.

Жюри подводит итоги и оглашает результаты первого конкурса.


Второе задание: Переходим к новому конкурсу «Загадки». Нужно отгадать как можно больше загадок. Загадки об одежде, о рукоделии.
1. Без рук, без ног, под лавку скок. (Клубок)

2. Два конца, два кольца,

Посредине гвоздик. (Ножницы)

3. Тонкая красавица

Весь день ныряла в петельки.

И вот он — шарф для Петеньки.

Такая вот чудесница. (Крючок)

4. Всех на свете обшивает,

Что сошьёт – не надевает. (Иголка)

5. Не галстук он, не воротник,

А шею обжимать привык.

Но не всегда, а лишь тогда,

Когда бывают холода. (Шарф)

6. Дали братьям тёплый дом,

Чтобы жили впятером.

Брат большой не согласился

И отдельно поселился. (Варежки)

7. Разошлись мальчики

В темные чуланчики,

Каждый мальчик

В свой чуланчик. (Перчатки)

8. Сижу верхом, не знаю на ком

Знакомого встречу – соскочу, привечу. (Шапка)

9. На пальце одном

Надето ведерко вверх дном. (Наперсток)

10. Птичка- невеличка,

Носик стальной,

Хвостик льняной. (Нитка с иголкой)

11. Что за вещь такая:

Дырки, связанные нитками? (Сеть)

12. Любая хвойная игла

Для швеи была б нужна,

Но не хватает ей чего-то

Для ответственной работы. (Ушко)


Жюри подводит итоги и оглашает результаты второго конкурса.
Третье задание: Итак, переходим к третьему конкурсу «Мини-викторина». (#.1 вопрос для команды «Весёлая петелька» , #.2 - «Умелый крючок»)

1.1. Как называется пряжа, полученная от животных?

а. лен

б. акрил


в. шерсть
1.2. Как называется пряжа, полученная из растений?

а. капрон

б. хлопок

в. нейлон2.1. Какие инструменты используются для вязания?

а. крючок и спицы

б. молоток и отвертка

в. нитка и иголка
2.2. Какие инструменты применяются для шитья?

а. топор и щипцы

б. крючок и спица

в. нитка и иголка
3.1. Какие столбики вяжутся крючком?

а. столбики с закорючками

б. столбики без закорючек

в. столбики без накида

3.2. Как называется нулевой ряд в вязании крючком?

а. цепочка

б. веревка

в. шнурок
4.1. Закончите поговорку «Дело мастера…»

а. не боится

б. боится

в. убегает


4.2. Закончите поговорку «Делу время, потехе...»

а. час


б. минута

в. секунда
5.1 Что такое вязание?

а. вязание – вид рукоделия

б. вязание – вид строительства

в. вязание – вид садоводства

5.2 Что такое крючок?

а. крючок – инструмент для вязания

б. крючок – инструмент для учебы

в. крючок – инструмент для карате.А пока жюри подводит итоги, мы времени терять не будем и поиграем в игру со зрителями


«Узнай пословицу по её концу».
……..., то и пожмешь. (Что посеешь, то и пожмешь)

.........., не знают скуки. (Умелые руки не знают скуки)

...........красит человека. (Работа красит человека)

..........сказать, да тяжело сделать. (Легко сказать, да тяжело сделать)

..........боятся, а руки делают. (Глаза боятся, а руки делают)

........безделью, а учись рукоделию. (Не учись безделью, а учись рукоделию)

...........красит солнце, а человека труд. (Землю красит солнце, а человека труд)
Кто из зрителей правильно ответит, тому приз.

Жюри оглашает результаты третьего конкурса.


