klevoz.ru страница 1
скачать файл
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки

України 26.07.2010 № 922


Звіт

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

N __34___ від ___09.02.2011____1. Замовник

1.1. Найменування Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз"

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00153117

1.3. Місцезнаходження м.Сімферополь, Автономна Республіка Крим, просп.Кирова/пров.Совнаркомовський, б.52/1, 95000

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): відповідальний за проведення торгів - Кудік Володимир Валерійович – начальник департаменту комерції, за довідками: технічні питання – начальник департаменту бурових робіт, Глушич Володимир Григорович, тел. (0652)52-36-39; щодо проведення торгів і отримання документації конкурсних торгів – начальник відділу організації закупівель товарів, робіт і послуг департаменту комерції – Савченко Оксана Володимирівна –– тел. (0652) 52-37-92

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз", код ЄДРПОУ – 00153117
2. Джерело фінансування закупівлі кошти підприємства
3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: Буріння та свердління розвідувальне, 45.12.1 (техніко-технологічне забезпечення і виконання сервісних робіт по реалізації проектної траєкторії при бурінні похило-скерованих стовбурів в свердловинах Голицинського газового родовища)

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: техніко-технологічне забезпечення і виконання сервісних робіт по реалізації проектної траєкторії при бурінні похило-скерованих стовбурів в свердловинах Голицинського газового родовища
4. Процедура закупівлі: відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: tender.me.gov.ua

5.2 Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю (у разі наявності): -----

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 22.11.2010 (№47 (435)), №46318

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): ---

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 31.12.2010 (№58 (446), №13119 (ТРП)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 02.02.2011 (№14 (460)), №08671

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): ---

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 3

6.2. Найменування / прізвище, ім’я, по батькові.

1) Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма «Нафтогазмаш»;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Потенціал-Т»;

3) Закрите акціонерне товариство «Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту»;6.3. Ідентифікаційний код / ідентифікаційний номер.

1) 23165028

2) 34861233

3) 190321496.4. Місцезнаходження.

1) м. Київ, вул. Малинська, 2А, 03164;

2) м. Харків, вул. Індустріальна, 17, 61046;

3) м. Київ, проспект Палладіна, 44, 03680;


7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) 22.12.2010 року до 09:00 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів ( дата і час) 22.12.2010 року, о 14:20 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 5

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): ----

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

1) 2 796 784,00 грн. з ПДВ; строк надання послуг – 35 календарних днів на протязі 2010-2011р; умови розрахунків – поетапно згідно календарному графіку за фактично виконаний обсяг робіт з відстрочкою платежу на 5 банківських днів;

2) 2 565 857,00 грн. з ПДВ; строк надання послуг – 37 календарних днів на протязі 2010-2011р; умови розрахунків – поетапно згідно календарному графіку за фактично виконаний обсяг робіт з відстрочкою платежу на 7 днів;

3) 1 918 313,00 грн. з ПДВ; строк надання послуг – 30 календарних днів на протязі 2010-2011 рр.; умови розрахунків – поетапно згідно календарному графіку за фактично виконаний обсяг робіт з відстрочкою платежу на 5 банківських днів;7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: --
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 1 918 313,00 грн. з ПДВ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 2 796 784,00 грн. з ПДВ

номер 3 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 1 918 313,00 грн. з ПДВ

словами один мільйон дев’ятсот вісімнадцять тисяч триста тринадцять гривень з ПДВ
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 29.12.2010
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування / прізвище, ім’я, по батькові: Закрите акціонерне товариство «Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту»;

9.2. Ідентифікаційний код / ідентифікаційний номер: 19032149;

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: м. Київ, проспект Палладіна, 44, 03680, тел. (044) 424-20-89, 536-10-13
10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 28.01.2011; 1 918 313,00 (один мільйон дев’ятсот вісімнадцять тисяч триста тринадцять) гривень з ПДВ
11 Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце). ---
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: ---

12.1. Дата прийняття рішення: ---

12.2. Причини: ---
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам :

1) Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма «Нафтогазмаш»;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Потенціал-Т»;

3) Закрите акціонерне товариство «Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту»;13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам:

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону –

1) Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма «Нафтогазмаш»;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Потенціал-Т»;

3) Закрите акціонерне товариство «Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту»;13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника ----
14 Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів встановлено згідно cт.36 Закону України від 01.06.2010 року №2289 «Про здійснення державних закупівель».

Документацією конкурсних торгів, затвердженою Замовником 11 листопада 2010 року (протокол №1469-у) було визначено критерії оцінки: «Ціна (без урахування ПДВ)» - 70%, «Строк надання послуг» - 20%, «Умови розрахунків» - 10%.
15 Склад комітету з конкурсних торгів

(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)Кудік В.В. – начальник департаменту комерції ДАТ "Чорноморнафтогаз", Голова Комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз»

Сазикін С.М. - начальник департаменту капітального будівництва та облаштування родовищ – заступник Голови Комітету із конкурсних торгів

Вайцман В.Г. - заступник Голови Правління ДАТ «Чорноморнафтогаз»

Лузяніна С.Г .- начальник департаменту економіки та фінансів

Глушич В.Г. - начальник департаменту бурових робіт

Титовський О.В. – юрисконсульт 1 категорії відділу загальноправової роботи управління правового та корпоративного забезпечення

Шевченко П.В. – заступник директора департаменту – начальник управління процедур закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту матеріально-технічних ресурсів та закупівлі товарів, робіт і послуг НАК «Нафтогаз України»

Кіценко П.В. – начальник відділу аналізу та контролю закупівель Департаменту матеріально-технічних ресурсів та закупівлі товарів, робіт і послуг НАК «Нафтогаз України»

Савченко О.В. – начальник відділу організації закупівель товарів, робіт і послуг департаменту комерції, секретар Комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз»

Начальник департаменту комерції -

Голова Комітету з конкурсних торгів

ДАТ «Чорноморнафтогаз» В.В. Кудік

МП

Провідний інженер відділу організації закупівельтоварів, робіт і послуг Цибульська Анастасія Миколаївна (0652)523787
скачать файлСмотрите также:
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 34 від 09. 02. 2011 Замовник Найменування Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" Ідентифікаційний код за єдрпоу
68.55kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів №12 від 04. 04. 2012 Замовник Найменування: Державне спеціалізоване підприємство "чорнобильський спецкомбінат" Ідентифікаційний код за єдрпоу
103.33kb.
Звіт про результати проведення відкритих торгів №1 від 29. 07. 2011 року Замовник: Найменування: Державне підприємство обслуговування повітряного руху України Ідентифікаційний код за єдрпоу: 19477064
52.57kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 29 від 03. 03. 2011р. Замовник: Найменування
76.06kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів Замовник : Найменування: Державне підприємство «Запорізький титано-магнієвий комбінат»
67.69kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n від 15. 12. 2010р. Замовник: Найменування
65.73kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №35 від 08. 09. 2011 року Замовник
121.9kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №11-061-з від 27. 07. 2011 року Замовник
56.31kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №106/2 від 03. 02. 2011р
80.52kb.
Оголошення про проведення відкритих торгів Замовник Найменування: Державне спеціалізоване підприємство "чорнобильський спецкомбінат" Ідентифікаційний код за єдрпоу: 37197165 Місцезнаходження
27.54kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10-252-з від 25. 01. 2011 року
57.39kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів
87.62kb.