klevoz.ru страница 1страница 2 ... страница 6страница 7
скачать файл

В. С. ГОРИН
ГОТУЄМОСЬ ДО ЗНО

З ФІЗИКИ


upribbonsharp

Задачі для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. – Млинівська гуманітарна гімназія, 2012. – 72 стор.

Автор і упорядник Горин В.С. – учитель фізики Млинівської гуманітарної гімназії, спеціаліст вищої категорії.

Затверджено методичною радою Млинівської гуманітарної гімназії № 3 від 12 січня 2012 р.

Комп’ютерний набір – Горин В.С. – учитель фізики Млинівської гуманітарної гімназії.

Рекомендовано учителям фізики загальноосвітніх навчальних закладів.

В С Т У П
У сучасній школі активно впроваджуються новітні підходи, методи і технології, що сприяють входженню її у загальноцивілізаційний освітній та інформаційний простори, ефективній підготовці майбутніх фахівців, здатних адекватно реагувати на виклики глобального світу. У цьому руслі розвивається загальноосвітня школа, свідченням чого є запровадження діагностування знань учнів.

Такий підхід потребує вміння чітко структурувати знання, думки, висновки, знаходити логічні зв’язки між розрізненими фактами, вміти обирати з кількох інтелектуальних альтернатив найраціональнішу, що досягається у процесі цілеспрямованого навчання, тренування думки, самоаналізу і самокорекції. Цій меті підпорядкований даний збірник задач для учнів 7 – 11 класів, який прислужиться під час їх навчальної діяльності на заняттях і при виконанні домашніх завдань, підготовці до поточного, тематичного контролю знань, зовнішнього незалежного оцінювання. Не менш корисний він учителеві, оскільки не лише безпосередньо забезпечуватиме його методичний і дидактичний арсенал, а й підказуватиме нові способи організації навчальної діяльності учнів, налаштовуватиме на педагогічний пошук.

Робота над завданнями збірника допоможе виявити знання учнями фундаментальних фізичних законів, фізичних величин та одиниць їх вимірювання, вміння розв’язувати задачі,логічно мислити, застосовувати набуті знання в типових і нестандартних ситуаціях.

Збірник задач складається з 15 розділів, які охоплюють всі теми з фізики, що вивчаються в загальноосвітній школі. Кожний розділ в свою чергу має два підрозділи задач двох рівнів складності. Крім того, в кінці збірника додаються довідкові таблиці та відповіді до задач.

У даний збірник ввійшли задачі з відомих збірників задач, назви яких наведені у списку літератури. Крім того, ряд задач складені автором даного збірника.

Не лише учневі й учителеві прислужиться цей збірник задач. Він стане у нагоді й тим, хто закінчив школу кілька років тому і, мріючи стати студентом, готується до випробувань. Автор сподівається, що не розчарує він і тих, хто, опанувавши фізичну науку, захоче перевірити свій інтелектуальний та аналітичний потенціал.1 . К І Н Е М А Т И К А
Р і в е н ь А


 1. Рухи двох велосипедистів задано рівняннями: х1 = 5t ; x2 = 150 – 10t (t – в секундах, х – в метрах). Визначити час і місце їх зустрічі.

 2. Автомобіль рухається прямолінійно і рівномірно із швидкістю 72 км/год. Скласти рівняння руху автомобіля х = х(t) в метрах відносно спостерігача, який в початковий момент часу знаходився на відстані +80 м від початку відліку.

 3. Відстань між двома містами дорівнює 360 км. Автомобіль проїхав перші 120 км за 2 години, а решту відстані він рухався із швидкістю 80 км/год. Визначити (в км/год) середню швидкість автомобіля.

 4. Мостовий кран протягом 40 с піднімає вантаж вертикально із швидкістю 18 м/хв і одночасно переносить його в горизонтальному напрямі із швидкістю 0,4 м/с. Визначити модуль переміщення вантажу відносно Землі. Зробити рисунок.

 5. Куля пробиває дошку товщиною 2 см. Швидкість кулі до влучання в дошку 500 м/с, а після вильоту з неї – 100 м/с. Чому дорівнює модуль прискорення кулі при проходженні через дошку?

 6. Якої швидкості набуде автомобіль, пройшовши відстань 12 м із стану спокою. Прискорення автомобіля 1,5 м/с2.

 7. Рухаючись із швидкістю 72 км/год, автомобіль загальмував за 2 с. Знайти гальмівний шлях. Рух вважати рівносповільненим.

 8. Яку швидкість буде мати тіло при падінні на землю, якщо воно впаде з висоти 125 м?

 9. Висота вишки для стрибків у воду 5 м. Час падіння спортсмена 1,3 с. На скільки збільшився час падіння, у порівнянні з вільним падінням, в результаті опору повітря?

 10. Тіло кинули з поверхні землі вертикально вгору із швидкістю 10 м/с. Через скільки секунд воно впаде на землю?

 11. М’яч кинуто із швидкістю 10 м/с під кутом 30 0 до горизонту. Визначити горизонтальну і вертикальну складові швидкості у початковий момент.

 12. Двоє грають у м’яч, кидаючи його один одному. Якої найбільшої висоти досягне м’яч під час гри, якщо він від одного гравця до другого летить 2 с?

 13. Як зміниться дальність польоту тіла, кинутого горизонтально з якоїсь висоти, якщо швидкість кидання збільшити у 3 рази?

