klevoz.ru страница 1
скачать файл
11 клас

Тема: Вуглеводи. Загальна характеристика вуглеводів.Мета. Ознайомити учнів зі складом і будовою глюкози як представника альдегідоспирту. Розглянути її властивості, способи добування та застосування; дати поняття дисахаридам на прикладі сахарози, поширення у природі і значення як харчового продукту; розглянути процес одержання сахарози з цукрового буряка.

Обладнання. Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, таблиці: «Характеристика гомологічних рядів органічних сполук», «Класифікація вуглеводів», «Загальна схема добування цукру з цукрового буряку або тростини»; тлумачний словник найважливіших понять і термін.: роздатковий матеріал, кульострижнева модель молекули глюкози; мультимедійний проектор, хімічний посуд та реактиви для проведення Якісної реакції на глюкозу.

Хід уроку 1.

Актуалізація опорних знань (у формі бесіди).

(На мультимедійному проекторі висвітлено таблицю характеристики гомологічних рядів органічних сполук).

Характеристика гомологічних рядів органічних сполук(Повторення особливостей будови та властивостей органічних сполук за таблицею. Дати відповіді на поставлені запитання, враховуючи знання з попередніх тем та інших предметів).

1.1 . Які речовини називають вуглеводами?  1. Що ви знаєте про склад вуглеводів?

  2. Що ви знаєте про фізичні властивості вуглеводів?

  3. Що ви знаєте про біологічне значення вуглеводів?

2. Вивчення нового матеріалу.

  1. Поширення у природі.

  2. Класифікація вуглеводів.

Найважливіші моносахариди - глюкоза та фруктоза, їх склад, будова молекули.

2.4.Властивості глюкози:

- фізичні;

- хімічні: реакції альдегідної групи (відновлення, окислення), реакції гідроксильних груп, реакції бродіння (спиртове, молочнокисле);Гомологічний ряд

Загальна формула

Особливості будови

Особливості назви

1

Насичені одноатомні спирти

СпІЬп+іОН

Функціональна група ОН

Суфікс -ол-

2

Насичені двох-, трьохатомні спирти

СпН2п(ОН)2 СпН2п.ь(ОН)з

Дві (Три) функціональні групи ОН

Суфікси -д-, -три-, -ол-

3


Альдегіди

== 0 С„н2п+]с -

н

Функціональна група

-с * 0 и \ нСуфікс -аль-

4

Насичені одноосновні карбонові кислоти

= о

с„н2п+1с ^ он^ ох онСуфікс -ов-, закінчення -а

5

Естери

0

я-с ^ " о-я2Рі - радикал кислоти Р2 - радикал спирту
6

Вуглеводи

Сп(Н20)т (п>3)
У моно- й олігосахаридів

суфікс -оз- закінчення -а

2.5.Сахароза, її склад. Будова, фізичні властивості, поширення у природі, застосування.

2.6.Загальна схема виробництва цукру.

Вуглеводи відносяться до оксигеновмісних органічних сполук. Вони мають змішані функції, бо містять альдегідну і декілька гідроксильних груп. Тому вуглеводи є багатоатомні альдегідо-спирти. Вони широко поширені у природі, головним чином у рослинному світі; є одним з основних продуктів харчування, складаючи в середньому до 70% всієї їжі, що споживає людина.

Вуглеводи входять до складу всіх рослинних клітин. Тверді частини

рослин утворені в основному з різних представників вуглеводів і становлять

30% їх сухої маси. У тваринній клітині на вуглеводи припадає близько 2%.

Вміст вуглеводів у продуктах харчування

У зернових продуктах - 52-84%; У хлібопекарських виробах - 40-70%; У свіжих ягодах і фруктах - 8-18%; У сушених ягодах та фруктах - до 70%; В овочах - 2-10%; У молочних продуктах - 3-5%; У сухому молоці - до 50%.

