klevoz.ru страница 1
скачать файл
Залікові питання

 1. Науки, що вивчають поведенку і психіку тварин: зоопсихологія, етологія, порівняльна психологія. Їх методологічне розрізнення.

 2. Практичне значення зоопсихології і порівняльної психології.

 3. Історія становления науки про поведінку тварин.

 4. Вітчизняні дослідники психіки тварин.

 5. Зарубіжні дослідники психіки тварин.

 6. Біхевіористичний підхід до вивчення поведінки тварин.

 7. Етологічний підхід до вивчення поведінки тварин.

 8. Фізіологічний підхід до вивчення поведінки тварин.

 9. Філогенетичний метод вивчення поведінки та психіки тварин.

 10. Онтогенетичний метод вивчення поведінки та психіки тварин.

 11. Функціональний метод вивчення поведінки та психіки тварин.

 12. Методологічне правило Моргана.

 13. Біологічне значення інстинкта і научіння.

 14. Значення раннього досвіду.

 15. Чуттєві періоди в развитку поведінки тварин.

 16. Імпринтинг.

 17. Развиток, залежний від розту і дозрівання.

 18. Комплекси фіксованих дій.

 19. Развиток, який включає взаємодію спадкових нахилів і навчання.

 20. Спадкова схильність до окремих видів навчання.

 21. Ігри тварин.

 22. Типологія ігор тварин.

 23. Роль поведінки у видоутворенні.

 24. Поведінка як таксономічна ознака.

 25. Таксиси, їх сутність, класифікація та значення.

 26. Рефлекси, їх сутність, класифікація та значення.

 27. Інстинкти їх сутність, класифікація та значення.

 28. Научіння їх сутність, класифікація та значення

 29. Схильність тварин до узагальнення та абстрагування.

 30. Світоглядне значення проблеми комунікації тварин.

 31. Термінологічні труднощі опису процесів взаємодії тварин.

 32. Канали комунікації тварин.

 33. Міжвидова комунікація.

 34. Научіння мавп людської системи комунікації.

 35. Знакові стимули. Наднормальні стимули.

 36. Територіальні конфлікти.

 37. Напад і втеча, як поведінкові явища.

 38. Демонстрування загрози у тварин.

 39. Змішана активність тварин.

 40. Переадресована активність. Реакція завмирання.

 41. Фрустрація та стрес у тварин

 42. Експериментальніе неврози.

 43. Статева еволюція.

 44. Внутрістатевий відбір (суперництво самців).

 45. Межстатевий відбір (вибір самок).

 46. Шлюбні відносини як конфліктна ситуація.

 47. Статева інверсія.

 48. Ритуалізація поведінки у тварин.

 49. Статевий відбір у людини.

 50. Класифікація научіння.

 51. Привикання. Умовні рефлекси першого ряду.

 52. Метод проб і помилок.

 53. Латентне научіння.

 54. Інсайт-научіння.

 55. Характеристики асоціативного научіння.

 56. Характеристики неасоціативного научіння.

 57. Фактори, що заважають научінню тварин.

 58. Переваги життя тварин в групах.

 59. Соціобіологія та її значення.

 60. Разноманітність тваринних угрупувань.

 61. Територіальне й ієрархічне домінування.

 62. Змінність структури тваринних угрупувань.

 63. Соціальна організація приматів.

 64. Інтелектуальна діяльність тварин в порівняльному аспекті.

 65. Здатність тварин до екстраполяції.

 66. Використання тваринами знарядь праці.

 67. Самосвідомість тварин.

 68. Емоції тварин.

 69. Свідомість і відчуття страдання у тварин.

 70. Значення зоопсихології і порівняльної психології в підготовці спеціалістів соціальної психології.

 71. Значення зоопсихології і порівняльної психології в підготовці спеціалістів в освітянській галузі.

 72. Значення зоопсихології і порівняльної психології в підготовці спеціалістів в області психологічного консультування.

 73. Значення зоопсихології і порівняльної психології в підготовці спеціалістів в області спеціальної психології.

 74. Сутність нижчої сенсорної поведінки.

 75. Сутність вищого рівня сенсорної поведінки.

 76. Сутність вищого рівня перцептивної поведінки.

 77. Сутність нижчого рівня сенсорної поведінки.

 78. Проблема мовлення у тварин.
скачать файлСмотрите также:
Залікові питання
31.33kb.
Питання, відповіді, пояснення Питання ¹ 1
135.61kb.
Політична заява Делегація: США комітет з соціальних І гуманітарних питань та питань культури Питання
13.85kb.
«актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини»
8032.34kb.
Доповідь з предмету: Конституційне право на тему: Республіканська форма правління в Україні
108.24kb.
2 Орієнтований перелік питань, які визначаються як питання Поточного та семестрового контролю: питання Поточного та семестрового контролю. Модуль 1
68.77kb.
Тема Питання до семінару
21.92kb.
1. Математичний диктант: потрібно написати відповідь на питання
41.5kb.
Перспективи розвитку ситуації навколо Придністровського питання та позиція України
222.6kb.
Зміст вступ
282.89kb.
Загальні питання
136.9kb.
До питання створення українсько-чеського медичного словника
973.35kb.