 14. Вал обертається з кутовою швидкістю 5 рад/с. Визначити лінійну швидкість обертання точок на його поверхні, якщо радіус вала 0,1 м.

 15. Вал, радіусом 0,5 м обертається з кутовою швидкістю 4 рад/с. Знайти доцентрове прискорення точок на його поверхні.

 16. За 10 с точка пройшла рівномірно половину кола, радіус якого 100 см. Визначити модуль швидкості точки.

 17. Точка пройшла половину кола, радіус якого 100 см. Визначити модуль переміщення.

 18. Швидкість поїзда 72 км/год. Скільки повних обертів за хвилину роблять колеса локомотива, радіус яких 1,2 м?

 19. На вал, що обертається, щільно насаджені два шківи. Діаметр першого – 10 см, а другого – 20 см. Знайти відношення лінійних швидкостей точок поверхні шківів.

 20. З якою швидкістю повинен проїжджати автомобіль середину опуклого моста радіусом 40 м, щоб доцентрове прискорення дорівнювало прискоренню вільного падіння?


Р і в е н ь Б


 1. Поїзд першу половину шляху йшов із швидкістю в 1,5 рази більшою, ніж другу половину шляху. Середня швидкість поїзда на всьому шляху 43,2 км/год. Знайти швидкість поїзда на першій та другій половинах шляху.

 2. Першу половину шляху поїзд рухався із швидкістю 80 км/год, а другу половину шляху – із швидкістю 40 км/год. Яка середня швидкість поїзда на всьому шляху?

 3. Ескалатор метро піднімає пасажира, що нерухомо стоїть на ньому за 1 хв. Йдучи по нерухомому ескалатору, пасажир піднімається за 3 хв. За який час пасажир підніметься, йдучи по рухомому ескалатору?

 4. Відстань між двома стоянками човен проходить за течією річки за 10 хв, а проти течії – за 30 хв. За який час цю відстань пропливе за течією рятувальний круг, що впав у воду?

 5. Вагон шириною 2,4 м, що рухається із швидкістю 15 м/с, був пробитий кулею, яка летіла із сталою швидкістю перпендикулярно до руху вагона. Зміщення отворів у стінках вагона відносно один одного дорівнювало 6 см. Яка швидкість руху кулі?

 6. Автомобіль і велосипедист рухаються назустріч один одному з швидкостями 20 м/с і 5 м/с. Відстань між ними в початковий момент часу 250 м. Положення автомобіля при t = 0 збігається з початком відліку. Визначити час і місце зустрічі автомобіля і велосипедиста.

 7. Краплі дощу на вікнах нерухомого трамваю залишають смуги, нахилені під кутом 30 0 до вертикалі. При русі трамвая із швидкістю 18 км/год смуги від дощу вертикальні. Знайти швидкість дощу в безвітряну погоду.

 8. Катер, перетинаючи річку, рухається перпендикулярно до течії з швидкістю 4 м/с у системі відліку, зв’язаній з водою. На скільки метрів знесе катер течія, якщо ширина річки 800 м, а швидкість течії 1 м/с?

 9. Автомобіль, що рухався рівноприскорено без початкової швидкості, пройшовши деякий шлях, досяг швидкості 28 м/с. Яка була швидкість у середній точці цього шляху?

 10. Тіло, рухаючись рівноприскорено без початкової швидкості, протягом п’ятої секунди від початку руху пройшло 45 м. З яким прискоренням рухалося тіло?

 11. При рівноприскореному русі із стану спокою тіло проходить за п’яту секунду 180 м. Визначити переміщення тіла за дев’яту секунду.

 12. За яку секунду від початку руху тіло пройде шлях, втроє більший за шлях, пройдений за попередню секунду?

 13. Плавець, стрибнувши з п’ятиметрової вишки, занурився у воду на глибину 2 м. Скільки часу і з яким прискоренням він рухався у воді?

 14. Камінь падає в шахту. Через 6 с чути стук об дно шахти. Визначити глибину шахти, якщо швидкість звуку 330 м/с.

 15. Два камені перебувають на одній вертикалі на відстані 10 м один від одного. У деякий момент часу нижній камінь починає вільно падати, а верхній – кидають вниз із швидкістю 20 м/с. Через який час камені зіткнуться?

 16. М’яч кинуто під кутом 45 0 до горизонту з швидкістю 20 м/с. На якій відстані він впаде на землю і якої найбільшої висоти він досягне при польоті?

 17. Під яким кутом до горизонту треба кинути із землі камінь, щоб його максимальна висота підйому дорівнювала дальності польоту?

 18. Визначити лінійну швидкість штучного супутника Землі, якщо його період обертання по орбіті становить 105 хв, а середня висота польоту над поверхнею Землі 1200 км. Радіус Землі 6400 км.

 19. Секундна стрілка годинника у 4 рази коротша від хвилинної. Знайти відношення лінійної швидкості кінця секундної стрілки до лінійної швидкості кінця хвилинної стрілки.

 20. Радіус робочого колеса гідротурбіни у 8 разів більший, а частота обертання – у 40 разів менша, ніж у парової турбіни. Порівняти лінійні швидкості та доцентрове прискорення точок обода коліс турбін.2 . Д И Н А М І К А
Р і в е н ь А


 1. До тіла в одній точці прикладені три сили. Дві сили, модулі яких дорівнюють 2 Н та 8 Н напрямлені в одну сторону, а сила, модуль якої 5 Н, напрямлена в протилежну сторону. Визначити модуль рівнодійної сили.

