klevoz.ru страница 1
скачать файл
Завдання

для ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

2011 – 2012 н. р.

7 клас

1. Поясніть, як саме катастрофічний землетрус, що стався у грудні 2004 року у Південно – Східній Азії, пов,язаний з будовою дна Індійського океану. Спрогнозуйте, у якій частині Індійського океану може статися подібне. (12 балів)

2. Поясніть, чому грунт вважають сполучною ланкою між живою і неживою природою.

(12 балів)

3. Задача.Зафіксувавши показники атмосферного тиску біля підніжжя гори ( 540 мм рт. ст.), група альпіністів піднялася на її вершину, де барометр показав 225 мм рт. ст. . Визначте абсолютну і відносну висоту гори. (6 балів).

4. Дайте визначення понять: циклон і антициклон. Зобразіть їх схематично. (6 балів)


5. Тести. Оберіть один варіант відповіді. За кожну правильну відповідь 1 бал.

1. Визначте, в яку геологічну еру утворилися давні платформи:

А. Докембрійську, Б. Палеозойську, В. Мезозойську, Г. Кайнозойську.

2. Вкажіть головну причину формування різних природних зон на Землі:

А. Кількість сонячного випромінювання Б. Температура повітря,

В. Співвідношення тепла і вологи, Г. Кількість опадів та режим їх випадання.

3. Визначте, якої ділянки дна немає в Північному Льодовитому океані:

А. Перехідна зона, Б. Ложе океану, В. Серединно – океанічний хребет, Г. Підводна окраїна материка.

4. Вкажіть головну причину, що зумовила значні поклади рудних корисних копалин на півдні Африки:

А. Велика товща осадових порід, Б. Трапляється багато улоговин,

В. Переважають давні гірські породи, Г. Магматичний фундамент платформи

залягає близько до поверхні.

5. Визначте географічні координати об,єкта, якщо Полярну зірку в ньому видно на відстані 810 від точки зеніту, а місцевий час випереджає час Лондона на 2 год. 36 хв.:

А. 810 пн. ш., 390 зх. д. Б. 90 пн. ш., 390 сх. д. В. 810 пн. ш., 390 сх д. Г. 90 пн. ш., 390 зх. д.

6. Зазначте, яка форма рельєфу океанічного дна не належить до ложа океану:

А. Глибоководні рівнини, Б. Материкова обмілина,

В. Серединно – океанічні хребти, Г. Глибоководні жолоби.

7. Вкажіть, яка з карт є дрібномасштабною:

А. 1: 10 000, Б. 1: 200 000, В. 1: 500 000, Г. 1: 1 000 000.

8. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Львова (240 сх. д.) та Одеси(30 0 30’ сх. д.):

А. 6хв. 30 сек., Б. 13 хв., В. 24 хв. 30 сек., Г. 26 хв.

9.Вкажіть спільні риси таких течій: Гвінейська, Бенгельська, Бразильська, Гольфстрім:

А. Теплі течії, Б. Холодні течії,

В. Розташовані в Атлантичному океані, Г. Розташовані в Тихому океані.

10. Вкажіть океан, у якому найчастіше спостерігається таке грізне явище природи, як цунамі:

А. Індійський, Б. Атлантичний, В. Тихий, Г. Північний Льодовитий.

11. Вкажіть, коли було здійснено першу навколосвітню подорож:

А. 1920 р., Б. 1492 р., В. 1519 р., Г. 1111р.

12. Вкажіть дослідника, ім.я якого не пов,язане з відкриттям Австралії:А. Віллем Янсзон, Б. Абел Тасман, В. Джеймс Кук, Г. Давід Лівінгстон

Завдання

для ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

2011 – 2012 н. р.

8 клас

1. Поясніть, чому Українські Карпати мають низькі і середні висоти, хоча за віком належать до молодих гір. Охарактеризуйте основні пасма і хребти Українських Карпат.

