klevoz.ru страница 1
скачать файл
Вхідне діагностичне тестування 9 клас

№1


 1. Механічний рух, шлях, переміщення. матеріальна точка, формула швидкості рівномірного руху.

 2. Енергія, види енергії. Кінетична енергія. Формула. Теорема про кінетичну енергію.

 3. Задача на розрахунок середньої швидкості

№2

 1. Рівномірний рух. Формула швидкості рівномірного руху. Швидкість. Графік рівномірного руху (шляху і швидкості.)

 2. Енергія, види енергії. Потенціальна енергія. Формула потенціальної енергії сили тяжіння. Теорема про потенціальну енергію.

 3. Задача на розрахунок сили пружності.

№3

 1. Хвилі. Період, частота і довжина хвилі. Формули довжини хвилі та зв’язку періода з частотою.

 2. Енергія, види енергії. Потенціальна енергія. Формула потенціальної енергії сили пружності. Теорема про потенціальну енергію.

 3. Задача на розрахунок коефіцієнта тертя.

№4

 1. Коливальний рух. Амплітуда, період, частота. Формули зв’язку періода з частотою.

 2. Механічна робота. Формула. Умови , коли робота позитивна, негативна, дорівнює 0.

 3. Задача на розрахунок коефіцієнта пружності.

№5

 1. Криволінійний рух. Період, частота,лінійна та кутова швидкість, їх направлення. Формули.

 2. Потужність. Формули (загальна і для рівномірного руху).

 3. Задача на розрахунок кількості теплоти при нагріванні або охолодженні.

№6

 1. Пружинний та математичний маятники. Періоди їх коливань. Формули.

 2. ККД. Корисна і витрачена робота. Формула ККД.

 3. Задача на розрахунок кількості теплоти при плавленні або твердненні.

№7

 1. Рівномірний рух. Інерція. І закон Ньютона.

 2. Виштовхувальна сила. Її направлення. Формула. Умови плавання тіл.

 3. Задача на розрахунок періоду і частоти обертання.

№8

 1. Сила. Дія сили. Рівнодіюча сила. Одиниці сили. Додавання сил.

 2. Внутрішня енергія та способи її зміни. Вили теплопередачі в різних тілах.

 3. Задача на розрахунок кількості теплоти при випаровуванні або конденсації.

№9

 1. Звукові хвилі. Тон і висота звука. Амплітуда період частота. Формула довжини хвилі.

 2. Сила тяжіння. Вага тіла (при горизонтальному русі, русі вгору і вниз.), Формула сили тяжіння і ваги.

 3. Задача на розрахунок кількості теплоти при згоранні палива.

№10

 1. Внутрішня енергія і кількість теплоти. Питома теплоємність. Формула кількості теплоти при нагріванні або охолодженні.

 2. Сила пружності. Закон Гука. Коефіцієнт жорсткості. Формула.

 3. Задача на перетворення енергії.

№11

 1. Плавлення. Кристалізація. Температура плавлення. Питома теплота плавлення. Формула. Зміна енергії молекул під час плавлення.

 2. Сила тертя. Коефіцієнт тертя. Види тертя. Формула тертя ковзання.

 3. Задача не перетворення енергії.

№12

 1. Основи молекулярної теорії. Молекулярна будова твердих, рідких і газоподібних тіл. Густина. Формула.

 2. Момент сили. Формула. Плече сили. Рухомий і нерухомий блоки.

 3. Задача на розрахунок механічної роботи.

№13

 1. Внутрішня енергія. Кількість теплоти. Формули (нагрівання. плавлення, пароутворення).

 2. Важіль. Рівновага важеля. Умови рівноваги (сил і моментів сил)

 3. Задача на розрахунок потужності.

№14

 1. Теплові двигуни. ДВС. Реактивний двигун

 2. Закон збереження енергії. (без сили тертя і з силою тертя.)

 3. Задача на розрахунок ККД.
скачать файлСмотрите также:
Задача на розрахунок середньої швидкості №2 Рівномірний рух. Формула швидкості рівномірного руху. Швидкість. Графік рівномірного руху
22.08kb.
Обґрунтуйте роль фізики у повсякденному житті та у розвитку техніки. Розкажіть про внесок українських учених у розвиток фізики. Охарактеризуйте методи дослiдження фiзичних явищ
65.44kb.
Фізичний диктант з теми «Кінематика» (Форули, префікси)
25.13kb.
Рішення № Від 03. 07. 2012 місто Обухів Про встановлення дорожніх знаків на внутрішніх дорогах міста Обухів
91.87kb.
Графік руху поїздів по станції Прилуки Південної залізниці на 2011-2012 рік
87.17kb.
Рішення від 29. 02. 12 №406 м. Гола Пристань Про затвердження плану заходів щодо забезпечення безпеки руху на вулицях та дорогах міста Голої Пристані на 2012-2015 роки
48.75kb.
У зв'язку з тим, що в деякі дні руху не було і залишки не змінювалися, складається розрахунок, наведений нижче, який буде продовженням попереднього
11.06kb.
Дослідити закони рівноприскореного руху на основі аналізу кінематичних характеристик руху системи тіл
109.43kb.
Задача на рух вгору або вниз. №2
50.84kb.
Положення про систему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України І. Загальні положення
541.73kb.
Книга обліку руху тварин І птиці на фермі
79.28kb.
І. суспільне становище української жінки
543.13kb.