 2. Дві сили, модулі яких 3 Н та 4 Н прикладені до тіла в одній точці. Напрями сил перпендикулярні. Визначити модуль рівнодійної.

 3. До пружини жорсткістю 500 Н/м підвісили вантаж масою 1 кг. Визначити видовження пружини.

 4. До пружини жорсткістю 780 Н/м підвісили залізну кулю об’ємом 0,01 м3. Визначити видовження пружини.

 5. До пружини підвісили спочатку металеву, а потім дерев’яну кулю однакових об’ємів. У скільки разів видовження пружини від металевої кулі більше, ніж від дерев’яної? Густина металу 8000 кг/м3, дерева – 400 кг/м3.

 6. На горизонтальній поверхні знаходиться брусок масою 2 кг, який рівномірно переміщують, приклавши до нього силу 5 Н в горизонтальному напрямі. Визначити коефіцієнт тертя ковзання бруска по даній поверхні.

 7. За допомогою динамометра рівномірно тягнуть по горизонтальній поверхні тіло. Визначити масу тіла, якщо покази динамометра 20 Н, а коефіцієнт тертя тіла об горизонтальну поверхню 0,2.

 8. Яку вагу має тіло масою 100 кг на поверхні Місяця. Прискорення вільного падіння на поверхні Місяця вважати рівним 1,6 м/с2.

 9. Яка вага залізної кулі об’ємом 0,01 м3?

 10. Два тіла однакової маси знаходяться на відстані 100 м і взаємодіють із силою 166,75 мН. Визначити масу тіл. Тіла вважати матеріальними точками.

 11. У скільки разів зміниться сила притягання між двома матеріальними точками, якщо відстань між ними збільшити у два рази?

 12. У скільки разів сила притягання між двома мідними кулями більша від сили притягання між алюмінієвими кулями такого ж об’єму. Відстань між центрами куль однакова. При розрахунках густину алюмінію вважати рівною 3 г/см3, а міді – 9 г/см3.

 13. Сила 60 Н надає тілу прискорення 0,8 м/с2. Яка сила надасть цьому ж тілу прискорення 2 м/с2?

 14. Тіло, маса якого 4 кг, під дією певної сили набуло прискорення 2 м/с2. Якого прискорення набуде тіло, що має масу 10 кг, під дією такої самої сили?

 15. У скільки разів треба збільшити силу тяги автомобіля, щоб його прискорення збільшилось з 0,1 м/с2 до 0,5 м/с2? Сила тертя відсутня.

 16. Маса вантажного автомобіля у 8 разів більша від маси легкового, а сила тяги вантажного автомобіля в 4 рази більша від сили тяги легкового. Визначити відношення прискорень автомобілів.

 17. Брусок масою 2 кг тягнуть за допомогою пружини жорсткістю 1000 Н/м. Видовження пружини 1 см. Визначити прискорення тіла. Силами опору – знехтувати.

 18. До тіла масою 40 кг в одному напрямі прикладені дві сили 20 Н та 60 Н. Визначити прискорення тіла.

 19. Ненавантажений автомобіль має масу 2000 кг. Його довантажили вантажем масою 500 кг. У скільки разів при цьому змінилось прискорення автомобіля при тій самій силі тяги його двигуна? Силами опору – знехтувати.

 20. По колу якого радіуса може рухатись тіло масою 2 кг із швидкістю 2 м/с під дією сили 10 Н?


Р і в е н ь Б


 1. На горизонтальній поверхні знаходиться дерев’яний брусок масою 2 кг, який тягнуть за допомогою пружини жорсткістю 150 Н/м. Коефіцієнт тертя бруска об поверхню дорівнює 0,05. Визначити видовження пружини, якщо брусок рухається з прискоренням 1 м/с2.

 2. Автомобіль при русі по горизонтальній ділянці дороги при вимкненому двигуні зменшив швидкість з 72 км/год до 36 км/год, пройшовши шлях 75 м. Визначити коефіцієнт тертя при русі автомобіля.

 3. Тіло масою 10 кг, падаючи з висоти 20 м, набуває швидкості 15 м/с. Визначити середню силу опору повітря при русі тіла.

 4. У ліфті встановлено динамометр, який має пружину жорсткістю 25 Н/см. До динамометра підвішене тіло масою 2 кг. З яким прискоренням вертикально вгору піднімається ліфт, якщо видовження пружини 2 см?

 5. Два тіла масами 2 кг і 3 кг з’єднані невагомою нерозтяжною ниткою, яка перекинута через невагомий блок. Визначити силу натягу нитки під час руху тіл.

 6. Два тіла масами 2 кг і 3 кг з’єднані невагомою нерозтяжною ниткою, яка перекинута через невагомий блок. Перед початком руху тіла знаходились на однаковій висоті (на одному рівні). Через який час після початку руху відстань між тілами стане рівною 4 м?

 7. Автомобіль, маса якого 4 т, рухається під гору з прискоренням 0,2 м/с2. Визначити силу тяги, якщо схил дорівнює 0,02, а коефіцієнт опору 0,04.

 8. На похилій площині завдовжки 2 м і заввишки 1 м знаходиться тіло, коефіцієнт тертя якого об поверхню площини дорівнює 0,1. Визначити прискорення, з яким рухається вниз тіло.

