klevoz.ru страница 1
скачать файл

Improvement of Logistics and Marketing Channels for SMEs in Agriculture_________________________________________________________________________________


Проект фінансується Європейським Союзом
Програма Європейського Союзу «Тасіс» в Україні


Виконавець проекту: Консорціум на чолі з Scanagri
Покращання систем логістики та маркетингу для МСП в сільському господарстві

№ Проекту:

EuropeAid/115691/C/SV/UA


Концепція м’ясного залу

Дата: 28-08-06


Автори: Яцек Аустен, Анджей Майхер

Контактна особа

у консорціумі на чолі з Scanagri:

Бо Розенквіст (Директор Проекту)

Україна

Покращання систем логістики та маркетингу

для МСП у сільському господарстві

№ Проекту

Концепція м’ясного залу

Дата: 28-08-06


Автори: Яцек Аустен, Анджей Майхер, Оксана Петровська

Щодо обмеження відповідальності
Виключну відповідальність за зміст цієї публікації несуть Анджей Майхер, Анджей Майхер, Оксана / консорціумі на чолі з Scanagrі, і вона ні в якому разі не може відображувати точку зору Європейського Союзу.

.
Адреса

Scanagri Sweden AB

Klara Ostra Kyrkogata 12

SE-105 33 Stockholm

Sweden
Телефон: + 46 8 787 54 04

Факс: + 46 8 21 89 40E-Mail: scanagri@scanagri.se
ЗМІСТ

Вступ

4Функції м’ясного залу

5Загальний опис м’ясного залу гуртового ринку

6М’ясний зал – обладнання для окремих боксів

8

4.1

Торговий бокс для торгівлі свіжим м’ясом

8

4.2

Торговий бокс для торгівлі елементами свіжого м’яса

9

4.3

Торговий бокс для торгівлі елементами свіжого м’яса

9

4.4

Торговий бокс для торгівлі м’ясом птиці

9

4.5

Торговий бокс для МСП

10Концепція м’ясного залу

11Інформація про основні ветеринарні та санітарні вимоги до будівлі для дистрибуції м’яса

16

6.1

Маршрут руху свіжого м’яса

16

6.2

Маршрут руху мороженого м’яса

17

6.3

Маршрут працівників зони не фасованого м’яса

17

6.4

Маршрут для працівників зони м’яса і пакованих м’ясних виробів

17

6.5

Маршрут клієнтів

18Протипожежні заходи

18Охорона навколишнього середовища

20Інформація про кошти будівництва м’ясного залу

21Концепція м’ясного залу для ринку «ШУВАР»

22 1. Вступ

Концепція будівництва залу для торгівлі м’ясом може бути використана як при створенні невеликих за масштабом гуртових (критих) ринків в містах типу Тернопіль, Чернівці та ін., так і при будівництві гуртових (критих) ринків в крупних агломераціях таких як Київ, Харків, Одеса та ін.. Концепція створена таким чином, що в залежності від потреби ринку, кількості компаній, зацікавлених в оренді площ, розмір об’єкту може бути змінено, за умови дотримання організаційно-господарських (ДБН 360-90**), санітарно-гігієнічних (“Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі”), протипожежних (ДБН В.1.1-7-2002) та інших вимог чинних в Україні будівельних норм та правил. Основною необхідною умовою концепції являється наявність відповідної кількості резервної площі розташованої поряд проектуємого об’єкту. План благоустрою території повинен враховувати також необхідну додаткову кількість місць для паркування автомобілів.

 1. Функції м’ясного залу

Зал для торгівлі м’ясом повинен виконувати всі функції для забезпечення умов дистрибуції всієї продукції, яка відноситься до м’ясних продуктів. Архітектурні та будівельні рішення повинні бути заплановані таким чином, що різноманітні роботи на території ринку могли виконуватися без значних фінансових затрат і шкоди основній структурі м’ясного залу.

