klevoz.ru страница 1
скачать файл

Військова частина А 0225

Послуги"ЗАТВЕРДЖЕНО РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"
ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
С.С.ЄЛІСЄЄВ
"____" липня 2011 р.

м.п.


ТОРГИ


на закупівлю послуг
код 35.11.1 кораблі військові

(поточний ремонт брашпиля Б-7 військового корабля пр. 1288.4)
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


м. Севастополь – 2011ЗМІСТ

Розділ І. Загальні положення

3

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

3

2. Інформація про замовника торгів

3

3. Інформація про предмет закупівлі

3

4. Процедура закупівлі

3

5. Недискримінація учасників

3

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

3

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

4


Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

4


1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

4

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

4


Розділ ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

4


1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

4

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

6

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

7

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

7

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

7

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

8

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

9

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

9


Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів


9

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

9

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

9


Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця


10

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

10

2. Виправлення арифметичних помилок

10

3. Інша інформація

11

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

11

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

12


Розділ VI. Укладання договору про закупівлю


12

1. Терміни укладання договору

12

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

12

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

12

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

13

Додаток №1

13

Додаток №2

14

Додаток №3

15

Додаток №4

19
I. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01 червня 2010 року №2289-VI (надалі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів

повне найменування

Військова частина А0225.

місцезнаходження

Вул. Соловйова, 12, м. Севастополь, 99007.

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Томілін Ігор Семенович, начальник управління експлуатації та судноремонту логістики військової частини А0225, м. Севастополь, вул. Мокроусова, 5, тел. (0692) 92-73-99, e-mail: немає; Поліщук Олександр Анатолійович, начальник відділу фінансово-економічного управління військової частини А0225, м. Севастополь, вул. Соловйова, 12, 99007, тел/факс (0692) 67-68-85, e-mail: sekretar2011@mail.ru.

3. Інформація про предмет закупівлі

найменування предмета закупівлі

код 35.11.1 кораблі військові.

вид предмета закупівлі

поточний ремонт брашпиля Б-7 військового корабля пр. 1288.4

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

м. Севастополь.

Обсяг послуг що входить до складу предмету закупівлі згідно Додатку 4 цієї документації.строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

5 календарних діб з дати передачі обладнання в ремонт.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація

учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про

валюту (валюти),

у якій (яких)

повинна бути

розрахована і

зазначена ціна

пропозиції

конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.


7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються учасником, викладаються українською або російською мовами.

Всі документи, що мають відношення до документації конкурсних торгів та видані іншими установами можуть бути надані українською або російською мовами.II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура

надання

роз'яснень щодо

документації

конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону .2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення

пропозиції

конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи

нотаріально завірених

документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами,

установами)

Пропозиція конкурсних торгів, що складається з двох частин - комерційної та технічної, готується Учасниками у двох примірниках “Оригінал” та “Копія” і подається у письмовій формі (за підписом уповноваженої посадової особи учасника), повинна бути прошита, пронумерована та скріплена печаткою*, та вкладена в окремі запечатані конверти, відповідно “Оригінал пропозиції конкурсних торгів ” та “Копія пропозиції конкурсних торгів ”.

При цьому, у конверт з позначкою “Оригінал пропозиції конкурсних торгів” вкладаються оригінали Комерційної та Технічної частин пропозиції конкурсних торгів. У конверт з позначкою “Копія пропозиції конкурсних торгів” вкладаються копії Комерційної та Технічної частин пропозиції конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані, прошиті та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. На зворотній стороні останнього аркуша повинен бути зроблений запис, в якому вказуються цифрами і прописом кількість пронумерованих аркушів, який засвідчується підписом та печаткою* Учасника.

Технічна та комерційна частини пропозиції конкурсних торгів повинні мати реєстри наданих документів, які прошиваються до їх складу і рахуються як перші аркуші комерційної/технічної частини пропозиції конкурсних торгів.

Нотаріально завірені документи та оригінали документів, видані іншими установами, не засвідчуються підписом та печаткою Учасника.