 9. На похилій площині з кутом нахилу 45 0 знаходиться брусок масою 4 кг, який тягнуть вгору з прискоренням 4 м/с2 за допомогою пружини, жорсткість якої 496 Н/м. Коефіцієнт тертя бруска об похилу площину становить 0,2. Визначити видовження пружини.

 10. Тіло А масою 0,4 кг, яке знаходиться на горизонтальній площині, зв’язане невагомою нерозтяжною ниткою, що перекинута через невагомий блок, з тілом В масою 0,1 кг, яке висить на другому кінці нитки. Визначити прискорення тіл, якщо коефіцієнт тертя тіла А об горизонтальну площину дорівнює 0,1.

 11. Тіло масою 0,2 кг підвішене на нитці. Нитку з тілом відводять від вертикального напряму на кут 90 0 і відпускають. Визначити силу натягу нитки в момент проходження тілом положення рівноваги.

 12. З якою найменшою швидкістю треба обертати відро з водою у вертикальній площині, щоб вода у верхній точці не виливалася з відра? Відстань від поверхні води до центра обертання 0,4 м.

 13. На горизонтальній дорозі автомобіль робить поворот, радіус якого 20 м. З якою найбільшою швидкістю при цьому може рухатися автомобіль, щоб його на повороті не знесло? Коефіцієнт тертя коліс об дорогу становить 0,5.

 14. На якій відстані необхідно розмістити дві матеріальні точки масами 50 кг та 24 т, щоб сила гравітаційної взаємодії між ними була рівною 5,0025∙10 – 12 Н?

 15. У скільки разів зменшиться сила тяжіння тіла до Землі внаслідок віддалення його від поверхні Землі на відстань, що дорівнює радіусу Землі?

 16. Середня густина Венери 4900 кг/м3, а радіус планети 6200 км. Визначити прискорення вільного падіння на поверхні Венери.

 17. До гумового шнура, жорсткість якого 200 Н/м підвісили залізну кульку об’ємом 0,001 м3. Визначити видовження шнура.

 18. При якій найменшій довжині свинцева дротина, підвішена за один кінець, розірветься від власної ваги?

 19. До дротини був підвішений вантаж. Потім дротину зігнули пополам і підвісили той самий вантаж. У скільки разів при цьому змінилось абсолютне та відносне видовження дротини?

 20. Літак робить “мертву” петлю у вертикальній площині. Радіус петлі 200 м. При якій швидкості літака льотчик в нижній точці петлі буде зазнавати трикратного перевантаження?3 . С Т А Т И К А
Р і в е н ь А


 1. Чи можуть сили 5 Н і 7 Н, прикладені в одній точці, дати рівнодійну, що дорівнює: 1 Н; 2 Н; 12 Н; 15 Н? Відповідь обґрунтуйте.

 2. До тіла в одній точці прикладені дві сили, які мають протилежні напрями. Модуль першої сили 10 Н, а другої – 8 Н. Визначити модуль рівнодійної сили.

 3. До тіла в одній точці прикладені дві сили, які мають однакові напрями. Модуль першої сили 4 Н, а другої – 6 Н. Визначити модуль рівнодійної сили.

 4. До тіла в одній точці прикладені три сили. Дві сили, модулі яких дорівнюють 2 Н та 8 Н, мають однаковий напрям, а сила, модуль якої 5 Н, напрямлена в протилежну сторону. Визначити модуль рівнодійної сили.

 5. До тіла в одній точці прикладені чотири сили. Дві сили, модулі яких дорівнюють 5 Н і 15 Н, напрямлені в одну сторону, а сили, модулі яких 4 Н і 6 Н, – у протилежну сторону. Визначити модуль рівнодійної сили.

 6. Дві сили, модулі яких 3 Н та 4 Н мають перпендикулярні напрями, прикладені до тіла в одній точці. Визначити модуль рівнодійної сили.

 7. Дві однакові за модулем сили по 10 Н прикладені в одній точці під кутом 60 0. Визначити модуль рівнодійної цих сил.

 8. На парашутиста масою 90 кг на початку стрибка у вертикальному напрямку діє сила опору повітря, яка дорівнює 500 Н. Визначити модуль рівнодійної сил, які діють на парашутиста.

 9. На реактивний літак діють у вертикальному напрямі сила тяжіння 550 кН і підіймальна сила 555 кН, а в горизонтальному напрямі – сила тяги 162 кН і сила опору повітря 150 кН. Визначити модуль рівнодійної всіх сил.

 10. На цвях, забитий у стінку перпендикулярно до неї, діє сила 100 Н під кутом 30 0 до стіни. Визначити складові цієї сили, з яких одна вириває цвях, а друга – його згинає.

 11. Човен рівномірно тягнуть до берега двома канатами, розміщеними в горизонтальній площині. Кут між канатами 90 0. До канатів прикладені сили по 120 Н кожна. Визначити модуль рівнодійної цих сил.

 12. На обід вала верстата діє дотична сила, момент якої дорівнює 62,5 Н∙м. Чому дорівнює ця сила, якщо діаметр вала 0,25 м?

 13. На обід колеса діє дотична сила 2 Н. Знайти момент цієї сили, якщо радіус колеса 0,5 м.

 14. У скільки разів зміниться момент сили, якщо прикладену до тіла силу збільшити за модулем у 2 рази, а плече зменшити у 4 рази?