М’ясний зал є місцем торгівлі свіжим та мороженим м’ясом та м’ясними продуктами. М’ясний зал повинен включати місце (місця) для розрубу півтуш і розбирання м’яса, та підготовки відповідних партій продукції на замовлення. Зал також матиме місце для представництв компаній-виробників, обладнання для м’ясників, м’ясопереробних підприємств і т.д.. В залі ринку або поряд (на території між м’ясним та рибним залами) повинні знаходитись всі державні служби, які проводять моніторинг торгівлі м’ясною продукцією (ветеринарна, санітарна, епідеміологічна служби, стандартизація і т.д.).Багатоцільовий ринок дистрибуції м’ясної продукції став би місцем продажу (дистрибуції):

  • Для місцевих та національних виробників м’яса та м’ясної продукції.

  • Для імпортерів.

  • Для компаній-виробників (-дистриб’юторів), обладнання і для стендів, гастрономії, м'ясопереробних підприємств.

Багатоцільовий ринок дистрибуції м’ясної продукції став би місцем купівлі:

  • Для місцевої роздрібної торгівлі.

  • Для кулінарії та ресторанів.

  • Для кейтиронгових компаній.

  • Для компаній, які займаються експортом, а також формують партії товарів для інших регіонів України.

Будівництво такого об’єкту матиме наступний вплив:

  • Оптимальний і більш дешевий моніторинг торгівлі м’ясною продукцією державними контролюючими службами.

  • Зменшення коштів дистрибуції м’яса та м’ясної продукції.

  • Прозорість торгівлі включаючи цінову інформацію для виробників та покупців.

 1. Загальний опис м’ясного залу гуртового ринку

М’ясний зал гуртового ринку повинен включати наступні базові елементи:

 • Мінімальний розмір м'ясного залу повинен становити приблизно 2000 м2.

 • Легка структура.

 • Висота залу 5÷6 м (в залежності від типу конструкції).

 • Конструкція покрівлі повинна відповідати стійкості для навантажень, встановлення на її поверхні системи кондиціонування і вентиляційної системи, в залежності від кліматичного району (СНиП 2.01.01-82), згідно вимог будівельних норм та правил. Покрівельні роботи виконувати згідно вимог ДБН В.2.6-14-97 “Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд”.

  • Комунікаційний коридор повинен пролягати посередині залу (ширина приблизно 5÷7 м). Торгові і складські бокси (пункти продажу) повинні бути розміщені по праву і ліву сторони. Торгові бокси для невеликих компаній на одній стороні (ширина приблизно 6÷8 м), для великих компаній по другу сторону (мінімальна ширина 15÷20 м).

  • Розрахункову кількість розосереджених евакуаційних виходів, але не менше двох. Розміри евакуаційних виходів та довжина шляхів евакуації повинні відповідати вимогам ДБН В.1.1-7-2002 “Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва” та ДБН В.2.2-9-99 “Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення”.

  • Туалети для клієнтів.

  • Туалети для працівників м'ясного залу (великі компанії не зобов’язані мати власні туалети в своїх боксах, згідно вимог будівельних норм та правил).

  • Пластикові контейнери в кімнатах для прибирання і дезинфекції.

  • Приміщення залу гуртового ринку, за винятком санітарно-гігієнічних, обладнуються автоматичною пожежною сигналізацією з виведенням сигналу від неї в приміщення з цілодобовим перебуванням персоналу охорони ринку або на пульт центрального пожежного спостереження, а також системою оповіщення про пожежу відповідно до “Правил пожежної безпеки на ринках України” від 17.01.2005.

При будівництві залу необхідно прийняти до уваги наступні два варіанти:

  • Інвестор виконує тільки підтримуючу конструкцію, зовнішні стіни, бетонну підлогу, основні елементи технічної інфраструктури (система водопостачання, дощового відведення і каналізаційна система, система енергозабезпечення і т.д. в відповідності вимог нормативної документаціїта стандардів). Павільйон м’ясного залу, а також складські, торговельні, підсобні та адміністративні приміщення, обладнується автоматичними системами виявлення та (або) гасіння пожеж відповідно до нормативно-правових актів, які в установленому порядку повинні бути узгоджені з органами державного пожежного нагляду. Інші елементи фінансуються і завершуються орендарями або генеральним виконавцем за рахунок орендарів. Орендарі орендують бокси у відповідності з потребами та санітарно-ветеринарними вимогами до відповідної групи товарів.