(12 балів)

2. Поясніть, під впливом якого з океанів – Атлантичного чи Тихого – формується клімат більшої частини Євразії. Які кліматичні пояси утворилися на материку? Чи так це відбувається у Північній Америці? (12 балів)

3. Задача. Визначте висоту найвищої вершини молодих гір Африки, якщо на її вершині атмосферний тиск - 339 мм рт. ст., а на узбережжі океану – 755,5 мм рт. ст. Вкажіть назву гір і гірської вершини. (6 балів)

4. Зобразіть схематично розташування України щодо годинних поясів. Дайте визначення понять: місцевий час, поясний час, літній час, годинні пояси. (6 балів)

5. Тести. Оберіть один варіант відповіді. За кожну правильну відповідь 1 бал.

1. Визначте, який з крайніх мисів Євразії розташований за Північним полярним колом:

А. Челюскін, Б. Дежньова, В. Рока, Г. Піай.

2. Визначте, яка міжнародна організація координує міжнародне співробітництво у справі охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів :

А. ООН, Б. НАТО, В. СНД, Г.ЄС.

3. Зазначте, як називають зарості сухих австралійських чагарників, що складаються переважно з колючих акацій та евкаліптів:

А. Сейба, Б. Гілея, В. Маквіс, Г. Скреб.

4. Зазначте, які озера за походженням озерних улоговин переважають в Африці:

А. Заплавні, Б. Тектонічні, В. Залишкові, Г. Загатні.

5. Встановіть, для якої природної зони Північної Америки характерні такі тварини - гризлі, рись, скунс, норка:

А. Хвойних лісів, Б. Мішаних лісів, В. Мусонних лісів, Г. Перемінно – вологих лісів.

6. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Києва (300 30, сх. д.) та Вінниці(28 0 30, сх. д.):

А. 2хв., Б. 4 хв., В. 8 хв., Г. 10 хв

7. Визначте масштаб карти, якщо відомо, що 10 см на ній відповідають 1000 км на місцевості:

А. 1: 100, Б. 1: 10 000 000, В. 1: 1 000 000, Г. 1: 10 000.

8.Вкажіть, під час якого горотворення утворилась Донецька складчаста область :

А. Герцинського, Б. Альпійського, В. Мезозойського, Г. Байкальського.

9. Визначте річну кількість опадів для м. Чернівці, якщо величина випаровуваності за рік становить 525 мм, а коефіцієнт зволоження 1,2:

А. 630 мм, Б. 730 мм, В. 525 мм, Г. 438 мм.

10. Вкажіть, у межах якої форми рельєфу розташований географічний центр України (с. Добровеличківка):

А. Придніпровська височина, Б. Придніпровська низовина,

В. Подільська височина, Г. Закарпатська низовина.

11. Вкажіть, які відклади в геологічній будові України є найдавнішими:

А. Докембрійські, Б. Палеозойські, В. Мезозойські, Г. Кайнозойські.

12. Вкажіть назву форм рельєфу, які утворюються в місцях залягання крейдових, вапнякових і гіпсових тріщинуватих порід:

А. Карстові, Б. Акумулятивні, В. Денудаційні, Г. Еолові.


Завдання

для ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

2011 – 201н. р.

9 клас
1. Зростання смертності населення є найсерйознішою проблемою сучасності в Україні. Як ви вважаєте, чи є така ситуація наслідком незадовільного матеріального стану населення в Україні? Проаналізуйте ситуацію і дайте обґрунтовану відповідь. (12 балів)

2. Поясніть, чим зумовлюється різноманітний видовий склад корисних копалин в Україні? Які, на вашу думку, регіони є перспективними щодо видобування нафти й природного газу? Відповідь обґрунтуйте. (12 балів)

3.Задача. З якою швидкістю повинен рухатись літак, щоб вилетівши з Магадана (600 пн. ш., 1500 сх. д.), приземлитись у Санкт- Петербурзі (600 пн. ш., 300 сх. д.) о тій же годині місцевого часу, при умові, що рухатись він буде по паралелі.( 10 паралелі 600 – 55,5км). ( 6 балів)

4. Накресліть схему взаємозв,язків між компонентами природи і чинниками в ПТК.