Четвертое задание: Переходим к новому конкурсу «Моточки-клубочки». Каждая команда получает по мотку, которая должна смотать в клубок. По сигналу свистка начинает мотать пряжу первостоящий игрок, затем так же по сигналу начинает 2-ой игрок и так далее, пока не смотают весь клубок. Какая команда первая смотает весь клубок, станет победителем конкурса.
Пятое задание: А теперь давайте выясним, какая команда длиннее сумеет связать цепочку. Каждому игроку дается по 30 секунд. По сигналу свистка первый игрок начинает вязать, услышав сигнал, он перестает вязать и передает вязание следующему игроку и так пока все игроки команды не провяжут цепочку. Потом цепочки сравниваются и у какой команды длиннее получилась цепочка, та и выиграла.
А пока жюри осматривает работы, мы проведем ещё одну игру со зрителями:
Кто может перечислить виды рукоделия? В зал выходят 3 человека, которые знают виды рукоделия (Вязание крючком, Вязание на спицах, Шитьё, Вышивание, Макраме, Плетение, Лоскутная техника - печворк, Мережки, Гобелен, Аппликация на ткани, Бисероплетение, Ковроделие, Ткачество, Оригами, Флористика…).
Кто больше перечислит, тот и выиграл.
Жюри оглашает результаты пятого конкурса.
Шестое задание: Итак, начинается новый конкурс «Условные обозначения». Сейчас каждой команде будут разданы карточки с условными обозначениями. Нужно будет их рассекретить и рядом со знаком написать его название. Выигрывает та команда, которая даст больше правильных ответов.c:\documents and settings\денис\рабочий стол\условные-обозначение-300x218.jpg
Жюри оглашает результаты этого конкурса.

c:\documents and settings\денис\рабочий стол\схема2-300x218.jpg


Седьмое задание: Ну и наконец последний конкурс «Вяжем по схеме». Каждой команде будут разданы по карточке со схемой. Нужно будет связать по схеме. Капитан команды распределяет игроков, так чтобы каждый игрок связал по ряду. Если игрок не справляется ему на помощь приходит помощник и показывает, как нужно вязать.

Выигрывает та команда, которая быстрее и правильнее свяжет по схеме.


Жюри осматривает работы и оглашает результаты последнего конкурса.
А теперь пока жюри подводят окончательные итоги, нам прочитает

стихотворение Агнии Барто«Вязание» ученица 2 класса.........................................

Наша старшая сестра

Вяжет с самого утра.

Даже ночью ей не спится:

Под подушку прячет спицы,

Ночью сядет на кровать —

В темноте начнёт вязать.

Нитки старые мотает —

Новых мама не даёт.

Шерсть по комнате летает

И к соседям пристаёт!

В нашем доме все соседки

Вяжут шарфы и жакетки,

Даже девушка-майор

Выходит с нитками во двор.

Наша старшая сестра

Вяжет с самого утра.

Целый день не ест, не пьёт,

Где-то нитки достаёт.

Если шерсти не хватает,

Открывает сундуки.

На глазах фуфайки тают,

Расползаясь на куски!

Приходит бабушка домой —

Нет косынки с бахромой!

Где же дедушкин жилет?

И жилета больше нет!

Кофточка — без ворота!

В доме всё распорото!

Ведущий: Вот и все закончился наш конкурс, и жюри оглашает нам итоги. Слово предоставляется жюри.

Жюри должно сделать заключительный вывод всего конкурса. Награждение призов.


В заключение, мы хотим поблагодарить всех участников конкурса, учителей и родителей за то, что пришли к нам на конкурс и на выставку.

Додаток 2

Урок трудового обучения

"Наши руки — не для скуки"
Цели: прививать любовь к труду, желание делать вещи своими руками, испытывать радость от выполненной работы.

Научить девочек красиво двигаться под музыку.

Развивать творческие способности, абстрактное мышление.

Обобщить и закрепить навыки работы с бумагой.

Научить выполнению моделей оригами для походного стола.

Познакомить с застольным этикетом.Оформление: Разноцветные шарики, плакаты с пословицами о труде, стенд-выставка моделей, выполненных в технике «Оригами», на столе - выставка объемных моделей, выполненных в технике «Оригами», куклы в национальной одежде, где присутствует передник, запись темы занятия на доске.

Посуда и продукты: поднос, стаканы, тарелки, чайные ложки, ножи, кипяток, заварка, сахар, хлеб, колбаса и др.