  • Інвестор (власник об’єкту) завершує всі основні внутрішні елементи м’ясного залу, включаючи перегородки, підлогу, туалети, переодягальні, системи внутрішньої вентиляції та кондиціонування, розвантажувальні рампи і т.д.. Це відноситься для всіх елементів конструкції. Компанія обладнує бокс тільки обов’язковим знаряддям для торгівлі товарами, які пропонуються на визначеній торговій площі. 1. М’ясний зал – обладнання для окремих боксів

Торговим та складським боксам, в залежності від асортименту продукції, необхідний різний дизайн торгових і складських приміщень. Тому, проектні та функціональні рішення повинні бути опрацьовані з врахуванням різних законодавчих та нормативних вимог. Наступний опис окремих боксів вимагає подальшого детального аналізу включаючи консультації з експертами і спеціалістами при проектуванні об’єктів.

  1. Торгова площа для торгівлі півтушами

Дана торгова площа повинна мати мінімум 200 м2. Торгова площа і складські приміщення повинні мати площу достатню для розміщення півтуш з одної вантажівки в додатку до площі, що знадобиться для зберігання вантажу з попередньої доставки (приблизно пів вантажівки). Детальний аналіз повинен враховувати проектування і виконання наступних питань інвестором (або орендарем):

 • Площа запроектована тільки для свіжих півтуш або для морожених?

 • Чи торгівля буде вестись м’ясом одного виду чи кількох?

Основні елементи будівлі м’ясних боксів включають:

 • Офісну площу (місце, в яке буде дозволено вхід клієнтів).

 • Вхід для працівників.

 • Вхід в офіс для клієнтів.

 • Туалет для працівників.

 • Гардеробні для працівників (брудна та чиста).

 • Душова кімната.

 • Завантажувальна рампа для вантажівок (для великих машин).

 • Завантажувальна рампа для одержувачів (універсальна для великих і малих вантажівок).

 • Холодильна камера(и).

 • Склад і транспортна площа.

 • Підлога виконана з вологостійких, водонепроникних матеріалів, дозволених для цих цілей органами охорони здоров'я, відповідає санітарним і ветеринарним вимогам.

 • Відведення стічних вод проводиться відповідно до чинних “Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами”.

 • Індивідуальні системи кондиціонування і вентиляції для окремих торгових боксів.

Для того, щоб представити торгові точки для торгівлі півтушами необхідно підготувати фінансову проекцію з інвестиційними та операційними затратами.

  1. Торговий бокс для торгівлі свіжим м’ясом і торгові точки для розбирання півтуш

Торговий бокс повинен бути запроектований подібно до торгової площі для торгівлі півтушами, однак для більшої кількості працівників і більшої торгової площі з доступом для клієнтів, в відповідності з вимогами чинної нормативно-технічної документації.

  1. Торговий бокс для торгівлі елементами свіжого м’яса і збору партій товарів для відправки оптовим клієнтам

Торговий бокс обладнаний основними елементами подібно до попередньо описаного боксу включаючи індивідуальні системи кондиціонування і вентиляції повітря (СНиП 2.04.05-91), в відповідності з вимогами чинної нормативно-технічної документації. В даному випадку така велика торгова площа не є необхідною. Проект враховує певну кількість працівників.

  1. Торговий бокс для торгівлі м’ясом птиці та його елементами

Бокс повинен працювати як дистрибуційний центр для крупних місцевих і національних споживачів та на експорт. Відповідна площа надасть можливість для комплектації різноманітних партій птиці для індивідуальних споживачів. Він повинен бути обладнаний холодильною камерою (камерами) і індивідуальною площею для миття транспортних контейнерів.