У разі, якщо Учасником у своїй пропозиції зроблено будь-які окремі записи або правки, вони засвідчуються підписом та печаткою*. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету з конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

У випадку будь-яких розбіжностей між оригіналом та копією, визначальним є оригінал пропозиції конкурсних торгів.

У разі, якщо документи конкурсної пропозиції підписуються керівником підприємства (організації), то повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, копією наказу (розпорядження) про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів та договорів. Якщо документи пропозиції конкурсних торгів підписуються (завіряються) іншою особою, ніж керівник, подається довіреність щодо надання повноважень цій особі та копія її паспорту.

Усі конверти пропозиції конкурсних торгів (оригінал, копія) у місцях склеювання повинні містити відбитки печатки Учасника процедури закупівлі*.

На конвертах, крім позначок “Оригінал пропозиції конкурсних торгів” та “Копія пропозиції конкурсних торгів” повинно бути зазначено:

повне найменування і місцезнаходження замовника;

назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

повне найменування Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

маркування: "Не відкривати до "01" вересня 2011 року до 15.00 год.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Кожна одержана пропозиція конкурсних торгів Учасника вноситься Замовником до Реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів.2. Зміст

пропозиції

конкурсних торгів

учасника

Пропозиція конкурсних торгів, що подається Учасником, складається з двох частин: комерційної та технічної.

Комерційна частина повинна включати:

інформацію стосовно рівня та структури цінизразки пропозиції конкурсних торгів та приблизного кошторису наведені у додатках №1, 2 до цієї документації;

Учасник визначає ціну на послуги, які він пропонує надати відповідно до технічного завдання, з урахуванням усіх своїх витрат на їх надання, у тому числі податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені під час надання послуг. Ціни вказуються з двома десятковими знаками;

Учасник для надання послуг має право залучати субпідрядників, але усі витрати на це повинні бути враховані в кошторисі ціни заздалегідь;

до ціни пропозиції конкурсних торгів не повинні включатися будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору;

вартість пропозиції конкурсних торгів в подальшому збільшенню не підлягає;

Учасник самостійно несе усі витрати на отримання необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів.
документи, які вимагаються для підтвердження відповідності Учасника вимогам Замовника

копія Статуту або іншого установчого документу;

оригінал довідки податкового органу про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, яка повинна бути чинною на день розкриття пропозицій конкурсних торгів;

копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності);

копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

копія паспорту (для фізичних осіб);

копія довідки про взяття на облік платника податків;

копія свідоцтва платника податків (ПДВ або єдиного податку);

довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс для контактів); б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; в) форма власності та юридичний статус (для юридичних осіб); г) банківські реквізити.
документи, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним вимогам, відповідно до пункту 6 розділу ІІІ цієї документації.

У разі, якщо Учасник планує залучати субпідрядників для надання послуг відповідно до технічного завдання, необхідно обов’язково додавати наступні відомості та документи субпідрядників:

завірену копію документу, який підтверджує наявності у субпідрядника дозволу на надання послуг, до яких він буде залучатися (у випадках передбачених законодавством України);

копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності);

копію Статуту або іншого установчого документу;

копію довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

довідку про підприємство, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; в) форма власності та юридичний статус (для юридичних осіб).

Технічна частина має бути складена згідно з вимогами цієї документації конкурсних торгів та повинна відображати інформацію щодо спроможності Учасника виконати технічне завдання Замовника.

Учасник повинен подати у складі технічної частини пропозиції конкурсних торгів, пояснювальну записку в якій він, в обґрунтування своєї спроможності виконати технічне завдання Замовника (додаток 4), наводить наступні відомості: „Основні матеріали, запасні частини, обладнання”, „Трудомісткість в годинах”, „Вартість” за кожним пунктом технічного завдання. Пояснювальна записка підписується уповноваженою особою Учасника та скріплюється печаткою.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Замовником не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

-


5. Строк,

протягом якого

пропозиції

конкурсних торгів

є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у випадку надання забезпечення пропозиції);

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у випадку надання забезпечення пропозиції)6. Кваліфікаційні

критерії до учасників

Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні мати
кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;Довідка складається у довільній формі, та містить інформацію про виробничо-технічний потенціал Учасника та про наявність майна (власного чи орендованого): майнового комплексу, приміщень (у тому числі складських приміщень), земельної ділянки, обладнання, транспортних засобів тощо), яке буде використовується Учасником для надання послуг, що є предметом закупівлі цих конкурсних торгів. Учасник може включити додатково до цієї довідки також іншу інформацію, що відноситься до цього тематичного пункту по суті та яку він вважає за потрібне зазначити.