Материалы и пособия: скатерти, салфетки, магнитофон, диск с записью музыки «Майский вальс», небольшие призы для награждения, карточки с названиями рабочих инструментов, повязки на глаза, передники и косынки для демонстрации, пуговицы, нитки, иголки, ножницы, лоскутки ткани, цветная и белая бумага для ручного труда, цветные карандаши.
Ход урока
1-й учитель:

Наши руки - не для скуки,

А для дела наши руки.

Ремеслом своим они

В жизни помогать должны.

Сегодня мы с вами посмотрим, что умеют делать наши руки: мастерить, шить, рисовать, вспомним пословицы о труде, загадки о предметах быта, рабочих инструментах.

Всем портнихам нашим милым,

Их рукам - хвала и честь.

Им, поверьте, всё по силам,

Раскроить, сметать и сшить.

Сегодня наши девочки покажут, выполненные на уроках трудового обучения, передники и косынки.

(Включаем музыку, идет демонстрация передников, учитель комментирует показ моделей передников)


2-й учитель: На стенде представлена выставка традиционных моделей, выполненных в технике оригами на уроках мальчиками. Эти модели имеют плоскую форму. На столе представлены объемные модели, выполненные в технике оригами. Внимательно посмотрите на нашу выставку, и каждый ученик представит свои модели и расскажет как он над ними работал. (Представление моделей оригами).

Друзья, сегодня мы с вами научимся выполнять простейшие модели посуды для походного стола - это тарелочка и салфетка к ней. Посмотрите на стенд. Здесь представлена схема выполнения тарелки из бумаги и схема фигурного складывания салфетки. Мальчики уже умеют читать схемы и помогут девочкам выполнить тарелочку и красиво сложить салфетку. (Все учащиеся складывают тарелочки и салфетку в виде парусника).


1-й учитель: Приложи старание, победи в соревновании. Начинаем конкурс «Ловкая иголочка». Для участия в конкурсе приглашаются 2 мальчика и 2 девочки.
Задание – грамотно и аккуратно пришить пуговицу к лоскутку ткани. Пока участники конкурса будут пришивать пуговицы, остальные учащиеся рисуют модели одежды на бумаге.
Подведение итогов. Победители в конкурсе награждаются призами за аккуратную и оригинальную модель. Нарисованные модели оформляются в альбом.
2-й учитель: Внимание, друзья, новый конкурс объявляю я! Объявляется конкурс «Зоркий глаз». Для конкурса предлагаются несколько предметов. Задание - на глаз достаточно точно определить размер показанного предмета. Победители, правильно угадавшие размер награждаются предметом, размеры которого угадывали.

Необходимо определить: • длину книги В.Носова «Приключения Незнайки»,

 • длину тетради,

 • ширину коробки цветных карандашей,

 • высоту круглого пенала,

 • длину линейки,

 • ширину набора цветной бумаги.

 • высоту кубика.


1-й учитель: Что такое сервировка стола? Что значит сервировать стол?

(2 девочки, 2 мальчика под руководством учителя готовят бутерброды, остальные дети заняты конкурсом).


2-й учитель: Объявляется конкурс «Нарисуй предмет». Условия конкурса: выбрать карточку и с завязанными глазами нарисовать мелом на доске предмет, указанный в карточке. (Участники конкурса с завязанными глазами рисуют на доске мелом предложенные предметы: совок, чайник, веник, ножницы, топор, пила, молоток, рубанок и др.)
1-й учитель: (Все учащиеся садятся за столы. В приготовленные тарелочки выкладываются бутерброды, 2 учитель разливает чай).

Внимание! Сегодня я расскажу вам о бутербродах, о продуктах используемых для приготовления бутербродов, откуда произошло слово «бутерброд», расскажу легенду о чае.

Жил когда-то в Китае мудрец Дарама. Все дни проводил в размышлениях о боге, о смысле жизни. Однажды явился к нему во сне Будда. Дал Дарама обещание молиться три дня и три ночи не смыкая глаз. На второй день веки мудреца сомкнулись и он заснул. О ужас! Он нарушил обещание данное богу. Но он не виноват. Это веки сомкнулись и вызвали сон. Взял тогда Дарама нож, отрезал веки и выбросил в окно.