Біологічна роль вуглеводів полягає в тому, ще вони є основним джерелом енергії. Під час окислення 1 г вуглеводів до кінцевих продуктів виділюється 17,2 кДж енергії.Тема: Вуглеводи. Загальна характеристика вуглеводів. 1

Хід уроку 1. 1

Вміст вуглеводів у продуктах харчування 3

СН2 - СН - СН - СН - С - СН2 ОН ОН ОН ОН О ОН 4

Основні поняття та терміни 5

Фізичні властивості глюкози 5

Застосування глюкози: 5

Сахароза, її склад. Будова, фізичні властивості, поширення у природі, застосування. 6

н-с-он н - с - о х о - с - н 7

н-с-он н-с-о' ^ о-с-н 7

Цукор 7

Загальна схема виробництва цукру 94. Підбиття підсумків заняття. 10

Досі ми розглядали хімічні реакції, в результаті яких одні органічні сполуки перетворювалися на інші або окислювалися до вуглекислого газу і води. У природі постійно відбувається зворотній процес: із вуглекислого газу і води утворюються органічні речовини, з яких побудовані рослинні організми. Під впливом сонячної енергії в зелених листках рослин

відбувається реакція фотосинтезу, внаслідок якої утворюється глюкоза.

6С02 + 6Н20 С6Н1206 + 602

У рослинах з глюкози утворюються сахароза, крохмаль і целюлоза. Саме ці сполуки належать до класу вуглеводів.

Така назва склалася історично, оскільки перші представники з визначених сполук цього класу містили в молекулах крім атомів Карбону атоми Гідрогену і Оксигену у співвідношенні Н:0 як 2:1, тобто як у воді, - звідси «вуглеводи». Загальна формула вуглеводів Сп20)т, але це не означає, що вуглеводи складаються з Карбону і окремих молекул води. Ця формула відбиває тільки співвідношення атомів Карбону, Гідрогену й Оксигену в молекулах вуглеводів. Однак були знайдені вуглеводи, в яких не дотримується співвідношення Гідрогену й Оксигену, що існує у воді, але які за всіма іншими ознаками належать до даного класу.

Великий клас Вуглеводів прийнято ділити на три групи (див. таблицю «Клас ифікація вуглеводів»). Робота зі схемою


(рибози, (глюкоза, маноза,

дезоксирибоза) галактоза)


Моносахариди, в свою чергу, діляться на кетони та альдози, які включають в себе тріоди, тетрози, пентози, гексози.Моносахариди

Хімічний склад моносахаридів описується загальною формулою спн2поп.

Глюкоза (виноградний цукор) - СбН12Об та її ізомер фруктоза (фруктовий цукор) - найважливіші представники моносахаридів.

Глюкоза - це альдегідоспирт, яка містить п'ять ОН-груп і альдегідну групу:О

6СНп - 5СН -4СН -ЗСН -2СН — гС Н

ОН ~ ОН - ОН - ОН — ОН

Фруктоза - це п'ятиатомний кетоноспирт:

СН2 - СН - СН - СН - С - СН2 ОН ОН ОН ОН О ОН

У кристалічному стані молекули глюкози мають циклічну будову, а у водних розчинах у стані динамічної рівноваги існують альдегідна і циклічні форм': (а-глюкози -глюкози).СН2ОН CH2OH CH2OH

| | |

С – OH C – O C - O

| | |


H H O H H H H H OH

| | | | |

C C C C C C

| | | | |

HO OH H H HO OH H OH HO OH H H

| | | | | |

C - C C - C C - C

| | | | | |

H OH H OH H OH


Дисахариди утворюють при гідролізі дві молекули моносахаридів (це сахароза, мальтоза, лактоза).

Полісахариди - це високомолекулярні речовини, які при повному

гідролізі утворюють молекули моносахаридів.

Основні поняття та терміниАльдози - монози з альдегідною групою

Кетози - монози з кетонною групою.

Тетрози - містять чотири оксигенових атома.

Пентози - містять п'ять оксигенових атомів.

Гексози - містять шість оксигенових атомів.

Бродіння - розщеплення молекул моносахаридів під дією ферментів.

Сорбіт - СбН!406 - шестиатомний спирт, продукт відновлення глюкози.

Застосовується для добування аскорбінової кислоти (вітаміну С), а також як замінник цукру для людей, хворих на цукровий діабет.

Фізичні властивості глюкози

Це безбарвна кристалічна речовина, добре розчин 1 на у воді, легко утворює сиропи, солодка на смак.

Застосування глюкози:


  1. поживний засіб для обміну речовин в організмі (енергія утворюється в результаті екзотеричної реакції окислення глюкози);

  2. у медицині (розчин для підтримки ослабленого організму).

Сахароза, її склад. Будова, фізичні властивості, поширення у природі, застосування.

С12Н22ОП - це безбарвна кристалічна речовина, солодка на смак, добре розчинна у воді. Під час нагрівання до 190-200° С кристали плавляться, розплавлена маса після застигання утворює карамель.