Бокс передбачено запроектувати подібно до попередньо описаної торгової площі.
  1. Торгові бокси для середніх і малих підприємств

Торгові бокси для компаній невеликих розмірів і гуртовиків повинні бути розташовані на протилежному боці комунікаційного коридору. Торгові точки повинні бути призначені в основному для місцевих компаній. Кожний повинен бути обладнаний власною системою кондиціонування повітря. Торгова площа повинна мати багатоцільове проектування з можливістю пристосування площі до потреб орендарів. Бокс повинен мати власну систему водопостачання (СНіП 2.04.01-85), достатню потужність для встановлення обладнання для охолодження і кондиціонування повітря (СНиП 2.04.05-91), міський телефонний зв’язок, і підлогу зі спускними отворами. Бокс повинен працювати як площа для торгівлі м’ясними продуктами включаючи консерви, паковане м’ясо, птиці і т.д..

Всі матеріали та обладнання, що використовуються в будівництві повинні мати сертифікати по пожежній безпеці.

 1. Концепція м’ясного залу (центр дистрибуції м’ясної продукції)

Модель створена по прикладу проектів, реалізованих в інших Європейських країнах:

 • Концепційні креслення м’ясного залу (зовнішній вигляд) з загальною інформацією щодо розмірів залу, розміщення розвантажувально-завантажувальних воріт і т.д..

Етап 1 Етап 2 Етап 3


  • Концептуальне креслення розміщення будівлі на окремій території, включно із зазначеними місцями для паркування (завантажувальна потужність паркингу повинна дозволяти розвантаження та завантаження машин вантажопідйомністю 20 тон) і резервна площа призначена під майбутню забудову.

  • Концептуальне креслення боксів різноманітного призначення, комунікаційні маршрути для покупців та постачальників та інші необхідні приміщення (ветеринарні, санітарні, епідеміологічні лабораторії, ресторан і т.д.).

  • Концептуальне креслення боксів, призначених для торгівлі м’ясними півтушами (необхідна площа, основного обладнання і т.д.).

 • Концептуальні креслення боксу, в якому здійснюється розбирання м’яса (приміщення, комунікаційні маршрути, опис місць праці для розбору, інша основна інформація про технічне обладнання).

  • Концептуальне креслення приміщень для забою і розбору птиці.

  • Концептуальні креслення малого боксу для місцевого виробника птиці.

малий оператор середній оператор спільний для поставок  • Концептуальні креслення і фотографії існуючих об’єктів.

Приклади: гуртова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами – Гданськ, РЕНК (знаходиться в реалізації):

   • гуртова торгівля м’ясними виробами – ліва сторона, і торгівля м’ясом з розбору – права сторона;

   • в центрі – спільний технологічний і евакуаційний шляхи, пов’язані з соціально-офісним блоком;

   • червоним зазначено технологічний шлях м’яса;

   • необхідно звернути увагу на розміщення в зовнішніх кутах будинку зовнішнього миття;

   • контейнерів, а також доків для упаковки, картонів і фолії.

Вигляд із супутника – Гданський гуртовий ринок
Інші матеріали запропоновані експертом

 • матеріали по покрівельних матеріалах;

 • промислова підлога, яка стирається механічно;

 • поліуретанові просмолені підлоги;

 • ворота з пневмонічним закриванням;

 • столи для розділення півтуш і підготовки відповідних партій м’яса. 1. Інформація про основні ветеринарні та санітарні вимоги до будівлі для дистрибуції м’яса

  1. Маршрут руху свіжого м’яса

 • Завантажувальний склад (шлюз):

   • ущільнювання отвору воріт і постачальницької вантажівки з допомогою пневматичного комірця;

   • скручуванні ворота, внутрішньо розвідні ворота, сегментовані ворота, які потребують виконання кишені, яка робить неможливим попадання жодних краплин води із встановленої під дахом брами;

   • ваги, умивальник.

 • Холодильна камера для півтуш і четвертин, які висять на підвішених рейках:

   • дрібне м'ясо в контейнерах;

   • температура 2oC.