На месте, куда упали веки мудреца, вырос куст с красивыми душистыми цветами. Напиток из листьев этого растения придавал бодрость, прогонял сон.

Туай-йе - веки. Бай-хоа - белая ресничка. Чайный лист с низу покрыт нежными белыми ворсинками. А байховыми сейчас называют все рассыпчатые чаи.
(Идет дегустация бутербродов. Обратить внимание на манеры поведения за столом, аккуратность, посадку, вежливость, как нужно размешивать чай, как пользоваться салфетками из ткани, бумажными салфетками).
2-й учитель: убирает с двумя детьми посуду со столов.
1-й учитель: Пока идет уборка со столов посуды, мы с вами отгадаем загадки об инструментах.
Четыре Ноги, два уха

Нос да брюхо (самовар)


Что за урод: нос и рот

Ничего не вижу,

Ртом таскаю жижу,

Сама не глотаю, а выливаю (ложка)


Бежит свинка, золотая спинка,

Носочек стальной, а хвостик – льняной (игла)


Я пушистый, мягкий, круглый,

Есть и хвост, но я не кот,

Часто прыгаю упруго

Покажусь и под комод (клубок)


Самый бойкий я рабочий в мастерской

Колочу, что есть мочи день – деньской.

Как завижу лежебоку, что валяется без проку,

Я прижму его к доске, да как стукну по башке!

В доску спрячется бедняжка – чуть видна его фуражка (молоток, гвоздь)
В Полотняной стране на реке Простыне

Плывет пароход то назад, то вперед.

А за ним такая гладь -

Ни морщинки не видать. (утюг)


2-й учитель: Все немного устали и сейчас мы с вами проведем небольшую физкультурную паузу. (Учащиеся выполняют несколько несложных упражнений).

Объявляется новый конкурс «Продолжи пословицу о труде».


Язык до Киева… (доведёт).

Ешь пироги с грибами, держи язык… (за зубами).

Слово не воробей, выпустишь – … (не поймаешь).

Кто грамоте горазд, тому … (не пропасть).

Что написано пером, того не вырубишь … (топором).

Знай больше, а говори… (меньше).

Без углов дом не строится, без пословицы речь… (не молвится).

Какова пряха, такова на ней … (рубаха).


1-й учитель:


Знают мамы, знают дети,

Знает взрослый и малыш,

На безногом табурете

Ни за что не усидишь.

Без колес не сдвинешь воза

Хоть впряги в него коня.

Не спасёшься от мороза

Если в печке нет огня.

От иголки мало толка

Если без ушка иголка.

Так и руки без труда

Не годятся никуда.Что нового узнали? Что больше всего понравилось?

Спасибо за работу!

Додаток 3


Внеклассное мероприятие для 5-6 классов«В гостях у Золушки»

Уроки вежливости, хороших манер и трудолюбия.Цель: проверить и оценить знания учащихся по отдельным темам курса «Трудовое обучение» (сервировка стола, кулинария, моделирование одежды, рукоделие, флористика);

показать практическое применение полученных на уроках трудового обучения знаний, умений и навыков.Оформление помещения класса:

- цитаты о вежливости и трудолюбии,

- выставка работ учащихся,

- стенгазеты «Хорошие советы».Участники и гости:

1. Ведущая - в костюме Золушки (нарядном).

2. Участники конкурса - 2 команды по 5 человек.

3. Жюри — старшеклассники, учителя, родители.

4. Болельщики-учащиеся, учителя, родители.

Предварительные задания:

- Готовятся 2 команды по 5 человек (девочки одеты нарядно, но в фартуках и косынках).

- Для конкурса иметь с собой:

1. Сухие и еловые веточки, засушенные листья, колосья, цветы, вазочки, ленточки, свечи, шишки и т. д.

2. Подготовить 1-2 номера художественной самодеятельности: стих, песня, танец.