 15. Залізний лом масою 10 кг лежить на землі. Яке зусилля треба прикласти, щоб підняти один з його кінців?

 16. По дотичній до колеса радіусом 0,2 м прикладена сила 50 Н. Визначити момент цієї сили.

 17. Момент сили, що діє на колесо, дорівнює 100 Н∙м. Визначити радіус колеса, якщо величина сили, яка прикладена по дотичній до колеса, дорівнює 500 Н.

 18. Велосипедист натискає на педалі з силою 60 Н. Відстань від педалі до її осі обертання 30 см. Визначити момент сили, якщо сила напрямлена по дотичній до кола, по якому обертається педаль.

 19. На менше плече важеля діє сила 300 Н, на більше – 20 Н. Довжина меншого плеча 5 см. Визначити довжину більшого плеча.

 20. На кінцях важеля діють сили 40 Н і 240 Н, а відстань від точки опори до меншої сили 6 см. Визначити довжину важеля, якщо він перебуває у стані рівноваги. Вагою важеля знехтувати.


Р і в е н ь Б


 1. Визначити рівнодійну трьох сил, величина кожної з яких становить 200 Н, якщо кути між першою та другою і другою та третьою силами дорівнюють 60 0.

 2. До кінця стержня АС завдовжки 2 м, один кінець якого шарнірно прикріплено до стінки, а другий – підтримується тросом ВС завдовжки 2,5 м, підвісили вантаж масою 120 кг. Визначити сили, що діють на трос і стержень.

 3. Ліхтар масою 17 кг підвішений до середини троса завдовжки 20 м. Трос провисає на 0,5 м. Визначити силу натягу троса.

 4. Канат, до якого прив’язано аеростат, утворює з поверхнею землі кут 60 0. Визначити силу натягу каната і горизонтальну силу вітру, що діє на аеростат, якщо підіймальна сила дорівнює 8700 Н.

 5. Дощова крапля масою 0,5 г під впливом вітру, який діє в горизонтальному напрямку, рухається під кутом 60 0 до горизонту. Визначити з якою силою діє вітер на краплю.

 6. Однорідний стержень, закріплений шарнірно в точці О, відвели від вертикального положення на кут 30 0. Сила, яка прикладена перпенди-кулярно до стержня, дорівнює 25 Н. Яка маса стержня?

 7. На кінцях невагомого стержня довжиною 1 м, що має вісь обертання, підвішені вантажі масами 1 кг і 4 кг. Стержень з вантажами перебуває у стані рівноваги в горизонтальному положенні. Визначити на якій відстані від точки підвісу меншого вантажу знаходиться вісь обертання стержня.

 8. Труба, маса якої 2,1 т, має довжину 16 м. Вона лежить на двох опорах, розташованих на відстанях 4 м і 2 м від її кінців. Які мінімальні сили треба прикласти по черзі до кожного кінця труби, щоб підняти її за той чи інший кінець?

 9. Робітник тримає за один кінець дошку масою 40 кг так, що дошка утворює кут 300 з горизонтальним напрямом. З якою силою утримує робітник дошку в такому положенні, якщо ця сила напрямлена перпендикулярно до дошки?

 10. На дошці довжиною 4 м і масою 30 кг гойдаються два хлопчики масами відповідно 30 кг і 40 кг. Де повинна бути точка опори дошки, якщо хлопчики сидять на кінцях дошки і система перебуває у стані рівноваги в горизонтальному положенні?

 11. Дошку, маса якої 10 кг, підперли на відстані 1/4 її довжини. Яку силу перпендикулярно до дошки треба прикласти до її короткого кінця, щоб утримати дошку в рівновазі?

 12. Однорідна балка лежить на платформі так, що один її кінець на 1/4 довжини звисає з платформи. До кінця, що звисає, прикладають силу 2000 Н, напрямлену вертикально вниз, тоді балка (протилежний її кінець) починає підніматися. Знайти масу балки.

 13. Лінійка довжиною 1 м висунута за край стола на чверть довжини і тисне на край стола лише тоді, коли на кінець, що звисає, поставити вантаж масою 250 г. Чому дорівнює маса лінійки?

 14. Двоє робітників несуть трубу масою 80 кг і довжиною 5 м. Перший робітник підтримує трубу на відстані 1 м від її кінця, а другий – тримає протилежний кінець труби. Знайти силу тиску труби на кожного робітника.

 15. Двоє робітників несуть вантаж, підвішений на жердині довжиною 3 м. На одного робітника припадає при цьому в два рази більше навантаження, ніж на другого. Де (в якій точці жердини) підвішений вантаж? Жердину вважати стержнем, масою якого знехтувати.

 16. Невагомий стержень лежить на двох опорах, які знаходяться на кінцях стержня. До стержня на віддалі 1/4 його довжини від однієї з опор підвісили вантаж масою 1 кг. Визначити силу тиску стержня на обидві опори.

 17. Дві однорідні кулі з однаковими радіусами R скріплено в точці дотику. Маса однієї кулі вдвічі більша від маси іншої. Визначити положення центра мас системи.

 18. Від однорідного вала відрізали кінець завдовжки 40 см. Куди і на скільки перемістився центр мас вала?

 19. Половину циліндричного стержня зроблено із сталі, а половину – з алюмінію. Визначити положення центра мас стержня, якщо його довжина становить 30 см.