 • Зал для розбирання м'яса 16oC:

   • обладнання – столи зі змивом для розбирання м’яса;

   • знаряддя зроблені зі сталі, стійкої до дії кислот;

   • місце для гостріння ножів;

   • умивальник і місце для миття знарядь.

 • Склад для розібраного м’яса 2oC.

 • Місце для пакування 16oC:

   • умивальник.

 • Склад для фасованого м’яса 2oC.

 • Шлюз фасованого м’яса (як “брудна” зона з умивальником).

 • Шлюз для відпуску м’яса в півтушах або четвертинах з холодильної комори.

Допускається використання шлюзу при дотриманні всіх санітарних та епідеміологічних норм та правил чинних на Україні.

  1. Маршрут руху мороженого м’яса

 • Шлюз прийому мороженого м’яса:

   • ущільнення отвору воріт і автомобілю для доставки пневматичним коміром;

   • вага, умивальник.

 • Морозильна камера 18oC.

 • Розморожувальна камера з призначенням для розбирання м’яса і дистрибуції.

ПОВТОРНЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ ЗАБОРОНЕНЕ!

 • Шлюз видавання мороженого м’яса з морозильної камери.

Допускається використання шлюзу для доставки при дотриманні всіх санітарних та епідеміологічних норм та правил чинних на Україні.

  1. Маршрут працівників зони не фасованного м’яса

 • місце для зупинки вітру;

 • брудна гардеробна;

 • санітарний шлюз – умивальник, душ, туалет;

 • чиста гардеробна;

 • місце для просушування взуття та фартухів;

 • шлюз виробничого входу-виходу:

   • дезинфекція рук, миття взуття;

 • всі інші особи, які входять до зони фасованого м’яса проходять повну процедуру (одноразові фартухи, шапки, протектори на взуття).

  1. Маршрут для працівників зони м’яса і пакованих м’ясних виробів

 • місце для зупинки вітру;

 • брудна гардеробна;

 • чистий шлюз – умивальник, душ, туалет;

 • чиста гардеробна;

 • місце для просушування взуття та фартухів;

 • гардеробніні можуть використовуватись спільно з працівниками зони не фасованого м’яса;

НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ проходити між зонами не пройшовши повної процедури обов'язкового медогляду (витримання гігієнічних норм персоналу, переодягальня зі зміною взуття та одягу):

  1. Зона свіжого м’яса.

  2. Зона свіжого м’яса птиці.

  3. Зона м’яса і м’ясних фасованих виробів.

  1. Маршрут клієнтів

 • санітарний шлюз-умивальник, одноразовий захисний одяг.

 1. Протипожежні заходи.

Згідно Технічних умов (ТУ) виданих Головним Управлінням Державної пожежної охорони відповідної місцевості при проектуванні обєкту необхідно користуватися вимогами чинних в Україні будівельних норм та правил.

Будівля, належить до другого ступеню вогнестійкості. Межі вогнестійкості елементів конструкцій цієї будівлі потрібно приймати згідно ДБН В.1.1-7-2002 “Пожежна безпека обєктів будівництва”.

Генеральним планом передбачено підїзд пожежною машиною до обєкту. У відповідності з БНіП 2.04.01-85 для приміщень цеху передбачається внутрішнє пожежогасіння.

Зовнішнє пожежогасіння прийнято із пожежних гідрантів, які розміщуються на зовнішній мережі міського водопроводу.

Сходові клітки відділяються протипожежними дверима з пристроями самозачинення та ущільнення в притворах. Всі двері на шляхах евакуації відкриваються в напрямку виходу з приміщень. Всі приміщення обладнуються первинними засобами пожежогасіння.

Вихід зі сходової клітки на покрівлю передбачено по сходовим маршам через протипожежні двері 2-го типу .

В службових приміщеннях на стінах в легкодоступних місцях розміщуються вогнегасники ОП-9. В приміщеннях, обладнаних компютерами, встановлюються додатково вогнегасники ОУ-3. В пожежних шафах розміщуються по два вогнегасники ОП-9.

