klevoz.ru страница 1
скачать файл
Звіт

про результати здійснення процедури відкритих торгів

41 від „20” серпня 2012 р. 1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська атомна електростанція»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: № 14310862.

  1. Місцезнаходження: Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1, 07100.

  2. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Власюк Іван Андрійович начальника відділу договорів по товарам, Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, буд. 7/1, адмін. корпус №2, прим. 221, тел. (04593) 4-34-41, з технічних питань – Мацегора Юрій Михайлович – начальник виробничого відділу ВТС, за тел. (04579) 2-57-73, факс: (04579) 2-60-64.

  3. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство надзвичайних ситуацій України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ № 37535001.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Держбюджету, кошти підприємства

3. Предмет закупівлі:

  1. Найменування: Продукти нафтоперероблення рідкі (мастильні матеріали) – 23.20.1, (шифр закупівлі: 02-143-2012).

  2. Кількість товару: 16 найменувань

  3. Місце поставки товарів: 30-км зона відчуження, проммайданчик ДСП ЧАЕС, складське господарство ДСП ЧАЕС.

  4. Строк поставки товарів: до 20 жовтня 2012 року.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб–порталу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб–сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю:

  1. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб - порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: ВДЗ №67(669) від 04.06.2012, оголошення №212528.

  2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом):

  3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб – порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: ВДЗ №87 (689) від 20.07.2012, оголошення №254339.

  4. Дата та номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб – порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: ВДЗ № 97 (699) від 13.08.2012, оголошення №268667

  5. Дата оприлюднення і номер оголошення про результати проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом):

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (дві).

  1. Найменування/прізвище, ім’я, по-батькові:

 1. Товариство з обмеженою відповідальністю „Торговий Дім „Укрспецсервіс”;

 2. Приватне підприємство „Шива-Інвест”

  1. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: №1 – 37063548; №2 – 35671060.

  2. Місцезнаходження/місце проживання: №1 – м. Київ, вул. Богатирська, буд. 9, 04209; №2 – м. Київ, вул. Леваневського, 5, 03058.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

  1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): до 09.30 год., 05.07.12р.

  2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): о 12:00 год., 05.07.12р.

  3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві) пропозиції конкурсних торгів.

  4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів):

  5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

 • ціна пропозиції конкурсних торгів №1 ТОВ „Торговий Дім „Укрспецсервіс”, м. Київ – 127 034,00 грн., строк дії пропозиції – 90 к. днів, умови оплати – по факту постачання, строк постачання до 20 жовтня 2012 року, умови постачання – транспортом постачальника на склад Замовника (30-км зона відчуження, проммайданчик ДСП ЧАЕС, складське господарство ДСП ЧАЕС);

 • ціна пропозиції конкурсних торгів №2 ТОВ „Шива-Інвест”, м. Київ – 141 783,36 грн., строк дії пропозиції – 90 к. днів, умови оплати – по факту постачання, строк постачання до 20 жовтня 2012 року, умови постачання – транспортом постачальника на склад Замовника (30-км зона відчуження, проммайданчик ДСП ЧАЕС, складське господарство ДСП ЧАЕС).

  1. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: —

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

  1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

 • найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 127 034,00 грн.;

 • найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 141 783,36 грн.;

 • номер №1 від 05.07.12 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:

127 034,00 грн. (сто двадцять сім тисяч тридцять чотири гривні 00 коп.).

  1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 17.07.2012 р.

 1. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

  1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю „Торговий Дім „Укрспецсервіс”

  2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 37063548

  3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: м. Київ, вул. Богатирська, 9, 04209, тел/факс: (044) 239-28-58.

 2. Дата укладення договорів про закупівлю та сума, визначена в договорах про закупівлю: 07.08.2012 р.,

 • за специфікацією №1 (кошти Держбюджету з ПДВ 20%): 42 408,00 (сорок дві тисячі чотириста вісім гривень 00 коп.);

 • за специфікацією №2 (кошти підприємства з ПДВ 20%): 84 626,00 (вісімдесят чотири тисячі шістсот двадцять шість гривень 00 коп.).

10.1. Ціна за одиницю товару: визначається у договорі про закупівлю.

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): ―

 1. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: ні.

12.1. Дата прийняття такого рішення:

12.2. Причини:

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

  1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам:

ТОВ „Торговий Дім „Укрспецсервіс”, ПП. „Шива-Інвест”.

  1. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам: такі учасники відсутні.

Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: ТОВ „Торговий Дім „Укрспецсервіс”, ПП. „Шива-Інвест”.

13.3. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: такі учасники відсутні.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

 • Обґрунтування причин скорочення строку подання пропозицій конкурсних торгів: скорочення строку подання пропозицій конкурсних торгів не застосовувалось.

 • Відомості про запити щодо роз’яснень змісту документації конкурсних торгів, відповіді на них та будь-які зміни цієї документації: відсутні.

 • Критерії порівняння та оцінки пропозицій конкурсних торгів і визначення переможця процедури закупівлі: оцінка пропозицій здійснювалася на основі наступного критерію – ціна пропозиції конкурсних торгів (100 балів).

 • Відомості щодо призупинення процедури закупівлі внаслідок оскарження дій замовника: відсутні.

 1. Склад комітету з конкурсних торгів:

Перший заступник генерального директора з ПтаЗЕ Сейда В.О.

Директор фінансовий Салій В.П.

Начальник ЮС Степаненко К.В.

Головний бухгалтер Медінцова Л.О.

Начальник ВДРП Смолінська Л.М.

Начальника ВДТ Власюк І.А.

Начальник ВТС Забровський Д.В.

Начальник ВВФА Міщенко О.С.

Інженер сектора ВДТ Злобіна Т.А.

Голова комітету з конкурсних торгів –

перший заступник генерального директора з ПтаЗЕ _______________В.О. Сейдапідпис, М.п.

шифр закупівлі: 02-143-2012
скачать файлСмотрите также:
Звіт про результати здійснення процедури відкритих торгів №41 від „20 серпня 2012 р. Замовник: Найменування
58.62kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів №12 від 04. 04. 2012 Замовник Найменування: Державне спеціалізоване підприємство "чорнобильський спецкомбінат" Ідентифікаційний код за єдрпоу
103.33kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n від 15. 12. 2010р. Замовник: Найменування
65.73kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 29 від 03. 03. 2011р. Замовник: Найменування
76.06kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №16 від 21. 04. 2011 Замовник: Найменування дп «Миколаївський морський торговельний порт»
75.35kb.
Звіт про результати здійснення процедури закупівлі у одного учасника n 5 від 11. 05. 2011 р. Замовник Найменування: ват нак «Украгролізинг»
56.84kb.
Звіт про результати проведення відкритих торгів №1 від 29. 07. 2011 року Замовник: Найменування: Державне підприємство обслуговування повітряного руху України Ідентифікаційний код за єдрпоу: 19477064
52.57kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №35 від 08. 09. 2011 року Замовник
121.9kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №11-061-з від 27. 07. 2011 року Замовник
56.31kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №2 від 17. 12. 2010 р
54.25kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів Замовник : Найменування: Державне підприємство «Запорізький титано-магнієвий комбінат»
67.69kb.
Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника №1/з від 25. 01. 2011р. Замовник: Найменування
63.31kb.