Бджоли, збираючи нектар із квітів, засвоюють сахарозу, яка потім гідролізується до глюкози і фруктози (з домішкою інших природних речовин). Він солодший за звичайний цукор, тому що місить багато фруктози (фруктоза солодша за сахарозу втричі, солодкість глюкози складає 2/3 солодкості тростинного цукру). Оскільки з молекул сахарози під час

гідролізу утворюються молекули глюкози і фруктози за рахунок приєднання

молекул води, то можна припустити, що сама сахароза утворюється з цих молекул у результаті відщеплення води. Цей процес відбувається за рахунок гідроксильних груп, що містяться в молекулах.

Сахароза міститься у рослинах, особливо багато її у коренеплодах цукрового буряку (16-20%) та стеблах цукрової тростини (14-26%).Хімічні властивості глюкози (див. таблицю).

н-с-он н - с - о х о - с - н

I I ^ Cu ^ І І

н-с-он н-с-о' ^ о-с-нсн2-он СН2ОН н СН2ОН

купрум (II) сахарат

Цукор


буряковий - сахароза, яку добувають із цукрового буряку та цукрової тростини;

виноградний - глюкоза, що міститься у винограді та інших солодких плодал. Кров людини містить близько 0,1% глюкози;

молочний - лактоза, що міститься у молоці; в 4-5 разів менш солодка ніж сахароза;

фруктовий - фруктоза, що входить до складу багатьох продуктів, а також меду. Фруктоза солодша за глюкозу.(Виступи учнів).

Історія виникнення цукрової промисловості.

Історія цукру сягає корінням до глибокої давнини. Спочатку його добували тільки з цукрової тростини, батьківщина якої Індія, Китай, острови •Океанії. У ті часи з тростини вміли одержувати тільки солодкий сироп. Вже тисячу років тому розповсюджувалися чутки, що в Індії є «кам'яний мед». Це дає підставу вважати, що до того часу індійці навчилися робити твердий цукор.

Від індійців цукрова тростина перекочувала до персів, а потім до арабів. Згодом її почали обробляти на півдні Європи, на Канарських островах поблизу північно-західних берегів Африки. Звідси Колумб завіз її на Антильські острови, тропічний клімат яких виявився цілком сприятливим для проростання тростини. Вже у XVIII столітті ці острови стали центром виробництва цукру.

У Росії вживали мед, солодкий сік клену, берези, липи, варили солод. А цукор був диковиною та ще й дорогою.

Побудований у 1718 р. перший в Росії цукровий завод працював на привізному тростинному цукрі-сирці.

У 1747 р. А. Маркграф повідомив про наявність цукру в буряках. Проте це повідомлення не викликало належного інтересу через масштабний імпорт тростинного цукру у Європу. Лише згодом завдяки блокадам великих міст

військами Наполеону люди змушені звернути увагу на буряки як сировину для виробництва цукру.

У кінці XVIII століття в Росії почалися пошуки замінників цукрової тростини. Тоді вже було відомо, що для цього можна використовувати буряк.

У 1802 році в Росії та Німеччині були побудовані перші в світі бурякоцукрові заводи. У той час кращі сорти буряка містили не більше 6% цукр), але же до 1842 року селекціонери подвоїли його цукристість. У наш час буряк містить до 20% цукру й більше. Майже половина цукру, що споживається в усьому світі, виробляється з цукрового буряка.

За останні 150 років добове споживання цукру різко зросло і нині становить: в країнах СНД - 70-100 г, в Англії - 130 г. У добовому раціоні, де вуглеводи становлять 350-500 г, частка цукру від загальної їх кількості повинна становити 15-20%. Для зниження вуглеводного навантаження на організм треба зменшити споживання цукру та розширити асортимент підсолоджуючи речовин - замінників цукру: природних і синтетичних. До природних належать моно- та олігоцукриди, продукти гідролізу крохмалю, поліони та підсолоджуючі речовини, що не належать до цукридів, - глюкоза, фруктоза, лактоза, сорбіт, ксиліт, манніт, стевіозид та ін. До синтетичних підсолоджуючих речовин відносять сахарин, цикламати, аспартам та ін.Виробництво цукру

Цукор щоденно споживається в значній кількості в чистому вигляді та в складі кондитерських, хлібобулочних та кулінарних виробів. Він є також основою чи додатковою сировиною при виробництві карамелі, мармеладу, цукерок, ірису, шоколаду, напоїв, морозива тощо.