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають


необхідні знання та досвід;

Довідка складається у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації (для надання послуг тощо) їх кількість, знання та досвід.

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;Довідка складається у довільній формі, про виконання аналогічних договорів за останні три роки, яка повинна включати інформацію щодо обсягів, замовників (покупців) предмета закупівлі, стан виконання.

наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами);копія Балансу та Звіту про фінансові результати або Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства за останній звітний період;

оригінал або нотаріально завірена копія Довідки з банківських установ про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, видана після дати опублікування оголошення про проведення цих конкурсних торгів;

копія Звіту про рух грошових коштів Учасника за останній звітний період;

відомості про відкриті розрахункові рахунки та касу за останній звітний період (подаються тільки фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, які згідно із законодавством можуть не складати фінансовий звіт (баланс) та звіт про фінансові результати);

Звіт суб’єкта малого підприємництва фізичної особи – платника податку за останній квартал (для фізичних осіб).

Документи, що не передбачені законодавством для учасників, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

При визначенні кваліфікаційних критеріїв замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону та вимогами, встановленими статтею 17 Закону.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі викладені у технічному завданню (Додаток 4) до цієї документації.

8. Опис окремої

частини (частин)

предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Предмет закупівлі не ділиться на лоти. Учасник подає тільки одну пропозицію конкурсних торгів.

9. Внесення змін

або відкликання

пропозиції

конкурсних торгів

учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасника враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто

місце подання пропозицій конкурсних торгів

м. Севастополь, вул. Соловйова, 12, Адміністративне управління військової частини А0225 каб. 5, 99007


кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

(дата, час)"01" вересня 2011 року до 11.00


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

м. Севастополь, вул. Соловйова, 12, каб. № 2.дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

"01" вересня 2011 року о 15.00 год.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника приймати участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів підтверджується відповідним документом (наприклад випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням та таке інше). Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Для безперешкодного допуску учасників або їх уповноважених представників на територію військового містечка, де буде проводиться процедура розкриття пропозицій конкурсних торгів, учасники разом із запечатаними конвертами подають список посадових осіб, що будуть присутні на процедурі розкриття. Список повинен містити наступну інформацію: назва підприємства – учасника; фамілію, ім’я та по батькові представника; номер, серію та дату видачі паспорта.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота).

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Уповноваженим органом. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів (не менш двох третин членів комітету) та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону .V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік

критеріїв та

методика оцінки

пропозиції

конкурсних торгів

із зазначенням

питомої ваги

критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше двох).

Єдиним критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів є: ціна пропозиції конкурсних торгів.2. Виправлення

арифметичних

помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Пропозиції, визначені як такі, що відповідають умовам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності: при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.


3. Інша

інформація


Замовник в документації конкурсних торгів може зазначити іншу необхідну інформацію відповідно до законодавства.

Порядок отримання документації конкурсних торгів.

1. Замовник безоплатно надсилає або надає документацію конкурсних торгів кожній фізичній/юридичній особі, що зробила письмовий запит на її отримання, протягом трьох робочих днів з дня отримання від неї письмового запиту.

Письмовий запит надсилається на адресу Комітету конкурсних торгів військової частини А0225.

У письмовому запиті повинно бути зазначено: номер оголошення та номер Інформаційного бюлетеня “Вісник державних закупівель”, в якому це оголошення опубліковане; повне найменування особи, яка має намір взяти участь у торгах, її поштова та юридична адреси, код за ЄДРПОУ, номери телефонів (факсу) та інших засобів зв’язку.