(6 балів)

5. . Тести. Оберіть один варіант відповіді. За кожну правильну відповідь 1 бал.

1. Зазначте, яка територія етнічних українських земель нині входить до складу Польщі:

А. Берестейщина, Б. Мармарощина, В. Холмщина, Г. Пряшівщина.

2.Вкажіть одну з причин нерівномірного розподілу опадів і температури на території України:

А. Значна протяжність території, Б. Особливості тектонічної будови території,

В. Рослинний покрив території, Г. Внутрішні води території.

3. Визначте межу між восьмим і дев,ятим годинними поясами без урахування проходження державних кордонів між країнами:

А. 1200 сх. д., Б. 1270 сх. д., В. 1350 сх. д., Г. 1420 30* сх. д.

4. Визначте, у якому масштабі виконано карту, якщо відстань між Києвом і Харковом на ній становить 82мм, а на місцевості ця відстань складає 409 км:

А. 1: 50 000, Б. 1: 100 000, В. 1: 5 000 000, Г. 1: 10 000 000.

5. Визначте, за якого часу сформувалися сучасні ландшафти України:

А. Антропоген, Б. Неоген, В. Палеоген, Г. Тріас.

6.Вкажіть форму організації виробництва, що відповідає визначенню « поєднання на одному підприємстві всіх стадій переробки певної сировини, що забезпечує мало - або безвідходність виробництва»:

А. Кооперування, Б. Спеціалізація, В. Концентрація, Г. Комбінування.

7.Виберіть групу областей з найбільшим показником густоти населення:

А. Донецька, Запорізька, Миколаївська;

Б. Харківська, Полтавська, Дніпропетровська;

В. Донецька, Дніпропетровська, Львівська;

Г. Одеська, Херсонська, Миколаївська.

8. Виберіть галузь господарства, що належить до невиробничої сфери:

А. Транспорт, Б. Рибальство, В. Зв,язок, Г. Управління.

9.Визначте кількість руди, яка необхідна для виплавки 1 млн. т металу, якщо його вміст у руді становить 70 %:

А. 1 млн. т, Б. 1 млн. 400 тис. т, В. 700 тис., Г. 300 тис. т.

10. Зазначте, що є елементом територіальної структури господарства:

А. Виробниче об,єднання, Б. Промисловий центр,

В. Галузь господарства, Г. Інфраструктура.

11. Вкажіть показник, який характеризує ефективність виробництва:

А. Валовий національний продукт, Б. Собівартість,

В. Валовий внутрішній продукт, Г. Спеціалізація.

12. Оберіть групу областей, у яких розташовані основні центри видобування бурого вугілля:

А. Кіровоградська, Черкаська, Б. Житомирська, Вінницька,

В. Кіровоградська, Запорізька, Г. Київська, Житомирська.
Завдання

для ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

2011 – 2012 н. р.
10 клас
1. Нещодавно кількість населення планети досягла 7 млрд. осіб. Обґрунтуйте необхідність скорочення темпів приросту населення для країн, що розвиваються. (12 балів)

2. Доведіть, що акумуляція та денудація гірських порід є протилежно спрямованими, але взаємопов,язаними процесами, які зумовлюють утворення різних типів і форм рельєфу.

(12 балів)

3. Задача. Яку частину сучасної України займала Гетьманщина у 18 ст., якщо на карті масштабу 1:15 000 000 вона зображена прямокутником із сторонами 4х2 см, та квадратом, що прилягає до нього, із стороною 1,5 см? (6 балів)

4. Складіть схему « Умови грунтоутворення», на якій зобразіть визначальні чинники формування ґрунтів. (6 балів)

5. Тести. Оберіть один варіант відповіді. За кожну правильну відповідь 1 бал.

