klevoz.ru страница 1
скачать файл
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

2010 рік
7 клас
1. Який об’єм металу, з якого виготовлена шайба, якщо її товщина дорівнює 2 мм, зовнішній діаметр - 4 см, а внутрішній діаметр отвору - 1 см?

( 6 балів)


2. Велосипедист проїхав усього шляху і ще 40 км. Проте йому залишилося 0,75 усього шляху без 118 км. Який шлях повинен проїхати велосипедист?

( 5 балів)


3. Коли металеву кулю із площею поверхні 100 покрили тонким шаром хрому, то маса кулі збільшилася на 36 мг. Яка товщина шару хрому, нанесеного на кулю? Маса 1 хрому дорівнює 7,2 г.

( 5 балів)


4. У вас є моток тонкого дроту, олівець і зошит у клітинку. Як можна оцінити площу поперечного перерізу дроту?

( 4 бали)


5. Скільки потрібно часу (років), щоб укласти в один ряд кубики об’ємом 1 кожний, що взяті в такій кількості, скільки їх є в 1 , якщо на укладання одного кубика потрібна 1 секунда?

( 5 балів)Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

2010 рік
8 клас
1. Колона автомобілів довжиною 2 км рухається зі швидкістю 30 . Від голови до хвоста колони мотоцикліст проїхав зі швидкістю 50 , а в голову колони він повертається зі швидкістю 60 . Скільки часу витратив на цю поїздку мотоцикліст?

( 5 балів)


2. Довжина мідного дроту при нагріванні від 0 до 100 збільшилася на 170 мм. Визначити коефіцієнт лінійного розширення міді, якщо початкова довжина дроту 100 м.

( 4 бали)


3. На рисунку зображено графік залежності швидкості руху жука від часу. Визначити шлях, який проповз жук за 9 с, у одиницях СІ.

( 4 бали)


4. На рисунку показано хід променя АВС через розсіювальну лінзу. Знайти побудовою фокус лінзи.

( 7 балів)


5. Маса бруска квадратного поперечного перерізу зі стороною квадрата дорівнює 40 кг. Якою буде маса бруска, якщо його довжину збільшити вдвічі, а кожну сторону квадрата зменшити вдвічі?

( 5 балів)
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

2010 рік
9 клас
1. Автомобіль, маса якого 1,5 т перевозить горизонтальною дорогою 500 кг вантажу, витрачаю -чи щохвилини 15 г бензину. Яка швидкість автомобіля, якщо ККД двигуна 30 %, а коефіцієнт опору 0,01? Питома теплота згоряння бензину 46 , а коефіцієнт .

( 7 балів)


2. Вилита з чавуну порожниста куля плаває у воді, занурившись до половини. Знайти об’єм внутрішньої порожнини кулі, якщо маса кулі 5 кг. Густина води 1000 , а густина чавуну 7000 .

( 5 балів)


3. Робітник забиває залізний цвях масою 50 г в дошку і ударяє 20 разів молотком, маса якого 0,5 кг, а кінцева швидкість 10 . На скільки градусів нагріється цвях, якщо припустити, що половина виділеної при ударах кількості теплоти пішла на його нагрівання. Вважати, що після удару молоток нерухомий. Питома теплоємність заліза 460 .

( 5 балів)


4. Людина висотою 1,75 м знаходиться на відстані 6 м від стовпа. На якій відстані від себе людина повинна покласти горизонтально на землю плоске дзеркало, щоб бачити в ньому вершину стовпа висотою 7 м?

( 4 бали)


5. Однакові металеві кульки заряджені однойменно зарядами q і 4q, розташовані на відстані одна від одної. Кульки доторкнули одну до одної. На яку відстань їх треба розвести, щоб сила взаємодії не змінилася?

( 4 бали)Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

2010 рік
10 клас
1. Відстань між двома точковими джерелами світла 24 см. Де між ними треба помістити збиральну лінзу з фокусною відстанню 9 см, щоб дістати зображення обох джерел в одній точці?

( 6 балів)


2. По графіку залежності модуля переміщення від часу, що складається з двох ділянок парабол побудувати графік залежності швидкості, прискорення і шляху від часу руху тіла. Пояснити рух тіла на кожній ділянці.