2. Особа, яка зробила письмовий запит, отримує документацію конкурсних торгів особисто. При отриманні документації конкурсних торгів, необхідно надати: керівнику підприємства – завірену копію документу, що підтверджує його повноваження (наказ, протокол установчих зборів, тощо); уповноваженому представнику підприємства – довіреність на право отримання документації конкурсних торгів.

3. Днем подання запиту на отримання документації конкурсних торгів вважається його реєстрація у Адміністративному управлінні Командування ВМС ЗС України.

4. Документація конкурсних торгів може бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою на веб-порталі Уповноваженого органу.

5. Визначальним є друкований варіант документації конкурсних торгів прошитий та завірений печаткою замовника.4. Відхилення

пропозицій

конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.5. Відміна

замовником торгів чи визнання їх такими, що не

відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів. Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього

Закону.


VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни

укладання

договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.2. Істотні умови,

які обов'язково

включаються до

договору про

закупівлю

Проект договору наведений у Додатку № 3.

3. Дії замовника

при відмові

переможця торгів

підписати договір

про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких

ще не минув.4. Забезпечення

виконання

договору про

закупівлю

Замовником не вимагається.

ДОДАТОК №1

Зразок

Пропозиція конкурсних торгів подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.
____________________

(дата і номер вихідного документу)
Пропозиція конкурсних торгів

(текст, який друкується Учасником на бланку підприємства)


______ (назва Учасника), надає свою пропозицію щодо участі в торгах на закупівлю послуг з _________________________________________________________________________________ і висловлює згоду з усіма умовами документації конкурсних торгів Замовника.

Вивчивши документацію конкурсних торгів, на виконання зазначеного вище, _____ (назва Учасника), готове підписати Договір на умовах, зазначених у цієї пропозиції конкурсних торгів, на загальну суму: __________________________________________ грн. (з ПДВ або з урахуванням єдиного податку)

1. До акцепту цієї пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з пропозицією ______________ (назва Учасника) (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами.

2. Разом із поданням пропозиції конкурсних торгів____________ (назва Учасника) засвідчує, що:

______________ (назва Учасника) не визнано в установленому порядку банкрутом і стосовно ____________ (назва Учасника) не порушено провадження в справі про банкрутство;

посадову особу (уповноважену особу Учасника) ___________ (назва Учасника), яку призначено відповідальною за проведення процедури закупівлі (уповноважену підписувати пропозицію конкурсних торгів), не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку.

3. _____________ (назва Учасника) погоджується дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Ця пропозиція буде обов'язковою для ______________ (назва Учасника) і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

4. ______________ (назва Учасника) погоджується з умовами, що Ви можете відхилити цю, чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміє, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

5. Якщо ця пропозиція буде акцептована, ______________ (назва Учасника) зобов'язується підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 (чотирнадцять) днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів та не пізніше ніж 30 (тридцять) днів з дня акцепту пропозицій.
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


ДОДАТОК №2

Зразок

КОШТОРИС


надання послуг з

______________________________________________________________
№ п/п

Найменування статей

Одиниця виміру, норма нарахування

Вартість (кількість)

1

Сировина та матеріали2

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби3

Допоміжні матеріали4

Зворотні відходи (відраховуються)5

Транспортно-заготівельні витрати6

Контрагентські роботи та послуги7

Трудомісткість8

Вартість 1 нормо/години9

Основна заробітна платня10

Додаткова заробітна платня11

Відрахування на соціальне страхування12

Інші витрати13

Загальновиробничі витрати14

Виробнича собівартість15

Прибуток16

Адміністративні витрати17

Оптова ціна18

ПДВ (Єдиний податок)19

Відпускна оптова ціна


Керівник
М.П.

Головний бухгалтер
* Примітки: 1. Номенклатура (перелік) статей кошторису є приблизною, та може змінюватися/доповнюватися безпосередньо учасником торгів в залежності від індивідуальних умов виробництва, обраного порядку (методу) формування виробничої собівартості послуг (продукції, робіт)собівартості виробництва та оподаткування.

2. Кошторис має бути складений відповідно до вимог чинного законодавства України та Методичних рекомендацій по формуванню собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості, затверджених наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.07 №373.

3. Сума у статті кошторису "Відпускна оптова ціна" є ціною пропозиції конкурсних торгів Учасника.