3. Посуда и приборы для сервировки стола к. завтраку, скатерть, салфетки и т.д.

4. Иметь с собой по 1 ст.л. риса, семечек, гороха.

5. У каждой команды должны быть - кусок ткани или простынь, шарфы, платки, украшения,


шляпа и т.д.

6. По 1-2 большой картошки, дощечка, 2 тарелки, нож.

7. Шкатулка: подушечка с иглами, нитки для вышивания, пяльцы и ткань.

8. Каждый класс выпекает торт и готовит 3-5 призов для конкурсов (шоколадки).

9. Подготовить из бумаги по 5 лент с надписью «Золушка» (жёлтыми и голубыми красками) и
5 башмачков (из бумаги).

10. Магнитофон с разными музыкальными записями.


ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
Ведущая (Золушка):

Разрешите представиться. Я - ученица ____ (называет класс, фамилию, имя). Сегодня на празднике я в роли Золушки из известной вам сказки Шарля Перро.

Итак, дорогие друзья, вы все сегодня мои гости и я рада приветствовать вас на конкурсе 5-6 классов и пожелать его участникам успехов в соревновании.

А соревноваться вы сегодня будете в трудолюбии, вежливости и хороших манерах, покажите свои знания и умения, которые вы получаете на всех уроках.

Давайте вспомним сказку!

Бедная девочка имела доброе и нежное сердце, была чуткой, вежливой, старательной. Даже, работая дома по хозяйству, а Золушке приходилось выполнять немало разной работы, она не забывала о правилах вежливости и хороших манер.

А так как вы многому уже научились, знаете о хорошем поведении, то сегодня успешно выступите в конкурсе и завоюете почетное звание «Золушка» и получите в подарок хрустальный башмачок.

Ведущая (учительница):

Начинаем конкурс. Участвуют в нём девочки из ________ (называют класс, фамилию, имя). Конкурс судит наша Золушка и жюри в составе ______ .1. Урок вежливости.

По одной девочки от каждой команды получают карточки, где описана ситуация, в которую они попали. Как они поступят. Думают 1 минуту.

Оценивается в 1 бал

2. Урок дизайна, композиции.

Дорогие друзья! Вы знаете, что в гости лучше всего прийти с цветами. Однако дарить лучше не просто цветы, а создать букет-композицию.

И вот, используя необходимые материалы, а также вашу фантазию и вкус, вы составите подарочный букет и подарите его Золушке.

Участвует по одной девочке от команды. Используя необходимые материалы: сухие и еловые веточки, засушенные листья, колосья и цветы, свечи, ленточки, шишки, вазочки, девочки составляют букет-композицию. Время работы 5 минут.


Оценивается в 10 балов
3. Конкурс для зрителей.

Пока девочки работают, покажут свои знания наши гости. Предлагается несколько загадок. Самому активному приз - шоколадка.4. Урок сервировки стола.

Представим, что мы пригласили гостей. Нам нужно сервировать стол. Покажем своё умение. Девочки сервируют стол, используя необходимые материалы (скатерть, салфетки, посуду, столовые приборы). Время работы 3 минуты.

Оценивается в 5 балов

5. Конкурс для зрителей.

Что чем едят?

Показать картинки, где изображены разные блюда с продуктами питания. Приз самому активному при ответах.

6. Урок быстроты и сноровки.

Участвуют по одной девочке от каждой команды. На тарелке смешаны по одной столовой ложке рис, горох, семечки. Кто быстрее разберёт зёрна по отдельным наименованиям?

Оценивается в 5 балов

7. Конкурс для болельщиков.

Кто больше назовёт пословиц о труде. Победителю - приз.8. Урок моделирования.

Скоро Новый год! И каждому из нас хочется на этот праздник прийти в красивом карнавальном костюме. Пожалуйста, используя различные подготовленные предметы одежды, ткани, аксессуары, покажите ваше умение как художник-модельер.

Оценивается в 10 балов
9. Урок быстроты, сноровки.

Кто лучше и быстрее почистит картошку и нарежет её кубиками.