Приміщення обладнати системою автоматичної пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу згідно вимог ДБН В.2.5-13-98.

Оздоблення підлоги, стін, стелі на шляхах евакуації передбачається з негорючих матеріалів. Огороджувальні конструкції, відокремлюючі блоки з межею вогнестійкості REI 60. Двері в прорізах цих конструкцій повинні бути 2-го типу з межею вогнестійкості ЕІ 30.

Висота евакуаційних виходів (дверей) прийнята не менше 2000 мм.

Всі металеві конструкції, які були використані у проекті покрити вогнезахисною сумішшю.

Передбачається автоматичне відключення систем вентиляції та кондиціонування при виникненні пожежі. Встановлюються вогнеутримуючі клапани на повітроводах.

Межа вогнестійкості проходок електричних мереж та інженерного обладнання через конструкції з нормованою межею вогнестійкості є не меншою ніж нормовані межі вогнестійкості цих конструкцій.

В місцях проходок трубопроводів їх ізоляцію виконують з негорючих матеріалів.

У всіх пожежонебезпечних приміщеннях (електрощитової, вентиляційної камери) передбачено перегородки протипожежні 1-го типу з межею вогнестійкості ЕІ 45 та дверних блоків протипожежних 2-го типу з межею вогнестійкості ЕІ 30, які мають сертифікат відповідності.

Покрівельні роботи виконувати згідно вимог ДБН В.2.6-14-97 “Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд”.

Технологічна послідовність виробничих операцій повинна бути такою, щоб попередня операція не була джерелом пожежної небезпеки при виконанні наступних. Дотримуватись вимог технічної і пожежної безпеки згідно п. 8. При проведенні покрівельних робіт слід додержуватись вимог БніП ІІІ-4-80 та “НАП 54.01.001-95”.

Всі матеріали та обладнання, що використовуються в будівництві повинні мати сертифікати по пожежній безпеці. 1. Охорона навколишнього середовища.

Метою розділу є встановлення гранично припустимих факторів забруднення навколишнього середовища.

Стічні води від технологічного обладнання та санітарних приладів роздільними внутрішніми мережами скидаються в зовнішні каналізаційні мережі. Завдяки вказаним заходам будівлі цеху раціонально використовують водні ресурси і негативного впливу на водойми не чинять.

Вентиляція приміщень проектуємого обєкту передбачається з механічним спонуканням. На повітроводи механічної вентиляції встановлюються шумоглушники. Система видалення диму передбачена з природнім спонуканням (через віконні прорізи).

При влаштуванні покрівлі передбачається застосувати екологічно чисті матеріали, які захищають від перегріву і виключають шкідливе випаровування.

Проектом передбачається використання у процесі будівництва матеріалів, дозволених Мінздравом України.

У процесі виконання робіт будівництва необхідно вжити всі заходи, забезпечуючи нормальні умови оточуючим: • використовувати малошумне обладнання ;

 • своєчасно проводити санітарну очистку і вивіз будівельного сміття;

 • не допускати розлітання пилу;

 • щобё уникнути машинного шуму, не дозволяється робота механізмів на холостому ходу;

 • не допускати попадання нафтопродуктів у стічні води;

 • передбачити поливочний кран для обезпилювання проїзду;

 • виконати комплекс робіт по благоустрою і озелененню ділянки після закінчення будівельних робіт.
 1. Інформація про кошти будівництва м’ясного залу
  (будівництво – приблизний розрахунок)

 • Будівництво частини залу (виробничо-складової і шлюзу) –

фундамент, зал, підлога – від € 250 до € 300 за 1 м2 поверхні під використання.

 • Рулонні брами з пневматичними ущільнювачами – € 5000 за одну одиницю.

 • Будівництво допоміжних приміщень (приміщення для зупинки вітру, офіси, гардеробні, санітарні вузли і шлюзи – разом з обладнанням) – від € 500 до € 600 за 1 м2 поверхні під використання.

 • Площа для паркування – € 40 за 1 м2 площі.