ДОДАТОК №3
Проект договору про закупівлю послуг за державні кошти
№ ________________________
м. Севастополь “____”_____________2011 р.
Військова частина А0225 в особі ______________________________, що діє на підставі Положення та довіреності командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України від _____________ № __________________ (надалі – Замовник), з однієї сторони, і

________________________ в особі директора _______________________, що діє на підставі Статуту (надалі – Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (надалі – Договір):


І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується у 2011 році надати послуги, зазначені в Протоколі узгодження обсягу надання послуг (надалі - ПУОНП), що додається, а Замовник – прийняти і оплатити такі послуги.

1.2. Найменування послуги: _________________________________(надалі – послуги) військового корабля проекту ___________ (надалі – корабель).

Кількість послуг визначена у ПУОНП.

1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4. Підставою для укладання цього Договору є повідомлення військової частини А0225 від _____ 2011 року № __________ про акцепт пропозиції конкурсних торгів Виконавця.


ІІ. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

2.1 Виконавець повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам діючої нормативно-технічної документації на вироби, відповідним державним стандартам.

2.2. Виконавець повинен використовувати запасні частини та матеріали для надання послуг, які відповідають ДСТУ та/або відповідним галузевим стандартам.

2.3. Виконавець гарантує якість та надійність наданих послуг за Договором протягом 14 місяців з моменту підписання Акту приймання та здавання наданих послуг. При виявленні дефектів у обладнанні та приладах під час їх експлуатації в період гарантійного строку виклик представника Виконавця обов’язковий. Наявність недоліків і строки їх усунення фіксуються двостороннім актом Виконавця і Замовника.

2.4. Протягом терміну гарантії на надані послуги Виконавець зобов'язаний своїми силами і за свій рахунок усунути дефекти ремонту в узгоджений з Замовником термін, якщо дефекти не є наслідками порушень особовим складом правил експлуатації обладнання.

2.5. При виявленні дефектів в устаткуванні і приладах під час експлуатації в період гарантійного терміну Замовник викликає Виконавця на об’єкт для складання рекламаційного акту. Виконавець зобов’язаний не пізніше трьох діб направити представника на корабель. Замовник зобов’язаний зберегти умови, при яких були виявлені дефекти.

2.6. Якщо в період дії гарантійних зобов’язань Виконавця під час експлуатації будуть виявлені недоліки, які не дозволять продовжити нормальну експлуатацію об’єкту ремонту до їхнього усунення, гарантійний строк, зазначений у п. 2.3 цього Договору, продовжується на період усунення недоліків.

2.7. У випадку порушення вимог інструкцій та правил експлуатації, що призвели до виходу з ладу обладнання, що відремонтоване, витрати Виконавця на усунення дефектів сплачуються Замовником на підставі Акту, який підписаний Замовником і Виконавцем.

2.8. Якщо Виконавець протягом строку, вказаного в Акті виявлених недоліків, не усуне недоліки наданих послуг, Замовник має право усунути недоліки силами іншого підприємства з оплатою витрат Виконавцем.

2.9. При відмові Виконавця від складання або підписання Акту виявлених недоліків, для підтвердження виявлених недоліків Замовник призначає кваліфіковану експертизу, яка складає відповідний акт по фіксуванню недоліків і їх характеру, або звернутись до суду.

2.10. Виконавець в період дії гарантії на надані послуги має право здійснювати гарантійний нагляд.

ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить ______________(____________) грн.__ коп., у тому числі ПДВ – ___ (______________) грн. ____ коп.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. Зменшення ціни договору здійснюється у випадках та порядку, встановленому чинним законодавством.

3.3 Ціна цього Договору визначена за результатами проведення конкурсних торгів.


ІV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати (поетапної оплати) наданих послуг Замовником протягом 30 банківських днів після підписання Сторонами Акту приймання та здавання наданих послуг та пред’явлення Виконавцем рахунка на оплату послуг (далі – рахунок).

4.2. До рахунка додаються:

перелік запасних частин, сировини та матеріалів, які були використані під час надання послуг;

документи, які засвідчують передачу особовому складу корабля запасних частин та матеріалів, які були замінені Виконавцем під час надання послуг.

V. ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Термін надання послуг – протягом ____ (________) календарних днів.

5.2. Виконавець зобов’язується розпочати надання послуг з моменту надання ____ для надання послуг, що підтверджується актом Сторін.

5.3. Місцем надання послуг є _________.


VІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги.

6.1.2. Прийняти надані послуги протягом 3 робочих днів з моменту повідомлення Замовника про готовність предмету надання послуг до приймання.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк до 7 календарних днів.

6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу ІV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.2.5. Перевіряти хід і якість надання послуг Виконавцем, не втручаючись у його діяльність та здійснювати технічний контроль за наданням послуг із залученням представників 800 Військового Представництва Міністерства оборони України.

6.3. Виконавець зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом ІІ цього Договору.

6.3.3. Письмово повідомити Замовника про готовність предмету договору до здачі протягом однієї доби після закінчення надання послуг.

6.3.4. Допускати представників Замовника на підприємство та надавати копії необхідних документів для визначення фактичних витрат Виконавця.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги.

6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк до 7 календарних днів.
VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. Відповідальність Виконавця:

за порушення умов зобов’язань щодо якості надаваємих послуг з Виконавця стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних послуг, що ним надані;

за порушення строків виконання зобов’язань, передбачених п. 5.1 Договору, з Виконавця стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості надаваємих послуг, з яких допущено прострочення виконання - за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

7.3. Відповідальність Замовника:

у випадку затримки платежів більш ніж на 30 банківських днів після отримання Замовником рахунку Виконавця та підпису Акту приймання та здавання наданих послуг Замовник сплачує на користь Виконавця пеню за кожний прострочений день, яка обчислюється у відсотках (розмір облікової однієї ставки НБУ) від суми простроченого платежу.

Сторони домовились, що погоджений розмір збитків, а також неустойки, який підлягає відшкодуванню Замовником за несвоєчасність грошових розрахунків не може бути більшим за суму заборгованості скоригованої на офіційний індекс інфляції за відповідний період (час прострочення).

Відповідно до ч.2 ст. 625 Цивільного кодексу України Сторони встановили інший розмір процентів: 0 (нуль) процентів.

7.4. Сплата неустойки не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань або усунення порушень.VІІІ. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 15 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідними уповноваженими органами за місцем їх виникнення.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Виконавець повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.
ІX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. Сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарського спору шляхом пред’явлення письмової претензії у порядку визначеному Господарським процесуальним кодексом України.

9.3. Якщо спір неможливо вирішити шляхом застосування заходів досудового врегулювання, то спір вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, але не пізніше 31 грудня 2011 року.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
XІ. ІНШІ УМОВИ

11.1. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України, зокрема, Господарським та Цивільним Кодексами України, Основними умовами поставок кораблів і суден для Міністерства оборони, а також „Положением об организации ремонта, переоборудования и модернизации боевых кораблей, вспомогательных судов и базовых плавучих средств ВМФ" введеним в дію наказом ГК ВМФ від 23.05.1973 № 195 у частині, що стосується предмету Договору та не суперечить чинному законодавству України.

11.2. Виконавець зобов'язаний своєчасно попередити Замовника про наявність обставин, що не залежать від Виконавця, та які перешкоджають наданню послуг належної якості.

11.3 Сторони зобов'язані своєчасно повідомляти одна іншу про зміни їхніх юридичних адресів та місцезнаходження, поштових та банківських реквізитів, номерів засобів зв'язку, установчих документів, посадових осіб сторін Договору, зміни форми власності, а також про всі інші зміни, які здатні вплинути на виконання обов'язків згідно з цим Договором.

Все листування між Сторонами ведеться за юридичними адресами Сторін у відповідності до вимог Національного стандарту України „Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації" (ДСТУ 4163- 2003), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55 .

11.4. Після підписання даного Договору все попереднє за ним листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу, за винятком документації конкурсних торгів Замовника та пропозиції конкурсних торгів Виконавця.

11.5. Не допускається відступлення права вимоги за цим Договором третім особам.