Участвуют по одной девочке от команды. На столе две тарелки: одна – для очисток, другая – для нарезанной картошки. Из инвентаря: нож, дощечка. Во время конкурса на девочках надеты фартуки и косынки. Обращается внимание на технику безопасности во время работы.

Оценивается в 5 балов10. Урок рукоделия.

По одной девочке от каждой команды по заданному рисунку выполняют вышивку украшающими швами. На конкурс выделяется 10 минут.

Оценивается в 10 балов

11. Урок кулинарии.

Как и из каких продуктов приготовить винегрет? Каждая команда получает конверт, где на карточках перечислены продукты. Необходимо отобрать только те, которые нужны для его приготовления. Время работы 1 минута.

Оценивается в 5 балов

12. Подарок для Золушки.

Каждая команда показывает номера художественной самодеятельности.

Оценивается в 10 балов

Жюри подводит итог конкурсов, подсчитывает баллы. Звучит музыка.

Каждая участница конкурсов награждается лентой с надписью «Золушка», выигравшая команда получает «Хрустальный башмачок». Обеим командам вручаются торты.

Додаток 4Діло майстра величає

Конкурс - граМета: розвивати в учнів пізнавальні інтереси та здібності, потреби у глибокому і творчому оволодінні знаннями; формувати у них прагнення постійно ознайомлюватися із сучасними досягненнями науки і техніки, самостійно здобувати знання та вдосконалювати вміння; виховувати позитивні мотиви до навчальної діяльності; створювати умови для самореалізації.

Обладнання та матеріали: предметні столи, інструменти та матеріали, необхідні для конкурсу.
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
І тур
Народна мудрість
Кожна команда називає прислів'я та приказки, пов'язані з господарською діяльністю людини. Оцінюється кількість названих прислів'їв упродовж хвилини.

1. Бджола мала, а й та працює.

2. Без діла слабіє сила.

3. Без труда нема плода.

4. Вперта праця все переможе.

5. Де руки й охота, там скора робота.

6. Гуляй, та працю знай.

7. Де багато крику, там мало роботи.

8. Зароблена копійка краща за крадену гривню.

9. Хочеш їсти калачі — не сиди на печі.

10. Чесне діло роби сміло!

II тур
Розумова розминка
Учасникам змагання задають запитання. Тому, хто дав правильну відповідь на запитання, зараховується один бал.
1. Чому білизна висихає навіть у морозний день на вулиці? (Випаровування відбувається за будь-якої температури)

2. Яка сила прискорює зношування чобіт? (Сила тертя)

3. Що охолоджується швидше: чай чи жирний суп? (Чай, у нього швидкість випаровування більша; у супі жир утримує тепло)

4. Чому в закритій каструлі вода нагрівається швидше, ніжу відкритій? (Менше випаровування)

5. Чому гострим ножем легше різати? (Більший тиск)

6. Чому іржавою голкою важче шити? (Через більшу силу тертя)

7. Чому глина і тісто при нагріванні твердіють, а не розм'якшуються? (Відбувається випаровування вологи)

8. Який материк є батьківщиною кукурудзи, помідора, ананаса, соняшнику, гарбуза? (Південна Америка)9. Яка країна славиться своїми сирами та годинниками? (Швейцарія)

10. Яку тварину не будуть їсти в Індії? (Корову, бо в Індії її вважають священною твариною)III тур
Знайди за описом
Перед командами ставлять стіл із предметами й інструментами. Кожна команда отримує листочок з описом ознак предмета чи інструмента. Опис предметів виконаний у вигляді загадок. Потрібно упродовж однієї хвилини відгадати загадку та знайти потрібний предмет.

Наприклад: невеличка металева з вушком? (Голка)


Завдання для команд. Парні запитання — для першої команди, а непарні запитання — для другої команди.
1. Без рук, без ніг — під лавку плиг? (Клубок)

2. Не хижак, а зуби має.