1. Визначте,які географічні координати має місто, якщо Сонце в ньому сходить на 11годин 28 хвилин пізніше, ніж на 1800 д., а висота Полярної зірки становить 480 :

А. 420 пн.ш., 80 сх.д.; Б. 480 пн.ш., 80 сх.д.; В. 480 пн.ш., 1720 сх.д.; Г. 420 пн.ш., 80 зх.д.

2. Укажіть область України, що має у своєму складі найбільшу кількість адміністративних районів:

А. Київська; Б. Житомирська; В. Харківська; Г.Чернігівська.

3. Укажіть, які країни об‘єднує організація ОПЕК:

А. Країни Азії; Б. Країни Близького Сходу;

В. Країни –виробники кави; Г. Країни – експортери нафти.

4. Визначте країни, які володіють найбільшими запасами вугілля:

А. Індія, Польща, Україна; Б. Німеччина, Велика Британія, ПАР;

В. Росія, США, Китай; Г.Японія, Канада, Австралія.

5. Визначте одну із поширених у світі релігій, яка дістала назву світової:

А. Індуїзм; Б. Даосизм; В. Іслам; Г. Синтоїзм.

6. Визначте правильне переведення числового масштабу в іменований:

А. 1:25000 (1см-2,5км); Б.1:500000 (1см-5км); В. 1:75000000(1см-75км)

7. Вкажіть період горотворення, який відбувався в кайнозойську еру:

А. Альпійський ; Б. Герцинський; В. Каледонський; Г. Байкальський.

8. Визначте, як називають нащадків представників негроїдної та європеоїдної раси:

А. Самбо; Б. Метиси; В. Мулати; Г. Індіанці.

9. Вкажіть найпотужнішу АЕС України з перелічених:

А. Хмельницька; Б.. Запорізька; В. Рівненська; Г.Південноукраїнська.

10. Вкажіть, що характерно для населення України:

А. Дефіцит трудових ресурсів; Б. Надлишок трудових ресурсів;

В. Безробіття; Г. Рівновага між попитом і пропозицією робочої сили.

11.Визначте найбільший в Україні центр видобутку та збагачення уранових руд :

А. Кривий Ріг; Б. Жовті Води; В.Світловодськ; Г. Марганець.

12. Виберіть групу країн світу, що мають найвищий рівень урбанізації:

А. Східний Тимор, Лаос, Непал; Б. Судан, Сомалі, Чад;

В. Бразилія, Австралія, Лівія; Г. Монако, Сінгапур, Ватикан.Завдання

для ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

2011 – 2012 н. р.

11 клас
1. Поясніть позитивні й негативні наслідки реалізації соціальних програм у більшості розвинених європейських країн. (12 балів)

2. Розкрийте причини виникнення глобалізації. Поясніть сучасний вплив глобалізації на господарство України. (12 балів)

3. Задача. Вздовж дороги, що на плані масштабу 1: 50 000 має довжину 85 см, планується висадити саджанці дерев через 10 м одне від одного, за винятком 12% довжини, які займають виямки та 13% , що зайняті насипами. Скільки всього дерев треба висадити?

(6 балів)

4. Складіть схему « Класифікація природних ресурсів».Стисло схарактеризуйте основні види ресурсів. (6 балів)

5. Складіть словник термінів до теми «Живлення, режим і робота річки» ( не менше 10 термінів).

(10 балів)

6. Тести. Оберіть один варіант відповіді. За кожну правильну відповідь 1 бал.

1. Вкажіть, до якої галузі відноситься Одеський припортовий завод:

А) Металургійної промисловості; Б) Легкої промисловості;

В) Хімічної промисловості; Г) Машинобудівного комплексу;

Д) Харчової промисловості.

2. Вкажіть принципи розміщення підприємств лісової і деревообробної промисловості:

А) Тяжіння до сировини; Б) Тяжіння до споживача;

В) Тяжіння до паливних ресурсів; Г. Тяжіння до кваліфікованих трудових ресурсів;

Д) Тяжіння до джерел енергії.