11.6. Якщо після прийняття наданих послуг Замовник виявив відступи від умов даного Договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі їх прийняття (приховані недоліки), він зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця.

11.7. У разі виникнення між Замовником і Виконавцем спору з приводу недоліків наданих послуг або їх причин, на вимогу однієї з сторін має бути призначена експертиза. Витрати на проведення експертизи несе Виконавець, крім випадків, коли експертизою встановлена відсутність порушень цього Договору Виконавцем або причинного зв'язку між діями Виконавця та виявленими недоліками. У цих випадках витрати на проведення експертизи несе Сторона, яка вимагала її призначення, а якщо експертизу призначено за погодженням сторін - обидві Сторони порівну.
XІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:


XІІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ДОДАТОК №4
Технічне завдання.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник командувача ВМС ЗС України

з логістики – начальник логістики

контр-адмірал С.М.ЗИКОВ

“____”___________2011р.

Замовлення № __________

Договір № _____________

Додугода № ____________ВІДОМІСТЬ РЕМОНТНИХ РОБІТ НА 2011 рік.

1. Найменування корабля або номер військової частини А0247


2. Найменування ремонтуємої частини __________механічна_________________
3. Вид ремонту _________поточний_______________________________________

4. Строк ремонту за планом ______­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________­­­

(початок та кінець ремонту)

5. Виконавець ремонту__________________________________________________

Обсяг робіт згідно відомості, за виключенням пунктів_______________________

затверджую і допускаю до калькуляціїНачальник управління експлуатації

та судноремонту логістики Командування

ВМС ЗС України

капітан 1 рангу І.С.ТОМІЛІН

“____”________________ 2011 р.


№ п/п

Найменування об’єкта ремонту та короткий опис його дефекту, кількість відпрацьованих механізмом годин

Докладний перелік робіт необхідних для усунення дефектуОсновні матеріали, запасні частини, обладнання

Трудоємкість по

Назва, марка

Кількість1.

Брашпиль Б7 з електричним приводом.

Зав. №73 загальний наробіток 87 год. 10 хвилин.

Виробіток внутрішньої частини зубчатого колеса вантажного валу, перекос зубчатого колеса вантажного валу, обрив штифтів зубчатого колеса вантажного валу.


1. Провести поточний ремонт брашпиля Б7 з електричним приводом, для чого:

- провести демонтаж вантажного валу брашпиля Б7;

- провести вивантаження валу та доставку валу до цеху;

- провести розбирання та дефектацію вантажного валу;

- за результатом дефектації виконати ремонт за технологією підприємства;

- провести заміну плетеної набивки в місці виходу вантажного валу з редуктору;

- доставити вал на корабель та встановити на штатне місце;

- провести повну зборку брашпиля Б7.

- провести швартовні випробування

2. Роботу здати ВТК підприємства, ПЗ800 та особовому складу корабля.

спеціальностям в нормо-годинах


Ссилки на

на норми, що застосовую-тьсяВартість

Відмітка про виконання пункту відомості (дата виконання та виконавець)Матеріалов, запасних частин, обладнання

зарп-латня

Накладних расходів

всього

10

11

12

13

14

15

15

17

18

19

20

21Проект документації конкурсних торгів підготовлено в комітеті конкурсних торгів

Командування ВМС ЗС України
Секретар комітету

полковник О.А.ПОЛІЩУК


"___" травня 2011 року.
скачать файлСмотрите также:
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів
498.08kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 13. 05. 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
374.85kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 01 червня 2011р. №36 Голова комітету Д. Ф. Тютюнник
433.38kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів ват «Кіровоградгаз»
407.26kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від
373.22kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів Від "11" лютого 2011 року
371.78kb.
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
394.94kb.
Республіканський комітет автономної республіки крим по водогосподарському будівництву та зрошуваному землеробству затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від
432.28kb.
«затверджую» Голова комітету з конкурсних торгів управління з будівництва, ремонту та реконструкції Є.І. Зайцев
373.5kb.
Міністерство охорони здоров’я україни комітет з конкурсних торгів
413.86kb.
Документація конкурсних торгів
352.53kb.
1 Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
1476.38kb.