Не гризе і не кусає. (Гребінець)3. Він прикраса кожній блузці Цей маленький круглий... (Ґудзик)

4. Знаєш ти його давно. Не вікно, хоча й скляне. Підморгнеш йому — й воно


твоїм оком підморгне. (Дзеркало)

5. Не сорочка, а зшитий,

Не кущ, а з листочками. (Зошит)

6. Добули її з води білосніжною, твердою. Знову ж кинули туди — вмить
зробилася водою. (Сіль)

7. Хоч не солодкий, та дуже смачний. Хоч і дешевий, проте дорогий.
Сядемо обідати — він на столі. Люблять його люди: дорослі й малі.
(Хліб)

8. Та хто роздягає,

Сльози проливає. (Цибуля)

9. Біленький, солоденький,

А в водичку попав —
І геть пропав.
(Цукор)

10. Що то за голова,

Що лиш зуби й борода. (Часник)

11. На дереві зеленим висить, А червоним падає. (Яблуко)

12. У легкого держака Голова дуже важка. (Молоток)13. Скло, пластмаса й шкіра. Целофан, хутро й бетон,

Пінопласт, папір, картон... Всіх здружу я, крім людей. (Клей)

14. Білий кінь по дерев'яному полю


Залишає білий слід за собою. (Крейда)
IV тур
Відгадай професію
За допомогою пантоміми треба показати протилежній команді професію, яку намагатиметься відгадати друга команда. Приклади професій: лікар, продавець, учитель, водій.
V тур

Кулінарний
Одному з учасників кожної команди дають картоплю та ніж. Потрібно швидко та якісно почистити картоплю. Хто швидше і краще впорається із завданням, той заробляє для своєї команди один бал.
VI тур
Хазяїн
У народі кажуть: «Що то за чоловік, він і цвяха забити не вміє!». От зараз ми й перевіримо, які ви вдалі хлопці. Яка команда заб'є першою цвях, та й - виграє. Дотримуйтесь під час роботи правил безпеки. Учасники команди по черзі забивають цвяху колоду, передаючи молоток по колу.

VII тур
Чорний ящик
Потрібно відгадати, що міститься у чорному ящику.

Походить він з Південної Америки; готували його древні інки та майя; готували спочатку з перцем; тільки у XVI ст. прибув до Європи; став десертом у Європі завдяки добавкам цукру; в сучасних умовах, крім цукру, добавляють горіхи та родзинки тощо; буває білий і чорний. (Шоколад)VIII тур
Умілі руки
Кожній команді надають аркуш паперу, лінійку, ножиці, клей, олівець. Треба за п'ять хвилин зробити з паперу їжачка за інструкційною картою, яка додається.

Журі підбиває підсумки, оголошує переможців конкурсу. Вручаються призи.


скачать файлСмотрите также:
В роботі розкриваються наукові основи і методика впровадження ігор та ігрових технологій на уроках трудового навчання. Теоретично обґрунтовано сутність та специфіку проведення ігрових уроків обслуговуючої праці
428.76kb.
Урок трудового навчання розроблено для 5 класів, які не п
81.65kb.
Тема: Особливості використання сучасних технологій навчання у методиці викладання освітньої галузі «Іноземні мови»
102.68kb.
Впровадження проектної технології на уроках інформатики в старшій школі
94.53kb.
Формування креативних здібностей на уроках художньо-естетичного циклу засобами використання інноваційних технологій
251.78kb.
Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни „Основи охорони праці на тему
211.41kb.
Урок на тему: «Приготування та подача гарячих напоїв» Підготувала: майстер в/н Каландій Г. А. м. Жашків затверджено
93.78kb.
Доцент Даннік Л. А. Дисципліна «Теорія і методика трудового навчання» Назва теми лекції та анотований зміст: Загальні питання трудової підготовки учнів
294.1kb.
Дисциплінарна відповідальність працівників правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку
129.24kb.
Інформація щодо проблемних питань впровадження такої технології. Відсутність повноцінного структурного підрозділу Південної митниці у пункті контролю «Одеса Лiски»
43.87kb.
Елементи ейдетики на уроках української мови
31.92kb.
“Методика викладання іноземних мов”
292.06kb.