klevoz.ru страница 1
скачать файл

 ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань)


N 1 від 05.05.2011р..

1. Замовник:

1.1. Найменування- КП «Марганецьтепломережа»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ- 02128112

1.3. Місцезнаходження- 53400, Дніпропетровська обл., м.Марганець , вул. Л.Українки ,4-а, кабінет охорони праці..

1.4. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) – Токарчук Раїса Іванівна,тел. (05665) 2-15-18 , факс (05665) 2-33-50


2.Джерело фінансування закупівлі – власні кошти підприємства

3. Предмета закупівлі:

3.1. Найменування – продукти нафтоперероблення рідкі.

3.2. Вид та кількість поставки товарів, вид проведення робіт та надання послуг.ЛОТ 1


бензин А-92

29500 л

ЛОТ 2


бензин А-80

5000 л

ЛОТ 3


дизельне паливо

12330 л

ЛОТ 4


масло моторне М-8

200 л

ЛОТ 5


масло моторне М10Г2К

350 л

ЛОТ 6


масло моторне И-20

400 л

ЛОТ 7


Мастило трансмісійне ТАП - 15

50 л

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Адреса веб- порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій:www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб- сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій ( у разі наявності)

4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України- 039334, ВДЗ 46(492) від 18.04.2011р.

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції , опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України- 062634, ВДЗ №56(502) від 11.05.2011р.

4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури цінових пропозицій, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України – 072675, ВДЗ №61(507) від 23.05.2011 р.

5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції:

5.1. Кількість отриманих цінових пропозицій – 2

5.2. Найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ініціали (для фізичної особи) учасників, що подали цінові пропозиції.

1. ТОВ «Шураві», код ЄДРПОУ 23363372

2. ТОВ «Лашонд», код ЄДРПУ 32944270

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи)-

ТОВ «Шураві»- м.Марганець Дніпропетровська обл.,вул.Радянська, 1

ТОВ «Ламонд - м.Марганець Дніпропетровська обл.,вул.Радянська. 41

6. Інформація щодо цінових пропозицій:

6. 1. Строк подання цінових пропозицій – 05.05.2011 р. в 9-30

6.2. Дата розкриття цінових пропозицій – 05.05.2011 о 14-00

6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій – 2.

6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення – 0.

6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції та договору.

1. ТОВ «Шураві», 208,754 тис.грн

2. ТОВ «Лашонд», 209,394 тис.грн

6.6. . Ціна акцептованої пропозиції , що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ) - 208754,00 грн .( двісті вісім тисяч сімьсот п»ятьдесят чотири грн .)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування – ТОВ «Шураві»,

7.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - код ЄДРПУ 23363372

7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс – 53407, Дніпропетровська обл.., м. Марганець, вул.. Радянська,1, тел/факс (095) 233-17-83.

8. Дата укладання договору прозакупівлю та його ціна – 18.05.2011 р., ціна- 198591,00 грн (сто дев´яносто вісім тисяч п´ятьсот дев´яносто одна гривня)

9. Дата і підстави прийняття рішення про не укладання договору по закупівлю.

10. Прцедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такими, що не відбулися (заповнюється тільки в разі відміни торгів або визнання торгів такими, що не відбулися):

11. Інша інформація.12. Склад тендерного комітету

Голова комітету: головний інженер Пашук О.В. ______________________
Заступник голови комітету:

спеціаліст по поз.-претенз.роботі Токарчук Р.І. ________________
Секретар комітету: економіст Алексашвілі С.Г ________________
Члени комітету: бухгалтер Аполохова Л.В. ________________

агент з постачання Шкурко И.Ф. ________________
Голова комітету з конкурсних торгів ____________________ О.В.Пашук
скачать файлСмотрите также:
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань)
35.79kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій № від Замовник: Найменування
50.56kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій
46.57kb.
Звітпро результати проведення запиту цінових пропозицій
63.33kb.
Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій
77.6kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів
172.69kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №2 від 17. 12. 2010 р
54.25kb.
Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника №1/з від 25. 01. 2011р. Замовник: Найменування
63.31kb.
Звіт про результати проведення процедури закупівлі зі зменшенням ціни (Запит та редукціон) №12Т-010-з від 22. 11. 2012 року
71.73kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів
82.39kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №16 від 21. 04. 2011 Замовник: Найменування дп «Миколаївський морський торговельний порт»
75.35kb.
Запит цінових пропозицій
98.78kb.