Цукор-пісок і цукор-рафінад практично повністю складається із цукрози. Вміст останньої високий у цукровій тростині, цукровому буряку, соках, кавунах, динях. Солодка цукроза легко і повністю засвоюється організмом та сприяє швидкому відновленню його енергозатрат, але надмірне її споживання перевантажує кров глюкозою та викликає ожиріння.

(сахарози, інвертази) розщеплюється на глюкозу і фруктозу - інвертний

цукор. Цукроза може знаходитись у кристалічному та аморфному стані, * »

негігроскопічна, а за хімічною природою є слабкою багатоосновною кислотою, здатною утворювати із типовими металами цукати (сахарати).

Інвертний цукор гігроскопічний завдяки фруктозі. Він не дозволяє варенню зацукруватись, уповільнює черствіння хліба, оберігає від висихання мармелад, зефір та ін.

Здатність цукрози віднімати воду від інших речовин широко застосовується при консервуванні. Підвищення концентрації цукрових розчинів з 10 до 90% супроводжується підвищенням температури їх кипіння із 100,11° С до 119,6° € відповідно. Здатність цукрози у водних розчинах повертати площину поляризованого променя вправо покладена в основу зручних поляриметричних методів контролю їх концентрації.

Цукроза легко утворює пересичені розчини, які можуть кристалізуватися лише за наявності центрів кристалізації. Швидкість їх кристалізації залежить від температури, коефіцієнта пересичення та в'язкості.

Фізико-хімічні властивості цукрози необхідно враховувати при її використанні у харчових виробництвах, а в деяких кондитерських виробництвах вони є визначальними в організації технологічних процесів.

Загальна схема виробництва цукру

Промислове виробництво цукру істотно відрізняється від інших виробництв. Сахарозу (цукор) не потрібно одержувати хімічно: вона є в буряку, і її необхідно лише виділити. Отже, хімічні процеси й спрямовані на те, щоб викристалізувати сахарозу в найчистішому вигляді.

Насамперед треба видобути цукор із буряка водою. З цією метою буряк у механічних бурякорізках перетворюють на тонку стружку, і, обробляючи її водою в дифузорах, одержують цукор. З одержаного розчину ще не можна безпосередньо виділити цукор, тому що домішки, які потрапляють з буряка, - органічні кислоти, білки, барвники - сильно забруднюють цукор і заважають його кристалізації.

Для виділення домішок цукор обробляють вапняним молоком. Під дією

кальцій гідроксиду органічні кислоти та інші домішки осаджуються з розчину. Сама сахароза залишається в розчині, тому що дає з кальцій гідроксидом розчинний сахарат.

Шляхом обробки розчину сахарату карбон (IV) оксидом, який осаджує кальцій у вигляді карбонату, виділяють сахарозу. Звільнений віл осаду розчин цукру випарюють і піддають кристалізації.

3. Узагальнення і систематизація знань (розв'язок задач). Задача 1. Обчисліть масу глюкози, що піддалась бродінню, та об'єм одержаного вуглекислого газу (за нормальних умов), якщо при цьому одержано 230 г етанолу.

Задача 2. При бродінні глюкози утворюється 112 л (за нормальних умов) газу. Яка маса глюкози була піддана розкладу?4. Підбиття підсумків заняття.

скачать файлСмотрите также:
Вуглеводи. Загальна характеристика вуглеводів
136.62kb.
Практики з еом
211.73kb.
Загальна характеристика роботи
385.29kb.
1. Загальна характеристика теорії права та держави План
80.29kb.
Загальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
374.6kb.
Конспект уроку на тему: «Загальна характеристика вищих спорових рослин»
352.99kb.
2 Загальна характеристика підприємства 13 вп=РП+іп 2
1211.19kb.
Методичні вказівки до вивчення курсу " загальна теорія систем І архітектура" для студентів 5 курсу денної форми навчання
676.4kb.
Глава I. Общая характеристика геноцида 1 Геноцид историческая и правовая характеристика понятия 2 Социальные аспекты геноцида Глава II
295.18kb.
Занятие по разделу «Гистология и эмбриология органов полости рта» Цель занятия: Проверить уровень знаний и умений
55.94kb.
Переломи ключиці Анатомо-фізіологічні особливості
141.25kb.
Крок Загальна лікарська підготовка. 2014 рік
118.58kb.