3. Оберіть правильний варіант перетворення числового масштабу в іменований:

А. 1:75000 (в 1 см 7,5 км); Б. 1:50000 (в 1 см 500 км);

В. 1:30000000 (в 1 см 300 км); Г. 1: 2500000 (в 1 см 2500 км).

4.Вкажіть перелік мінеральних ресурсів, за якими Франція посідає провідне місце серед країн Європи:

А. Нафта, газ, вугілля; Б. Фосфорити, апатити, сірка;

В. Мідні та поліметалеві руди; Г. Залізні руди, боксити, калійні солі, уран.

5.Виберіть варіант, де правильно вказані об.єкти, що стосуються материка Південна Америка:

А. Маракайбо, сельва, ему; Б. Гуанако, Ігуасу, кріки;

В. Тигри, льянос, Анхель; Г. Ваді, Амазонка, пампа.

6.Оберіть групу країн світу, де переважає чоловіче населення:

А. Росія, Україна, Білорусь; Б. Італія, Іспанія, Велика Британія;

В. Китай, Індія, Іран; Г. Бразилія, США, Канада.

7.Зазначте, як називається і де розташоване найбільше у світі родовище каолінів:

А. Просянівське ( Дніпропетровська обл.); Б. Калусько- Волинське (Івано – Франківська обл.);

В. Клесівське ( Рівненська обл); Г. Немирівське ( Львівська обл.).

8. Вкажіть варіант, що правильно характеризує особливості спеціалізації та експорту продукції гірничорудної промисловості країн Африки:

А. Ліберія, Мавританія – залізні руди; Б. Нігер, Габон – золото;

В. ПАР, Замбія, ДРК – нафта; Г. Алжир, Нігерія, Лівія – уран.

9 Оберіть з переліку країн групу найбільших у світі міжнародних інвесторів:

А. ФРН. Франція, Італія; Б. Республіка Корея, Тайвань, Сінгапур;

В. Кувейт, ОАЕ, Саудівська Аравія; Г. США, Японія, Велика Британія.

10. Оберіть неправильне визначення:

А. Сельва – вологі екваторіальні ліси Африки; Б. Прерії – степи в Північній Америці;

В. Пампа – субтропічний степ у Південній Америці; Г. Скреби – непрохідні зарості вічнозелених чагарників у напівпустелях Австралії.

11. Вкажіть форму організації виробництва, що відповідає визначенню « поєднання на одному підприємстві всіх стадій переробки певної сировини, що забезпечує мало - або безвідходність виробництва»:

А. Кооперування, Б. Спеціалізація, В. Концентрація, Г. Комбінування.

12. Вкажіть чинники розміщення підприємств хімічної промисловості Німеччини:

А. Власна гірничо – хімічна промисловість; Б.Траси нафтопроводів і портові міста;В. Лояльне природоохоронне законодавство; Г. Наявність висококваліфікованих кадрів.
скачать файлСмотрите также:
Завдання для ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2011 – 2012 н р. 7 клас
106.63kb.
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 2010 рік 7 клас
61.24kb.
Завдання ІІ (районного) етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 2010–2011 н р
57.98kb.
Результати ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови у 2008-2009 навчальному році
513.38kb.
Завдання інтернет-олімпіади з географії 10 клас І рівень
82kb.
І. Тестові завдання (15 б.)
47.85kb.
Результати ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології серед учнів Комінтернівського району
48.83kb.
Iii-й етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології з екологією Черкаси 2009 Теоретичний тур
55.52kb.
Результати ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки серед учнів Комінтернівського району Місце проведення хзош №20 Дата проведення 21 листопада 2010 року
93.66kb.
Згідно з наказом управління освіти та науки Одеської міської ради від 23. 11. 2011 р. №606 Про проведення ІІ міського туру ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у м
34kb.
Контрольні завдання другого етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 2009/2010 навчального року 9 клас
45.53kb.
Контрольна робота з географії 10-11 клас
76.19kb.