 20. З якою мінімальною силою F, напрямленою горизонтально, треба притиснути плоский брусок масою 5 кг до стіни, щоб він не ковзав вниз? Коефіцієнт тертя між бруском і стіною 0,1.4 . М Е Х А Н І К А Р І Д И Н І Г А З І В
Р і в е н ь А


 1. Перпендикулярно до поверхні площею 10 см 2 діє сила 200 Н. Визначити тиск на цю поверхню.

 2. Паровий котел розрахований на максимальний тиск 5∙10 5 Па. Запобіжний клапан цього котла спрацьовує при силі тиску 50 Н. Визначити площу запобіжного клапана.

 3. Тиск газу в посудині 800 мм рт ст. Виразити цей тиск у кПа.

 4. Якої висоти повинен бути стовп води, щоб зрівноважити тиск, який чинить стовп ртуті висотою 20 мм?

 5. У циліндричній посудині з площею основи 100 см 2 знаходиться 10 кг води. Визначити тиск води на дно посудини.

 6. Площа малого поршня гідравлічного преса 2 см 2, а площа великого – 100 см 2. До малого поршня прикладена сила 100 Н. Яку силу тиску при цьому створює великий поршень?

 7. Який виграш у силі дає гідравлічний прес, в якому радіус великого поршня в 10 разів більший від радіуса малого поршня?

 8. Відношення площ поршнів гідравлічного преса дорівнює 40. Малий поршень перемістився на 10 см. На скільки при цьому перемістився великий поршень преса?

 9. Площа малого поршня гідравлічного преса 5 см 2, а великого – 50 см 2. До малого поршня приклали силу 100 Н. Вантаж якої маси може підняти даний прес?

 10. У воді знаходиться тіло об’ємом 100 см 3. Знайти виштовхувальну силу, яка діє на це тіло.

 11. Яка густина рідини, якщо на повністю занурене в неї тіло об’ємом 0,01 м 3 діє виштовхувальна сила 80 Н?

 12. У воду повністю занурене тіло кубічної форми, ребро якого дорівнює 0,1 м. Визначити архімедову силу, яка діє на це тіло.

 13. Тіло об’ємом 0,04 м 3 плаває у воді, занурившись рівно на половину свого об’єму. Визначити масу тіла.

 14. Вага тіла об’ємом 0,01 м 3 у повітрі дорівнює 180 Н. Знайти вагу цього тіла у воді. Виштовхувальною силою повітря знехтувати.

 15. Залізна деталь об’ємом 0,001 м 3 має масу 7,8 кг. Вона повністю занурена у воду. Визначити вагу цієї деталі у воді.

 16. Яку силу треба прикласти, щоб підняти під водою камінь масою 30 кг, об’єм якого 0,0012 м 3?

 17. Площа поперечного перерізу теплохода на рівні води становить 2000 м 2. Яку масу вантажу слід завантажити, щоб теплохід занурився у воду ще на 1,5 м, вважаючи, що його борти на даному рівні вертикальні?

 18. Якого найменшого об’єму має бути надувний човен масою 7 кг, щоб втримати на воді рибалку масою 60 кг? Товщиною стінок човна знехтувати.

 19. Надувна куля об’ємом 0,3 м 3 заповнена воднем. Маса кулі разом з воднем 0,34 кг. Визначити підіймальну силу кулі.

 20. Акваріум повністю заповнений водою. З якою середньою силою тисне вода на стінку акваріума довжиною 0,5 м і висотою 0,3 м?


Р і в е н ь Б


 1. У циліндричну посудину налито рівні маси ртуті і води. Загальна висота двох шарів рідин 29,2 см. Визначити тиск на дно посудини.

 2. У циліндричне відро діаметром 25 см налита вода, що займає об’єм 12 л. Який тиск води на стінку відра на висоті 10 см від дна?

 3. До якої висоти треба налити воду в циліндричну посудину радіусом r, щоб сили тиску води на дно і стінки посудини були рівні між собою?

 4. У сполучені посудини налили ртуть, а поверх неї в одне із колін цих посудин налили масло висотою 48 см, а у друге – бензин висотою 20 см. Знайти різницю рівнів ртуті в обох колінах сполучених посудин.

 5. У посудину з водою вставлена трубка перерізом 2 см 2. В трубку налили масло масою 72 г. Знайти різницю рівнів масла і води.

 6. Яка сила тиску може бути отримана за допомогою гідравлічного преса, якщо до малого поршня прикладена сила 100 Н, а діаметри поршнів преса відповідно рівні 5 см і 50 см. ККД преса – 0,8.

 7. Малий поршень гідравлічного преса за один хід опускається на відстань 0,2 м, а великий – піднімається на висоту 1 см. З якою силою діє прес на затиснуте у ньому тіло, якщо на малий поршень діє сила 500 Н? ККД преса рівний 0,9.

 8. Тіло, що має форму куба з ребром 1 м, плаває у воді, причому глибина занурення нижньої грані становить 25 см. На тіло поклали камінь об’ємом 10 дм 3, внаслідок чого глибина занурення нижньої грані збільшилась на 2 см. Визначити густини речовин тіла і каменя.

 9. Кусок скла у повітрі важить 0,85 Н, а у воді – 0,5 Н. Знайти густину скла. Виштовхувальною силою повітря знехтувати.

 10. На повністю занурене у воду тіло діє виштовхувальна сила 12 Н. Визначити виштовхувальну силу, яка діє на те ж саме тіло, повністю занурене у гас.