( 6 балів)


3. Сила струму на ділянці кола рівномірно зростає за час 3 с від нуля до 0,5 А, а потім протягом наступних 5 с до 1 А. Визначити середню силу струму в колі.

( 4 бали)


4. У каструлю налили холодної води з температурою і поставили її на електроплитку. Через 5 хв вода закипіла. Через який час після початку кипіння вода повністю випарується? Кипіння відбувається у відкритій каструлі при нормальному тиску. Питома теплоємність води 4200 , а питома теплота пароутворення води 2,3 .

( 4 бали)


5. Яку найменшу кількість колод довжиною 10 м і площею поперечного перерізу 300 треба взяти для виготовлення плоту, за допомогою якого можна переправити через річку вантажну машину масою 5 т? Густина деревини 600 , а води 1000 .

( 5 балів)Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

2010 рік
11 клас
1. За графіком залежності координати тіла від часу побудувати графік залежності проекції швидкості та прискорення цього тіла від часу.

( 6 балів)


2. Визначити енергію конденсатора ємністю 0,5 мкФ, увімкнутого за схемою, зображеною на рисунку. Електрорушійна сила джерела струму дорівнює 10 В, внутрішній опір джерела 2 Ом, R = 8 Ом.

( 5 балів)


3. Матеріальна точка масою m коливається на пружині з частотою і амплітудою . Визначити залежність потенціальної та кінетичної енергії точки від часу: і . Якою буде повна механічна енергія коливань?

( 6 балів)


4. У калориметрі міститься 5 кг води при . У нього опустили шматок льоду, температура якого . Після танення льоду в калориметрі встановилася температура . Визначити, скільки льоду було опущено в калориметр, якщо теплоємність калориметра 150 . Питома теплоємність води 4200 , питома теплоємність льоду 2100 , питома теплота плавлення льоду 330 .

( 4 бали)


5. До коркового поплавка об’ємом 20 , що плаває на поверхні води, прив’язали ниткою стальну кульку об’ємом 1 . Визначити, яка частина об’єму поплавка занурена у воду. Густина корка 250 , густина води 1000 , а густина сталі 7800.

( 4 бали)Відповіді

до завдань II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики.
7 клас

№1. 2,355 , №2. 168 км, №3. 0,0005 мм, №4. Намотати дріт на олівець виток до витка. Довжину намотки можна оцінити з допомогою аркуша зошита, враховуючи, що довжина сторони однієї клітинки дорівнює 5 мм. Порахувавши кількість витків N дроту, оцінюємо його діаметр , а площа поперечного перерізу дроту . , №5. 31,7 роки.


8 клас

№1. 5,5 хв, №2. , №3. 0,45 м, №4. 1. Провести побічну оптичну вісь паралельно променю АВ. 2. Продовжити промінь ВС до перетину з побічною віссю. 3. Через утворену точку провести фокальну площину. 4. Перетин фокальної площини з головною оптичною віссю дасть фокусну точку. , №5. 20 кг.


9 клас

№1. 17,25 , №2. , №3. , №4. 1,2 м, №5. .


10 клас

№1. 18 см або 6 см, №3. , №4. 30,4 хв, №5. , №2.11 клас


№1.


№2. 2,56 мкДж, №3. , , №4. кг, №5. 0,59.
скачать файлСмотрите также:
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 2010 рік 7 клас
61.24kb.
Завдання ІІ (районного) етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 2010–2011 н р
57.98kb.
Завдання для ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2011 – 2012 н р. 7 клас
106.63kb.
Результати ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови у 2008-2009 навчальному році
513.38kb.
Результати ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки серед учнів Комінтернівського району Місце проведення хзош №20 Дата проведення 21 листопада 2010 року
93.66kb.
І. Тестові завдання (15 б.)
47.85kb.
Результати ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології серед учнів Комінтернівського району
48.83kb.
Iii-й етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології з екологією Черкаси 2009 Теоретичний тур
55.52kb.
Контрольні завдання другого етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 2009/2010 навчального року 9 клас
45.53kb.
Завдання інтернет-олімпіади з географії 10 клас І рівень
82kb.
Наказ №39 м. Київ Про підсумки проведення проектного етапу Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «ман-юніор» Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №785 від 27. 08. 2010
435.28kb.
І. Аналіз роботи бібліотеки Костянтинівської зош І-ІІІ ступенів за минулий рік
319.17kb.