klevoz.ru страница 1
скачать файл

ЗВІТ

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів


N _________ від 15.12.2010р.

1. Замовник:

1.1. Найменування. Головне управління юстиції у Львівській області

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 34942940

1.3. Місцезнаходження. 79000, м. Львів, пл. Шашкевича, 1.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). перший заступник начальника управління Квятковський Михайло Львович , тел.:(0322)743166

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Міністерство юстиції України, код за ЄДРПОУ 00015622

2. Джерело фінансування закупівлі. кошти державного бюджету

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. приладдя канцелярські паперові ДКПП 016-97 (21.23.1.)

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. папір формату А-4, кількість 13000 упаковок

4. Процедура закупівлі. відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності). немає

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. - Оголошення про проведення відкритих торгів було опубліковано в ІБ «Вісник державних закупівель» -- ВДЗ №42 (430) від 18.10.2010року, оголошення №38618

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України - ІБ. «Вісник державних закупівель» № 48(436)/29.11.2010р., оголошення № 07054

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. - ІБ «Вісник державних закупівель» №51/2(439/2)від 15.12.2010р., оголошення №45195

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. – 5(п’ять)

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

6.2.1. Львівська філія Товариство з обмеженою відповідальністю «Імпап»

6.2.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»

6.2.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дукат УА»

6.2.4. Приватне підприємство «Канцлер плюс опт»

6.2.5. Суб’єкт підприємницької діяльності Василюк Юрій В’ячеславович


6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.

6.3.1. ЄДРПОУ 30198424

6.3.2. ЄДРПОУ 25394112

6.3.3. ЄДРПОУ 36844859

6.3.4. ЄДРПОУ 37204549

6.3.5. ідентифікаційний код 288340527


6.4. Місцезнаходження.

6.4.1. 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 367, оф. 417

6.4.2. 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 2Б

6.4.3. 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2

6.4.4. 79000, м. Львів, вул. Городоцька, 355/333

6.4.5. м. Луцьк, вул. Привокзальна, 9/33

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). «17» листопада 2010р., до 10 год.00 хв.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). «17» листопада 2010р., об 15 год.00 хв.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 5(п’ять)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).---

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.

7.5.1. Львівська філія Товариство з обмеженою відповідальністю «Імпап»

Ціна:

377 000грн 00коп з ПДВ

7.5.2. . Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»Ціна:

349 700грн 00коп з ПДВ

7.5.3. . Товариство з обмеженою відповідальністю «Дукат УА»Ціна:

368 550грн 00коп з ПДВ

7.5.4. . Приватне підприємство «Канцлер плюс опт»Ціна:

365 950грн 00коп з ПДВ

7.5.5. . Суб’єкт підприємницької діяльності Василюк Юрій В’ячеславовичЦіна:

337 350грн 00коп з ПДВ
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення. – 3 (три) - ТзОВ «Дукат УА» - відповідно до ст. 29 Закону учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, ПП «Канцлер плюс опт» учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів відповідно до ст. 29 Закону та СПД Василюк Ю.В. пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону відповідно до ст. 29 Закону

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 349 700грн 00коп з ПДВ

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 377 000грн 00коп з ПДВ


номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 349 700грн 00коп з ПДВ

(цифрами)Триста сорок дев’ять тисяч сімсот гривень 00 коп. з ПДВ               

(словами) 


8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. – 24.11.2010р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 25394112

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 2Б, (044) 492 97 47

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. 13.12.2010р. . на суму

349 700,00 грн. з ПДВ (цифрами)

Триста сорок дев’ять тисяч сімсот гривень 00 коп. з ПДВ (словами)

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам. – ТзОВ «Український папір» та Львівська філія ТзОВ «Імпап»

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам. ТзОВ «Дукат УА», ПП «Канцлер плюс опт», СПД Василюк Ю.В.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону. - ТзОВ «Український папір» та Львівська філія ТзОВ «Імпап», ТзОВ «Дукат УА», ПП «Канцлер плюс опт», СПД Василюк Ю.В.

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника. –

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

- Оцінка пропозицій здійснювалась на підставі критеріїв:

1 Ціна;

15. Склад комітету з конкурсних торгів

Заступник голови тендерного комітету

- Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку Бій Л.М.Члени тендерного комітету

- Начальник відділу МТЗ, капітального

будівництва та інформаційних технологій Олексин А.О.

Начальник Залізничного відділу РАЦС Когутич І.Б.

Начальник відділу організаційного забезпечення,

документування та контролю Волошин Л.М.Секретар тендерного комітету

головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення,

бухгалтерського обліку та звітності Берегових К.С.
Голова комітету з конкурсних торгів:

Перший заступник начальника управління юстиції Квятковський М.Л._________


МП
скачать файлСмотрите также:
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n від 15. 12. 2010р. Замовник: Найменування
65.73kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 29 від 03. 03. 2011р. Замовник: Найменування
76.06kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №35 від 08. 09. 2011 року Замовник
121.9kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №11-061-з від 27. 07. 2011 року Замовник
56.31kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів Замовник : Найменування: Державне підприємство «Запорізький титано-магнієвий комбінат»
67.69kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 34 від 09. 02. 2011 Замовник Найменування Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" Ідентифікаційний код за єдрпоу
68.55kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №106/2 від 03. 02. 2011р
80.52kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів №12 від 04. 04. 2012 Замовник Найменування: Державне спеціалізоване підприємство "чорнобильський спецкомбінат" Ідентифікаційний код за єдрпоу
103.33kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10-252-з від 25. 01. 2011 року
57.39kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №65 від 06. 09. 2012 року
116.03kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів
113.35kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів
87.62kb.