 11. Порожниста залізна куля зважена у повітрі і в бензині. Покази динамометра відповідно рівні 2,59 Н і 2,16 Н. Знайти об’єм внутрішньої порожнини кулі. Виштовхувальною силою повітря знехтувати.

 12. Порожниста залізна куля плаває у воді в завислому стані. Чому дорівнює маса кулі, якщо об’єм порожнини становить 20 см 3?

 13. Прямокутна коробка із сталі масою 76 г, площею дна 38 см 2 і висотою 6 см плаває у воді. Знайти висоту надводної частини коробки. Товщиною стінок коробки знехтувати.

 14. Знайти найменшу площу плоскої крижини товщиною 40 см, здатною втримати на воді людину масою 75 кг.

 15. Крижина однакової товщини плаває, виступаючи над рівнем води на висоту 2 см. Знайти масу крижини, якщо площа її основи 200 см 2.

 16. Кусок дерева плаває у воді, занурюючись на 3/4 свого об’єму. Яка густина дерева?

 17. Вага тіла у воді у п’ять разів менша, ніж у повітрі. Яка густина речовини тіла?

 18. Аеростат масою 500 кг і об’ємом 600 м 3 піднімається вертикально вгору. Вважаючи, що його рух протягом перших 10 секунд рівноприскорений, визначити на яку висоту підніметься аеростат протягом цього часу.

 19. Бульбашка газу масою 2 г піднімається з дна озера з постійною швидкістю. Знайти силу опору води, вважаючи об’єм бульбашки сталим і рівним 3 см 3.

 20. У воді з глибини 5 м піднімають до поверхні камінь, об’єм якого 0,6 м 3. Визначити роботу, затрачену на піднімання каменя. ( ρкаменя = 2500 кг/м3 ).5 . З А К О Н И З Б Е Р Е Ж Е Н Н Я В М Е Х А Н І Ц І
Р і в е н ь А


 1. З якою швидкістю рухається автомобіль масою 1000 кг, якщо його імпульс дорівнює 15000 кг∙м/с?

 2. Вантажний та легковий автомобілі рухаються з однаковими швидкостями. Імпульс вантажного автомобіля у 5 разів більший від імпульсу легкового. Знайти масу легкового автомобіля, якщо маса вантажного дорівнює 5 т.

 3. Поїзд масою 2000 т, рухаючись прямолінійно, збільшив швидкість від 36 км/год до 72 км/год. Визначити зміну імпульсу поїзда.

 4. Хлопчик тягне санки, прикладаючи до мотузки силу 100 Н. Напрям сили співпадає з напрямом переміщення санок. Яку роботу виконує хлопчик на відстані 50 м?

 5. При прямолінійному переміщенні тіла під дією сталої сили 2 кН, яка співпадає з напрямом переміщення, була виконана робота 16 кДж. Визначити модуль переміщення.

 6. До вагонетки, що рухається по прямолінійних рейках, прикладена стала сила 10 кН, яка напрямлена під кутом 60 0 до напряму переміщення. Визначити роботу цієї сили на шляху 10 м.

 7. Тіло переміщується по горизонтальній площині під дією сталої сили 80 Н і на шляху 40 м виконується робота 1,6 кДж. Визначити кут між напрямом сили і напрямом переміщення.

 8. Яку роботу виконує двигун автомобіля потужністю 10 кВт за 20 с? Потужність двигуна вважати сталою.

 9. Потужність тепловоза дорівнює 2 МВт. З якою швидкістю рухається тепловоз при силі тяги 200 кН?

 10. Яку потужність розвиває людина масою 75 кг, піднімаючись сходами на п’ятий поверх висотою 15 м за 75 с?

 11. Яку роботу необхідно виконати, щоб тіло масою 20 кг збільшило свою швидкість руху від 10 м/с до 20 м/с?

 12. При якій швидкості кінетична енергія тіла масою 60 кг буде рівна 120 Дж?

 13. Визначити масу тіла, яке при швидкості 20 м/с володіє кінетичною енер-гією 400 Дж.

 14. Маса вантажного автомобіля у 8 разів більша від маси легкового. Легковий автомобіль рухається із швидкістю у 2 рази більшою, ніж вантажний. Порівняти кінетичні енергії автомобілів.

 15. Підйомний кран рівномірно піднімає вантаж масою 5 т на висоту 5 м. Визначити яка при цьому виконується робота проти сили тяжіння.

 16. Тіло масою 200 кг кидають вертикально вгору, і воно піднімається на максимальну висоту 20 м. Визначити роботу сили тяжіння.

 17. Яку роботу необхідно виконати, щоб залізну балку об’ємом 0,5 м 3 рівно-мірно підняти вгору на висоту 10 м?

 18. Пружина, жорсткість якої 100 Н/м, стиснута на 10 см. Визначити потен-ціальну енергію стиснутої пружини.

 19. Яка жорсткість пружини, якщо, будучи стиснутою на 1 см, вона володіє потенціальною енергією 5 мДж?

 20. Яку роботу необхідно виконати, щоб пружину, жорсткість якої 1000 Н/м, розтягнути на 5 мм?


Р і в е н ь Б


 1. Рух матеріальної точки описується рівнянням x = 10 + 4t + 2t 2 ( х – в метрах, t – в секундах). Маса точки 0,5 кг. Визначити імпульс точки через 10 с.