 • Приблизна вартість першого етапу 6000 м2 – € 3.300.000,

- площі і паркинги 6 000 м2 – € 300.000.

 1. Концепція м’ясного залу для ринку «ШУВАР»Загальна концепція розбудови ринку

Обговорюючи концепцію інспекції входу і в’їзду транспортних засобів було запропоновано в’їзди під кутом як на малюнку внизу, що дасть максимальну пропускну здатність при мінімальних поверхнях роз’їздівОбговорюючи концепцію наступної розбудови ринку приймалось до уваги можливості росту ринку, які становлять, за нашими оцінками, 100÷150%.

Концепційний проект м’ясного залу для ринку «Шувар», погоджений з місцевим архітектором і технологом.

- Концепційний технологічний проект – маршрути і санітарні зони.


- Концепційний проект поділу приміщень, враховуючий відсутність перетину технологічних доріг.

- Концепція блоків для великих торгових компаній, в тому числі з розбиранням м’яса, з власним шлюзами для прийому м’яса і м’ясних виробів.

- Концепція блоків для малих і середніх операторів зі спільним шлюзами для прийому м’яса і м’ясних виробів і індивідуальними приміщеннями для видачі товару.

- Концепція централізованих санітарних вузлів

- Концепція блоку службових приміщень – приміщення для ветеринарно-санітарних служб, приміщення для прибиральниць і служби охорони аналіз часткового поєднання м’ясного залу з іншими операторами (наприклад торгівля рибою, молочною продукцією, овочами і фруктами), аналіз поєднання гуртового блоку з блоком презентацій і тренінгів в питаннях проблематики виробництва і торгівлі сільськогосподарською продукцією.

В проекті витримані умови наступних документів:

- ДБН 360-92** “Планування і забудова міських і сільських поселень”;

- ДБН В.2.2-9-99 “Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення”;

- СНиП II-89-80* “Генеральные планы промышленных предприятий”;

- СНиП 2.09.02-85 “Производственные здания”;

- СНиП 2.09.04-87 “Административные и бытовые здания”;

- НАПБ А.01.001-2004 “Правила пожежної безпеки в Україні”;

- ДБН В.1.1-7-2002 “Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва”;

- “Правила пожежної безпеки на ринках України” від 17.01.2005

- “Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі” від 16.04.1991

- ВСН 54-87 “Підприємства роздрібної торгівлі. Норми проектування”;

- СНіП 2.04.01-85 “Внутренний водопровод и канализация зданий”;

- СНиП 2.04.05-91 “Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря”;

- ДНАОП 7.1.30-1.02-96 «Правила охорони праці для підприємств громадського харчування»._________________________________________________________________________________

скачать файлСмотрите также:
Виключну відповідальність за зміст цієї публікації несуть Анджей Майхер, Оксана / консорціумі на чолі з Scanagrі, і вона ні в якому разі не може відображувати точку зору Європейського Союзу
196.98kb.
Інформація про відповідність вимогам законодавства Європейського Союзу
111.38kb.
Консолідований текст
760.05kb.
«Чарівний світ бабусиної світлиці» (вихователь Семенюк С. В.) Мета
17.75kb.
Загальна характеристика роботи
385.29kb.
Підтримайте місто львів !!
26.28kb.
Розпорядження президента україни
28.3kb.
Та впровадження їх в практику роботи “Завдання школи побачити в кожному вихованцеві “живинку”
179.5kb.
У 2003 році Український парламент назвав, а у 2006 офіційно визнав Голодомор геноцидом українського народу. В 2010 році судовим розглядом завершилася кримінальна справа за фактом здійснення злочину геноциду
165.13kb.
Ця стаття не має політичного забарвлення
312.12kb.
1-2 серпня відбулась підсумкова конференція проекту Європейського Союзу та Міжнародного бюро праці «Рівність жінок і чоловіків у світі праці». Участь в конференці взяли жінки, які завдяки тренінговій програмі створили власне підприємство
247.58kb.
Що роблять підлітки в он-лайні
49.76kb.