 2. М’яч масою 0,5 кг кидають вертикально вгору із швидкістю 20 м/с. Визначити імпульс м’яча в середній точці висоти, на яку підніметься м’яч.

 3. Матеріальна точка, маса якої 1 кг рівномірно рухається по колу із швидкістю 10 м/с. Визначити зміну імпульсу за 1/4 періоду, 1/2 періоду і повний період обертання точки по колу.

 4. М’яч масою 100 г, рухаючись із швидкістю 10 м/с, вдаряється об горизонтальну площину під кутом 60 0. Визначити зміну імпульсу м’яча, вважаючи удар абсолютно пружним. Кут падіння – це кут між напрямом швидкості і перпендикуляром до площини в точці падіння.

 5. Кулька масою 100 г рухається із швидкістю 5 м/с, а назустріч їй із швидкістю 10 м/с рухається кулька масою 150 г. Визначити швидкість кульок після їх абсолютно непружного удару.

 6. Яка середня сила тиску на плече бійця при стрільбі з автомата, якщо маса кулі 10 г, а її швидкість при вильоті 300 м/с? Автомат робить 300 пострілів за хвилину.

 7. Пожежник направляє струмину з брандспойта (шланга) на вогонь. Швидкість витікання води 16 м/с. Площа отвору брандспойта 5 см 2. Визначити силу, з якою пожежник утримує брандспойт.

 8. Куля масою 10 г підлітає до дошки товщиною 4 см із швидкістю 600 м/с і, пробивши дошку, вилітає з неї із швидкістю 400 м/с. Визначити середню силу опору при русі кулі в дошці.

 9. Людина масою 70 кг знаходиться на кормі човна. Довжина човна 5 м, а маса 280 кг. Людина переходить на ніс човна. На яку відстань відносно нерухомої води переміститься при цьому човен? Опором води знехтувати.

 10. Ракета, яка разом із зарядом має масу 250 г, злітає вертикально вгору і досягає висоти 180 м. Маса заряду 50 г. Знайти швидкість витікання газів з ракети. Вважати, що згоряння заряду відбувається миттєво.

 11. За течією річки пливе пліт із швидкістю 2 м/с. Маса плота 100 кг. На пліт перпендикулярно до напряму його швидкості стрибає людина масою 60 кг із швидкістю 10 м/с. З якою швидкістю після цього буде рухатися пліт разом із людиною? Опором води знехтувати.

 12. Гармата масою 800 кг вистрілює снаряд масою 10 кг з початковою швидкістю 200 м/с відносно Землі під кутом 60 0 до горизонту. Яка швидкість відкочування гармати? Тертям знехтувати.

 13. На горизонтальній площині знаходиться візок масою 20 кг, який рівномірно тягнуть мотузкою, напрямленою під кутом 60 0 до горизонту. Коефіцієнт тертя при його русі становить 0,2. Визначити роботу, яка виконується при переміщенні візка на відстань 20 м.

 14. У воді з глибини 5 м рівномірно піднімають до поверхні камінь, об’єм якого становить 0,6 м 3. Визначити роботу, затрачену на піднімання каменя. ( ρкаменя = 2500 кг/м3 ).

 15. Яку роботу слід виконати, щоб по похилій площині висотою 2 м і довжиною 4 м із сталою швидкістю витягнути дерев’яний брусок масою 50 кг, якщо коефіцієнт тертя при русі бруска дорівнює 0,2? Який ККД цієї похилої площини?

 16. Потужність насоса становить 10 кВт. Який об’єм води може підняти насос з глибини 20 м за 1 хвилину? ККД насоса 80 %.

 17. М’яч кинули вертикально вгору із швидкістю 20 м/с. На якій висоті його кінетична і потенціальна енергії будуть однаковими?

 18. З якою початковою швидкістю треба кинути вертикально вниз м’яч, щоб він після удару об горизонтальну поверхню підстрибнув на 5 м вище від точки, з якої його кидали? Удар м’яча вважати абсолютно пружним.

 19. Однорідний стержень довжиною і масою m лежить на поверхні Землі в горизонтальному положенні. Яку роботу треба виконати, щоб перевести цей стержень у вертикальне положення?

 20. Для забивання палі масою 120 кг в землю використовують вантаж масою 400 кг, який падає зверху на палю. Визначити ККД непружного удару цього вантажу по палі. Корисною енергією вважати ту, яка йде на забивання палі.


скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
В. С. Горин готуємось до зно з фізики
1498.22kb.
Готуємось до зно
113.79kb.
Пізнавальний інтерес учнів до вивчення фізики рекомендаційний бібліографічний список літератури
47.98kb.
Обґрунтуйте роль фізики у повсякденному житті та у розвитку техніки. Розкажіть про внесок українських учених у розвиток фізики. Охарактеризуйте методи дослiдження фiзичних явищ
65.44kb.
Черненко З. О
33.71kb.
Про підсумки предметного тижня фізики та астрономії
50.87kb.
Відділення фізики і астрономії
38.27kb.
Інтелектуальна гра ” Що? Де? Коли?”
42.73kb.
Урок творча лабораторія
27.47kb.
28 лютого викладач фізики Романюк М.І. провів позаурочний захід
40.02kb.
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 2010 рік 7 клас
61.24kb.
Форми та методи здійснення зв’язку фізики
177.9kb.